ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 


การประชุมพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยครั้งที่ 17
ดีวาน่า พลาซ่า, อ่าวนาง กระบี่; 21-25 สิงหาคม 2560

 

 

  • ประกาศ! ห้องพรรณไม้ และห้องสมุดพฤกษศาสตร์ ปิดบริการ 19–28 สิงหาคม 2560 เพื่อรมควันกำจัดแมลง

 

  • ส่งบทความวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ทางระบบออนไลน์ได้ที่ Thai Jounal Online ไม่มีกำหนดเวลาการส่ง (no submission deadline)

 

ฐานข้อมูลพืช

 

 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน website สำนักงานหอพรรณไม้

 

 

 

 

สยามมนัส Siamanthus siliquosus K. Larsen & Mood
ไม้ล้มลุกแตกกอแน่น เหง้ามีเส้นใย ช่อดอกออกที่ยอด มีได้ถึง 20 ดอก ใบประดับย่อยลดรูป หลอดกลีบเลี้ยงแฉกลึกด้านเดียว หลอดกลีบดอกยาว 5-6 ซม. กลีบหลังพับงอกลับ กลีบคู่ข้างเชื่อมติดกลีบปาก ปลายแยก 3 กลีบ รูปเส้นด้าย ไม่มีแผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันด้านข้าง ผลรูปแถบ ห้อยลง พืชถิ่นเดียวของไทย พบที่นราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงถึง 800 ม.

หนังสือใหม่

 

 
  Flora of Thailand
Vol. 13 part 4, 2017
Flora of Thailand
Vol. 13 part 3, 2017
     
 

  Thai Forest Bulletin (Botany)
Vol. 44 No. 1-2, 2016

Herbarium News

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

 

 

เวปไซต์พันธมิตร

 

- Thai Euphorbiaceae

 

- Ferns of Thailand

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)