ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

  • การประชุมพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยครั้งที่ 17
    ดีวาน่า พลาซ่า, อ่าวนาง กระบี่
    21-25 สิงหาคม 2560

 

  • ส่งบทความวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ทางระบบออนไลน์ได้ที่ Thai Jounal Online ไม่มีกำหนดเวลาการส่ง (no submission deadline)

 

  • Thai Forest Bulletin (Botany) Vol. 44 No. 1 (2016) ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยผ่านระบบออนไลน์แล้ว ดูบทความล่าสุด (10 บทความ) ได้ที่ Thai Forest Bulletin หรือ Thai Journal Online

 

ฐานข้อมูลพืช

 

 

ข้อมูลใหม่: ดอกแตรวง ดอกแตรวงขาว ดอกใต้ต้น ดอกบัลลูน ดอกผักบุ้ง ดอกแมงกระพรุน ดอกไม้จีน ดอกหรีด ดอกหรีดเชียงดาว ดองดึง ดอนย่าควีนสิริกิติ์ ดันหมี ดาดชมพู ดาดนภา ดาดลำอ้อย ดาวกระจาย ดาวกระจายไต้หวัน ดาวเงินไทยทอง ดาวน้อย ดาวเรืองป่า ดำตะโก ดีหมี ดุสิตา ดูกไก่ ดู่หิน เดื่อดิน เดื่อเถา เดื่อน้ำ เดื่อปล้อง เดื่อปล้องหิน แดง แดงน้ำ แดงประดับผา แดงสะแง โด่ไม่รู้ล้ม ต้นใบหูด ตรึงบาดาล ตองกง ตองกาย ตองแข้ง ตองงุม ตองเต่า ตองเต้า ตองแตก ตองแตกเล็ก ตองแตบ ตองผ้า ตองหนาม ตองอาน ต้อยติ่ง ต่อไส้

 

 

 

 


 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน website สำนักงานหอพรรณไม้

 

 

 

 

ชมพูภูคา Bretschneidera sinensis Hemsl.
ไม้ต้น ใบประกอบ ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามปลายกิ่ง ตั้งขึ้น กลีบเลี้ยงรูประฆังกว้าง ดอกสมมาตรด้านข้าง มี 5 กลีบ ติดบนหลอดกลีบเลี้ยง กลีบบนโค้งปิดเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย เกสรเพศผู้ 8 อัน ผลแห้งแตกเป็น 3-5 ส่วน ผนังหนา มีขนละเอียดและตุ่ม เมล็ดมีเยื่อหุ้มสีส้ม พบที่จีน เวียดนามตอนบน ไต้หวัน และภาคเหนือของไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน ขึ้นตามที่ลาดชันในป่าดิบเขา ความสูง 1200-1500 เมตร

หนังสือใหม่

 

 
  Thai Forest Bulletin (Botany)
No. 43, December, 2015
Flora of Thailand
Vol. 13 part 1
     
 


  Herbarium News
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)

 

เวปไซต์พันธมิตร

 

- Thai Euphorbiaceae

 

- Ferns of Thailand

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)