สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หงอนไก่ทะเล

หงอนไก่ทะเล  สกุล
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Heritiera Aiton

Malvaceae

ไม้ต้น ส่วนมากมีเกล็ดขุยและขนกระจุกรูปดาวสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง ช่อดอก และกลีบเลี้ยงทั้งสองด้าน หูใบร่วงเร็ว ใบเรียงเวียนหนาแน่นช่วงปลายกิ่ง เรียบหรือรูปฝ่ามือ ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกตามซอกใบ ดอกมีเพศเดียว ลักษณะคล้ายกัน กลีบเลี้ยงรูประฆังหรือรูปคนโท มี 4-6 กลีบ ไม่มีกลีบดอก ก้านชูเกสรร่วมสั้น อับเรณู 4-15 อัน เรียง 1-2 วง ที่ปลายก้านชูเกสรร่วม เป็นหมันในดอกเพศเมีย มี 3-5 คาร์เพล เชื่อมติดกัน แต่ละคาร์เพลมีออวุล 1-2 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสรขนาดเล็ก ผลมี 2-5 ผลย่อย แห้งไม่แตก มีสันตามยาวหรือปีก แต่ละผลย่อยมีเมล็ดเดียว

สกุล Heritiera เดิมอยู่ภายใต้วงศ์ Sterculiaceae ปัจจุบันอยู่วงศ์ย่อย Sterculioideae มีประมาณ 30 ชนิด ในไทยมี 7 ชนิด ชื่อสกุลตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศส Charles Louis L’Héritier de Brutelle (1746-1800)


หงอนไก่ทะเล
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Heritiera littoralis Aiton

Malvaceae

ไม้ต้น อาจสูงได้ถึง 35 ม. และโคนต้นมีพูพอน ใบรูปรี รูปไข่ หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 10-22 ซม. ปลายแหลม โคนมน เบี้ยว แผ่นใบหนา ก้านใบหนา ยาว 1-2 ซม. ก้านใบแห้งย่น ช่อดอกยาวได้ถึง 15 ซม. หลอดกลีบเลี้ยงสีน้ำตาลแดง ยาว 4-7 มม. มี 5 กลีบ แฉกลึกประมาณหนึ่งส่วนสาม รูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 2 มม. อับเรณูส่วนมากมี 8 อัน หรือ 10 อัน คาร์เพลเกลี้ยง ผลย่อยรูปรี ยาว 5-10 ซม. มีสันตามยาวด้านบน ผิวเกลี้ยงเป็นเงา ผลแก่สีน้ำตาล

พบที่แอฟริกา อินเดีย ศรีลังกา พม่า จีน กัมพูชา เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยพบทางภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าโกงกาง น้ำคั้นจากเปลือกแก้ริดสีดวงทวาร เมล็ดแก้บิด ท้องเสีย ใบใช้ประคบแก้ปวด

ชื่อสามัญ  Looking-glass tree

ชื่ออื่น   ไข่ควาย (ชุมพร, กระบี่); ดุหุน, ดุหุนใบใหญ่ (ภาคใต้); หงอนไก่, หงอนไก่ทะเล (สุราษฎร์ธานี, ภาคใต้)

หงอนไก่ทะเล: ผลย่อยรูปรี มีสันตามยาวด้านบน ผิวเกลี้ยงเป็นเงา (ภาพ: ตรัง - Alan Mauric)เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (2011). Sterculiaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 573-584.

Tang, Y., M.G. Gilbert and L.J. Dorr. (2007). Sterculiaceae. In Flora of China Vol. 12: 312-313.

Wilkie, P. and B. Ahmad. (2011). Sterculiaceae. In Tree Flora of Sabah and Sarawak Vol. 7: 339-356.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช