ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

 

  • ส่งบทความวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ทางระบบออนไลน์ได้ที่ Thai Jounal Online (ThaiJo) (no submission deadline)
  • ประกาศ! ระบบ ThaiJo จะปิดการใช้งานระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 เพื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบใหม่่ (ThaiJo2)

 

  • Thai Forest Bulletin (Botany) Vol. 45 No. 2 (2017)
    • A revision of Damrongia (Gesneriaceae) in Thailand
    • Hopea macrocarpa (Dipterocarpaceae), a new species from Peninsular Thailand
    • Heteropanax thailandicus, a new species and Schefflera wrayi var. glabrescens (Araliaceae), a new variety from Thailand

 

 

ฐานข้อมูลพืช

 

 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน website สำนักงานหอพรรณไม้


 

 

 

เสี้ยวแดง Lasiobema penicilliloba (Pierre ex Gagnep.) A. Schmitz
ไม้พุ่ม มีมือจับ มีขนยาวสีน้ำตาลแดงกระจาย ใบแฉกลึกเกินกึ่งหนึ่ง ช่อดอกแบบช่อกระจะ ยาวได้ถึง 20 ซม. ใบประดับติดใต้จุดกึ่งกลางก้านดอก ดอกสีเขียวอมเหลือง เกสรเพศผู้ 3 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 3-4 มม. จานฐานดอกสีเหลือง ฝักปลายมีจะงอย มี 2-3 เมล็ด พบในภูมิภาคอินโดจีน และภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ขึ้นตามป่าเต็งรัง ความสูง 200-800 ม.

หนังสือใหม่

 

 
  Flora of Thailand
Vol. 13 part 4, 2017
Flora of Thailand
Vol. 13 part 3, 2017
     
 

  Thai Forest Bulletin (Botany)
Vol. 44 No. 1-2, 2016

Herbarium News

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

 

 

เวปไซต์พันธมิตร

 

- Thai Euphorbiaceae

 

- Ferns of Thailand

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)