วารสาร Thai Forest Bulletin (Botany)

 

วารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) เป็นวารสารที่เสนองานวิจัย บทความด้านอนุกรมวิธานพืช (taxonomy), โดยเฉพาะพืชที่มีท่อลำเลียง(vascular plants), การตั้งชื่อ (nomenclature), วิวัฒนาการชาติพันธุ์ (phylogeny), systematics, เขตชีวภูมิศาสต์ (plant geography) และ พฤกษภูมิศาสตร์ (floristics) นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงงานวิจัยด้านสัณฐานวิทยาพืช (morphology), เรณูวิทยา (palynology), วิทยาเซลล์ (cytotaxonomy), เคมีอนุกรมวิธาน (chemotaxonomy), กายวิภาคศาสตร์ (anatomy) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืช บทความทั้งหมดจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของคณะบรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ก่อนส่งเรื่องเพื่อตีพิมพ์ กรุณาอ่าน Guidelines for Authors อย่างละเอียด และดูตัวอย่างการตีพิมพ์พืชชนิดใหม่ของโลก (new taxon) และการเขียนบรรยายพรรณไม้ (plant description) ด้วย มิเช่นนั้นบทความของท่านอาจไดัรับการตีพิมพ์ล่าช้าออกไปอีก

 

วารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ (hard copy) และในรูปแบบอิเล็คโทรนิค (electronic journal) โดยเริ่มตั้งแต่ฉบับเล่มที่ 44 ฉบับที่ 1 (ค.ศ. 2016) ทางวารสารจะใช้ระบบการส่งและการตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.tci-thaijo.org/index.php/ThaiForestBulletin/index นอกจากบทความจะสามารถสืบค้นได้จากหน้าเวปไซด์ดังกล่าวแล้ว ยังสามารถสืบค้นได้จาก Scopus website <www.scopus.com/> ส่วน ACI website <www.asean-cites.org> จะสามารถสืบค้นได้ในอนาคตอันใกล้

 

- Author's guide

- Reviewer's guide

- Section Editor's guide

 

บทความแต่ละบทความในรูปแบบอิเล็คโทรนิกกำกับโดย Digital Object Identifier (DOI) ตาม International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants (McNeill et al. 2012) ซึ่งในแต่ละปีบทความจะถูกรวบรวมและจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มต่อไป

 

Reference
McNeill, J., Barrie, F.R., Buck, W.R., Demoulin, V., Greuter, W., Hawksworth, D.L., Herendeen, P.S., Knapp, S., Marhold, K., Prado, J., Prud'homme Van Reine, W.F. Smith, G. F., Wiersema, J.H. & Turland, N. J. (2012). International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants (Melbourne Code). Regnum Veg. 154. Koeltz Scientific Books, Koenigstein.

 

Advisors: Chamlong Phengklai, Kongkanda Chayamarit
Editors: Rachun Pooma, Tim Utteridge
Managing Editor: Nannapat Pattharahirantricin

Assistant Managing Editor: Sawita Yooprasert

Editorial Board:

Anders Barfod Aarhus University, Denmark
  Hans-Joachim Esser Botanische Staatssammlung München, Germany
  Bob Harwood formerly, Northern Territory Herbarium, Darwin, Australia
  Stuart Lindsay Native Plant Centre, National Parks Board, Singapore
  David J. Middleton Singapore Botanic Gardens, Singapore
  John A.N. Parnell Trinity College Dublin, Ireland
  Rachun Pooma Forest Herbarium, Thailand
  Pimwadee Pornpongrungrueng Khon Kaen University, Thailand
  Andre Schuiteman Royal Botanic Gardens, Kew, UK
  David A. Simpson Royal Botanic Gardens, Kew, UK
  Piyakaset Suksathan Queen Sirikit Botanic Garden, Thailand
  Tim Utteridge Royal Botanic Gardens, Kew, UK
  Peter C. van Welzen Naturalis Biodiversity Center, The Netherlands

 

สืบค้นและดาวน์โหลดข้อมูลในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany)

 

 


 

Thai Forest Bulletin (Botany) Vol. 45 No. 1 (2017)

 

Table of Contents
Articles    
Two new species of Jasminum (Oleaceae) from Peninsular Thailand
Ruth Kiew
DOI: 10.20531/TFB.2017.45.1.01
Published online: 31 March 2017
  pdf
1-5

 

   

A new species of Hibiscus (Malvaceae-Malvoideae) from Thailand

Leena Phuphathanaphong, Simon Gardner

DOI: 10.20531/TFB.2017.45.1.02
Published online: 24 April 2017

 

pdf

6-9

     

A revision of Dorcoceras (Gesneriaceae) in Thailand

Carmen Puglisi, David J. Middleton

DOI: 10.20531/TFB.2017.45.1.03

Published online: 6 June 2017

 

pdf

10-17

     

Habenaria limprichtii’' (Orchidaceae) in Thailand, encompassing two distinct species

Hubert Kurzweil

DOI: 10.20531/TFB.2017.45.1.04

Published online: 8 September 2017

 

pdf

18-24

     

The correct name of Croton roxburghii N.P.Balakr., nom. Illeg. (Euphorbiaceae)

Hans-Joachim Esser

DOI: 10.20531/TFB.2017.45.1.05

Published online: 11 September 2017

 

pdf

25-28

     

A new species of Asplenium, A. minutifolium (Aspleniaceae) from Phu Kradueng National Park, North-East Thailand

Hironobu Kanemitsu, Shuichiro Tagane, Somran Suddee, Sukid Ruangruaea, Tetsukazu Yahara

DOI: 10.20531/TFB.2017.45.1.06

Published online: 11 September 2017

 

pdf

29-34

     

A revision of Middletonia (Gesneriaceae) in Thailand

Carmen Puglisi, David J. Middleton

DOI: 10.20531/TFB.2017.45.1.07

Published online: 11 September 2017

 

pdf

35-41

     

A new species of Alphonsea (Annonaceae)

Ian M. Turner, Timothy M.A. Utteridge

DOI: 10.20531/TFB.2017.45.1.08

Published online: 14 September 2017

 

pdf

42-46

     

Seed morphology of nineteen Crotalaria L. (Fabaceae) species in Thailand

Sakuntala Ninkaew, Pimwadee Pornpongrungrueng, Henrik Balslev, Pranom Chantaranothai

DOI: 10.20531/TFB.2017.45.1.09

Published online: 19 September 2017

 

pdf

47-57

     

Stories from the Mekong, part 2. The Cryptocoryne (Araceae) of Chiang Khan District, Loei Province, Thailand

Takashige Idei, Jan D. Bastmeijer, Niels Jacobsen

DOI: 10.20531/TFB.2017.45.1.10

Published online: 26 September 2017


 

pdf

58-78

     
Thai Forest Bulletin (Botany) Vol. 45 No. 2 (2017)    
     
Table of Contents    
Articles    
A revision of Damrongia (Gesneriaceae) in Thailand
Carmen Puglisi, David J. Middleto
DOI: 10.20531/TFB.2017.45.2.01
Published online: 2 October 2017
 

pdf

79-93

   

 

Hopea macrocarpa (Dipterocarpaceae), a new species from Peninsular Thailand

Manop Poopath, Duangchai Sookchaloem, Sutee Duangjai, Rachun Pooma

DOI: 10.20531/TFB.2017.45.2.02
Published online: 4 October 2017

 

pdf

94-98

     

Heteropanax thailandicus, a new species and Schefflera wrayi var. glabrescens (Araliaceae), a new variety from Thailand

Shuichiro Tagane, Sukid Rueangruea, Somran Suddee, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Hironori Toyama

DOI: 10.20531/TFB.2017.45.2.03
Published online: 16 October 2017

 

pdf

99-104

     

 

<กลับขึ้นด้านบน>