รายการค้นคืนข้อมูล
วงศ์
สกุล
ชนิดพันธุ์
ชื่อท้องถิ่น
วิสัย
แสดงผล
ตัวเลือก วิสัย การใช้งาน เกี่ยวกับ
Unspecified error

กำหนดค่าการสืบค้น
เพิ่มอักขรพิเศษอัตโนมัติด้านท้าย
เพิ่มอักขรพิเศษอัตโนมัติด้านหน้า
ค้นหาอัตโนมัติเมื่อพิมพ์
จำนวนผู้เข้ามาใช้งาน System.Data.OleDb.OleDbException: Unspecified error at System.Data.OleDb.OleDbConnectionInternal..ctor(OleDbConnectionString constr, OleDbConnection connection) at System.Data.OleDb.OleDbConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningObject) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreateNonPooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPoolGroup poolGroup) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory) at System.Data.OleDb.OleDbConnection.Open() at _Default.VisiterCounter(Boolean AddNew) in d:\nationalpark\botany\ThaiPlantName\Default.aspx.cs:line 115คน

ปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งล่าสุด ธันวาคม 2555
สงวนลิขสิทธิ์
<< สำนักงานหอพรรณไม้ความพึงพอการใช้งานหน้ารายชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย

 

  แสดงความคิดเห็น