รายชื่อหนังสือพรรณพฤกษชาติของไทยที่พิมพ์เผยแพร่แล้ว

(updated: December 2016)

 

Volume 2(1-4):
Actinidiaceae, Apostasiaceae, Balanophoraceae, Bonnetiaceae, Cannabidaceae, Cardiopteridaceae, Casuarinaceae, Centrolepidaceae, Cephalotaxaceae, Connaraceae, Cupressaceae, Cycadaceae, Dilleniaceae, Ebenaceae, Elaeocarpaceae, Flagellariaceae, Gnetaceae, Goodeniaceae, Haloragaceae, Hanguanaceae, Hippocastanaceae, Icacinaceae, Illliciaceae, Irvingiaceae, Juncaceae, Lowiaceae, Magnoliaceae, Nyssaceae, Ochnaceae, Oxalidaceae, Pinaceae, Podocarpaceae, Portulacaceae, Rafflesiaceae, Restionaceae, Rhizophoraceae, Rosaceae, Saurauiaceae, Schisandraceae, Simaroubaceae, Smilacaceae, Sphenocleaceae, Stylidiaceae, Symplocaceae, Theaceae,Triuridaceae
out of print

FOT2      


Volume 3(1):
Psilotaceae, Lycopodiacea, Selaginellaceae, Isoetaceae, Equisetaceae, Ophioglossaceae, Marattiaceae, Osmundaceae, Plagiogyriaceae, Gleicheniaceae, Schixaeaceae, Hymenophyllaceae, Cyatheaceae, Dicksoniaceae, Dennstaedtiaceae
June 1979, 128p., 9 figs.


Volume 3(2):
Lindsaeaceae, Davalliaceae, Oleandraceae, Parkeriaceae, Vittariaceae, Pteridaceae, Aspleniaceae
November 1985, 168 p., 14 figs.


Volume 3(3):
Blechnaceae, Lomariopsidaceae, Dryopteridaceae, Thelypteridaceae, Athyriaceae
June, 1988, 170 p., 25 figs.


Volume 3(4):
Dipteridaceae, Cheiropleuriaceae, Polypodiaceae, Grammitidaceae, Marsileaceae, Salviniaceae, Azollaceae

September 1989, 160 p., 12 figs., 4 coloured plate

FOT3_1 FOT3_2 FOT3_3 FOT3_4


Volume 4(1):
Leguminosae - Caesalpinioideae
March 1984., 130 p., 31 figs., 4 coloured plates

Volume 4(2):

Leguminosae - Mimosoideae
December 1985, 92 p., 23 figs., 4 coloured plates

FOT4_1 FOT4_2    


Volume 5(1):
Aristolochiaceae, Bignoniaceae, Droseraceae, Epacridaceae, Gentianaceae, Opiliaceae, Philydraceae, Proteaceae, Salicaceae, Thismiaceae, Valerianaceae, Xyridaceae
December 1987, 138 p., 41 figs., 8 coloured plates


Volume 5(2):
Scrophulariaceae
December 1990, 100 p., 11 figs., 8 coloured plates


Volume 5(3):
Bretschneideraceae, Capparaceae, Malpighiaceae, Menispermaceae, Nyctaginaceae
December 1991, 136 p., 30 figs., 8 coloured plates


Volume 5(4):
Amaranthaceae, Basellaceae, Caryophyllaceae, Chloranthaceae, Crypteroniaceae, Phytolaccaceae, Sonneratiaceae, Umbelliferae
June 1992, 96 p., 18 figs., 8 coloured plates

FOT5_1 FOT5_2 FOT5_3 FOT5_4


Volume 6(1):
Taccaceae, Tiliaceae
December 1993, 80 p., 51 figs., 8 coloured plates


Volume 6(2):
Myrsinaceae
May 1996, 98 p., 25 figs., 7 coloured plates


Volume 6(3):
Cruciferae, Hugoniaceae, Ixonanthaceae, Linaceae, Loganiaceae, Thymelaeaceae
August 1997, 67 p., 12 figs., 8 coloured plates


Volume 6(4):
Cyperaceae
October 1998, 239 p., 50 figs., 8 coloured plates


FOT6_4 FOT6_2 FOT6_3 FOT6_4


Volume 7(1):
Apocynaceae, Primulaceae, Sapindaceae
March 1999, 250 p., 79 figs., 8 coloured plates


Volume 7(2):
Callitrichaceae, Chenopodiaceae, Hydrophyllaceae, Monotropaceae, Myricaceae, Oleaceae, Salvadoraceae, Saururaceae
September, 2000, 113 p., 34 figs, 16 coloured plates


Volume 7(3):
Alismataceae, Aponogetonaceae, Ctenolophonaceae, Cymodoceaceae, Hamamelidaceae, Hydrocharitaceae, Lemnaceae, Limnocharitaceae, Melastomataceae, Polygalaceae, Potamogetonaceae, Sterculiaceae
December 2001, 304p, 120 figs, 8 coloured plates


Volume 7(4):
Buddlejaceae, Hydrangeaceae, Loranthaceae, Myristicaceae, Myrtaceae, Saxifragaceae, Viscaceae
November 2002, 266p, 63 figs, 8 coloured plates


FOT7_1 FOT7_2 FOT7_3 FOT7_4


Volume 8(1): 
Euphorbiaceae (A-F)
2005, 1-303 p, 16 coloured plates


Volume 8(2):
Euphorbiaceae (G-Z)
2007, 304-618 p, 16 coloured plates


FT8_1 FOT8_2    


Volume 9(1):
Aizoaceae, Aralidiaceae, Bombacaceae, Datiscaceae, Iteaceae, Lardizabalaceae, Molluginaceae, Petrosaviaceae, Pontederiaceae, Santalaceae, Sacrospermataceae
2005, 89 p, 8 coloured plates


Volume 9(2):
Cannaceae, Caricaceae, Carlemanniaceae, Costaceae, Cunoniaceae, Heliconiaceae, Hemerrocallidaceae, Iridaceae, Lomandraceae, Marantaceae, Orobanchaceae, Plagiopteraceae, Plantaginaceae, Sabiaceae, Strelitziaceae, Typhaceae
2008, 188 p, 8 coloured plates


Volume 9(3):
Fagaceae
2008, 242 p, 16 coloured plates


Volume 9(4):

Cucurbitaceae
2008, 136 p, 12 coloured plates


FOT9_1 FOT9_2 FOT9_3 FOT9_4


Volume 10(1):

Dioscoreaceae
2009, 140 p, 24 coloured plates

 

Volume 10(2):
Celastraceae, Hernandiaceae, Leeaceae, Mastrixiaceae, Passifloraceae, Verbenaceae
2010, 123 p, 8 coloured plates

 

Volume 10(3):
Anacardiaceae, Convolvulaceae
2010, 204 p, 24 coloured plates

 

Volume 10(4):
Cecropiaceae, Moraceae
2011, 207 p, 20 coloured plates


FOT10_1 FOT10_2 FOT10_3

 

Volume 11(1):
Cornaceae, Daphniphyllaceae, Erythoxylaceae, Helwingiaceae, Lentibulariaceae, Monimiaceae, Ranunculaceae, Stemonaceae
2011, 1-99 p, 8 coloured plates

 

Volume 11(2):

Araceae, Acoraceae

2012, 101-321 p, 89 coloured plates, a total of 314 pages

 

Volume 11(3):

Arecaceae (Palmae)

2013, 323-498 p, 12 coloured plates

 

Volume 11(4):

Campanulaceae, Elatinaceae, Lythraceae, Onagraceae, Ruppiaceae, Sapotaceae, Staphyleaveae

2014, 449-541, 16 coloured plates

 


 

Volume 12(1):
Orchidaceae 1
2011, 1-302 p, 24 coloured plates

 

Volume 12(2):

Orchidaceae 2

2014, 303-670 p, 32 coloured plates

 

   

 

Volume 13(1):

Achariaceae, Adoxaceae, Cannabaceae, Caprifoliaceae, Ericaceae, Salicaceae, Ulmaceae

2015, 1-141 p, 16 coloured plates

 

Volume 13(2):

Compositae (Asteraceae)

2016, 143-428 p, 16 coloured plates

 

Volume 13(3):

Dipsacaceae, Eriocaulaceae, Juglandaceae, Melanthiaceae, Oleaceae (Myxopyreae), Plumbaginaceae, Polyosmaceae, Sapindaceae (Hippocastanoideae)

2017, 429-556 p, 8 coloured plates

 

Volume 13(4):

Dipterocarpaceae

2017, 557-685 p, 32 coloured plates

 


 


สนใจหนังสือ Flora of Thailand ติดต่อ


ดร.ก่องกานดา ชยามฤต

Email: <kchayamarit@gmail.com>

หรือ

นันท์นภัส ภัทรหิรัญไตรสิน

สำนักงานหอพรรณไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
แฟกซ์: +662 5610777 Ext. 1476
โทร: +662 5610777 Ext. 1476
Email: <np_pat@hotmail.com>


<กลับขึ้นด้านบน>