สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หงส์เหิน1

หงส์เหิน1
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Gomphocarpus physocarpus E. Mey.

Apocynaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 2.5 ม. มีขนสั้นนุ่มตามกิ่ง เส้นกลางใบด้านล่าง ขอบใบ ช่อดอก ก้านดอก และกลีบเลี้ยง ใบเรียงตรงข้าม รูปแถบ ยาว 4-12 ซม. ก้านใบยาวได้ถึง 1 ซม. ช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม ออกตามซอกใบ มี 5-12 ดอก ก้านช่อยาว 1.5-3.5 ซม. ก้านดอกยาว 1-3 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปใบหอก ยาว 3-4 มม. ดอกสีขาว มี 5 กลีบ รูปไข่ ยาว 5-8 มม. พับงอกลับ ขอบมีขนครุยหนาแน่น กะบังติดเหนือโคนเส้าเกสรเพศผู้ มีริ้วสีม่วงแซม โคนเส้าเกสรมีพูเกสรเพศผู้รูปคุ่ม 5 พู ผลแตกแนวเดียว กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-7 ซม. มีขนยาวประมาณ 1 ซม. หนาแน่น ก้านผลบิดเวียน เมล็ดรูปไข่ ยาวประมาณ 4.5 มม. ปลายมีขนกระจุกยาวประมาณ 3 ซม.

ถิ่นกำเนิดในแอฟริกาทางตอนใต้ มักขึ้นบนที่สูง เป็นวัชพืชในหลายพื้นที่ ในไทยพบเป็นไม้ประดับ ส่วนต่าง ๆ มีพิษทำให้ท้องปั่นป่วน

สกุล Gomphocarpus R. Br. อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Asclepiadoideae มีประมาณ 20 ชนิด พบในแอฟริกาและคาบสมุทรอาระเบีย ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “gomphos” กระบอง และ “karpos” ผล ตามลักษณะผลหลายชนิด

ชื่อพ้อง  Asclepias physocarpa (E. Mey.) Schltr., G. brasiliensis E. Fourn.

ชื่อสามัญ  Swan plant

หงส์เหิน: ใบเรียงตรงข้าม รูปแถบ ช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม กลีบดอกพับงอกลับ ขอบมีขนครุยหนาแน่น กะบังติดเหนือโคนเส้าเกสรเพศผู้ ผลมีขนยาวหนาแน่น (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)เอกสารอ้างอิง

Goyder, D.J. and A. Nicholas. (2001). A revision of Gomphocarpus R.Br., Kew Bulletin 56: 788-790.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช