ผู้สนับสนุนข้อมูลพืช

นันท์นภัส ภัทรหิรัญไตรสิน กระโถนฤๅษี กระโถนนางสีดา กระโถนพระราม กระทุงบวบเหลี่ยม กากหมากตาฤๅษี ขนุนดิน ดอกแมงกระพรุน เถาโคมกระดิ่ง บัวผุด สายน้ำค้าง สีเสียดน้ำ เอื้องนิลเหลือง 

นันทวัน สุปันต งวงชุ่ม พุดทุ่ง เมี่ยงผี 

นัยนา เทศนา กระสุนพระอินทร์ ลิ้นมังกร ว่านน้ำทอง ว่านสีลากลีบผอม สิงโตพัดสีทอง สิงโตพู่ทอง สิงโตหนวดยาว หางแมงเงา เอื้องกลีบเกลียว เอื้องคีรีวง เอื้องสายเสริต เอื้องแส้ม้าเขาหลวง 

ผาทิพย์ ช่วยเนียมกลีบม้าลม กระแตไต่ไม้ กระปรอกเล็ก กูดต้น กูดโยง จอกหูหนู โชน ตานซ่าน ตานทราย ตาลมังกร ตีนมือนกเขา นาคราช ผักกูดหม่อน ผักกูดดำ ผักตีนกวาง พญานาคราช เฟินก้านดำ (Adiantum latifolium) เฟินเงิน ลิเภายุ่ง ลิเภาหางไก่ ยายแพก ห่อข้าวสีดา หางกะลิง แหนแดง 

พาโชค พูดจา ระไม สมอดีงู 

มานพ ผู้พัฒน กกรังกา กระดุมทองเลื้อย กระดุมไพลิน กล้วยกบ กล้วยกระแต แก้วน้ำค้าง ขมหิน จอกกระแต จันทน์กะพ้อแดง จาก จากเขา ดาวกระจาย (Cosmos caudatus, C. sulphureus) ต้อยติ่ง ถั่วไมยรา ทองอุไร น้ำดับไฟ บัวเผื่อน บัวหลวง ผักนมหิน ม่วงบาลา สยาขน สยาขาว สยาเหลือง 

รัมภ์รดา มีบุญญาถั่วเขียว ถั่วนก ถั่วแป๋ ถั่วผี ถั่วเล มะกล่ำเผือก หนอนตายอยาก (Clitoria hanceana

สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล ตองกง หญ้ากินนี หญ้าขี้ครอก หญ้าไข่เหา หญ้าไข่เหาดอกแน่น หญ้าไข่เหาหลวง หญ้าไซ หญ้าปล้อง หญ้าปากควาย หญ้าลอยลม หญ้าหลังเม่น หญ้าเหนียวหมา
หญ้าเหล็กนกคุ่ม 

สุคิด เรืองเรื่อ ตะแบกกราย ตะแบกเลือด สกุณี สมอพิเภก อู่ชด 

โสมนัสสา แสงฤทธิ์กูดดอย กูดใบพีช กูดหางค่าง กระปรอกนมแมว กระปรอกสิงห์ ผักขาเขียด เฟินใบมะขามเล็ก ลิเภาใหญ่ ว่านกลีบแรด หัวอ้ายเป็ด โหราผักกูด