ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

 

 

  • ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ออนไลน์ได้ที่ Thai Jounal Online

 

 

เมาะ Alocasia odora (Lindl.) K. Koch
ไม้ล้มลุกมีไหล สูงได้ถึง 2.5 ม ใบรูปไข่แกมหัวลูกศร ยาวถึง 1.3 ม. กาบหุ้มช่อดอกยาว 13-25 ซม. คอดเหนือโคน ปลายงุ้ม ช่อดอกสั้นกว่ากาบ ช่วงดอกเพศเมีย ยาว 1-2 ซม. ยอดเกสรเพศเมียมีเมือกเหนียว ช่วงเป็นหมันยาวเท่า ๆ กับช่วงดอกเพศผู้ ยาว 3-5 ซม. ช่อผลยาวได้ถึง 6 ซม. ผลสุกสีแดง พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และญี่ปุ่น ขึ้นตามชายป่าหรือเขาหินปูน

หนังสือใหม่

 

 
  Thai Forest Bulletin (Botany) Volume 45 no. 1-2, 2017 Flora of Thailand
Vol. 13 part 4, 2017

 

 

เวปไซต์พันธมิตร

 

- Thai Euphorbiaceae

 

- Ferns of Thailand

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)