ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

  • ประกาศ !
    • ปิดปรับปรุงห้องตัวอย่างพรรณไม้ดองและพืชกลุ่มเฟินอย่างไม่มีกำหนด

 

  • Newly released
    • Thai Forest Bulletin (Botany) Vol. 46 No. 1 (2018), online version
 

 

  • ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ออนไลน์ได้ที่ Thai Jounal Online

 

 

โนรีปราณ Hiptage calcicola Sirirugsa
ไม้พุ่มรอเลื้อย ใบเรียงตรงข้าม มีต่อมใกล้โคน 1-2 คู่ ช่อดอกยาวได้ถึง 12 ซม. ดอกสมมาตรด้านข้างเล็กน้อย ก้านดอกเป็นข้อ กลีบเลี้ยงมีต่อมไม่ชัดเจนหรือไม่มี กลีบดอก 5 กลีบ กลม มีก้านกลีบ เกสรเพศผู้ 10 อัน ก้านเกสรเพศเมียโค้งงอ ผลแยกแล้วแตก 3 ซีก แต่ละซีกมี 3 ปีก พืชถิ่นเดียว พบทางตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามเขาหินปูน ความสูงจนถึง 500 เมตร

หนังสือใหม่

 

 
  Thai Forest Bulletin (Botany) Volume 45 no. 1-2, 2017 Flora of Thailand
Vol. 13 part 4, 2017

 

 

เวปไซต์พันธมิตร

 

- Thai Euphorbiaceae

 

- Ferns of Thailand

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)