สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หงอนไก่ป่า

หงอนไก่ป่า
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Heritiera parvifolia Merr.

Malvaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. โคนต้นมีพูพอน ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 6-20 ซม. ปลายแหลมยาว โคนแหลมหรือมน เบี้ยว แผ่นใบหนา ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. ช่อดอกยาวได้ถึง 15 ซม. หลอดกลีบเลี้ยงสีขาว ยาว 2-4 มม. มี 5-6 กลีบ แฉกลึกประมาณหนึ่งส่วนสาม รูปสามเหลี่ยมแคบ ยาว 1.5-2 มม. อับเรณู 8-10 อัน ผลย่อยรูปรี เกลี้ยง ยาวประมาณ 2 ซม. ปลายมีปีกคล้ายหางปลา ยาว 2-3 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ หงอนไก่ทะเล, สกุล)

พบที่อินเดีย พม่า ไห่หนาน ในไทยพบทางภาคกลางที่เขาใหญ่ จังหวัดนครนายก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สกลนคร นครพนม ขึ้นตามป่าดิบแล้งใกล้ลำธาร ความสูง 100-600 เมตร

ชื่ออื่น   ปอขี้ตุ่น (อุบลราชธานี, อุตรดิตถ์); หงอนไก่ป่า (ภาคกลาง)

หงอนไก่ป่า: ผลย่อยรูปรี เกลี้ยง ปลายมีปีกคล้ายหางปลา (ภาพ: ภูลังกา นครพนม - ณรงค์ นันทะแสน)เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (2011). Sterculiaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 581.

Tang, Y., M.G. Gilbert and L.J. Dorr. (2007). Sterculiaceae. In Flora of China Vol. 12: 313.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช