สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

บุนนาค

บุนนาค
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Schima wallichii (DC.) Korth.

Theaceae

ดูที่ มังตาน

บุนนาค
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Mesua ferrea L.

Calophyllaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มรูปเจดีย์ เปลือกบาง น้ำยางมีกลิ่นหอม ใบเรียงตรงข้าม รูปใบหอกแกมรูปไข่ ยาว 4-12 ซม. ปลายใบแหลมยาวหรือยาวคล้ายหาง แผ่นใบด้านล่างมีนวล ก้านใบยาว 5-8 มม. เส้นแขนงใบย่อยจำนวนมาก เรียงขนานเบี้ยว ๆ ใบอ่อนสีน้ำตาลแดง มักห้อยลง ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ ก้านดอกยาว 3-5 มม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อม กลม ๆ คู่นอกขนาดใหญ่กว่าคู่ในเล็กน้อย ขอบบาง ขยายในผล ดอกสีขาว มี 4 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 3-3.5 ซม. เกสรเพศผู้จำนวนมาก ก้านชูอับเรณูยาว 1.5-2 ซม. รังไข่มี 2 ช่อง ก้านเกสรเพศเมียยาว 1-1.5 ซม. ยอดเกสรเบี้ยว ติดทน ผลรูปไข่ ยาวประมาณ 3 ซม. มีรอยย่นตามยาว แตกเป็น 2 ซีก ก้านยาว 0.8-1.2 ซม. มี 1-4 เมล็ด เบี้ยว

พบที่อินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ พม่า กัมพูชา เวียดนาม คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว ชวา และฟิลิปปินส์ ใบและดอกใช้ประคบแก้พิษงูและแมงป่อง ดอกมีสรรพคุณด้านสมุนไพรหลายอย่าง เมล็ดให้น้ำมันหอมระเหย

สกุล Mesua L. เดิมอยู่ภายใต้วงศ์ Clusiaceae มี 5 ชนิด ในไทยมี 3 ชนิด ชื่อสกุลตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวอาหรับ Joannes Mesue (777-857)

ชื่อสามัญ  Ceylon ironwood

ชื่ออื่น   ก๊าก่อ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ก้ำก่อ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน); บุนนาค (ทั่วไป); ปะนาคอ (มาเลย์-ปัตตานี); สารภีดอย (เชียงใหม่)

บุนนาค: ใบเรียงตรงข้าม ห้อยลง ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ เกสรเพศผู้จำนวนมาก (ภาพ: เลย - มนตรี ธนรส)เอกสารอ้างอิง

Li, X.W., J. Li and P. Stevens. (2007). Clusiaceae (Mesua). In Flora of China Vol. 13: 38.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช