ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

 

 • ประกาศ! ห้องสมุดพฤกษศาสตร์ปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อเปลี่ยนระบบแอร์ใหม่

 

 • ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ออนไลน์ได้ที่ Thai Jounal Online (ThaiJo2.0)

 

 • Thai Forest Bulletin (Botany) Vol. 45 No. 2 (2017)
  • A revision of Damrongia (Gesneriaceae) in Thailand
  • Hopea macrocarpa (Dipterocarpaceae), a new species from Peninsular Thailand
  • Heteropanax thailandicus, a new species and Schefflera wrayi var. glabrescens (Araliaceae), a new variety from Thailand
  • Gastrodia albidoides (Orchidaceae), a new species record for Thailand
  • Habenaria iyoensis (Orchidaceae), a new record for Thailand and Nepal
  • Thunbergia lutea T.Anderson (Acanthaceae), a new record for Thailand
  • Notes on the genus Ormosia (Fabaceae-Sophoreae) in Thailand
  • The genus Alysicarpus Neck. ex Desv. (Leguminosae) in Thailand

 

 

ฐานข้อมูลพืช

 

 

ข้อมูลใหม่: หนวดปลาดุก หนวดเสือ หนอนตายหยาก1 หนอนตายหยาก2 หนอนตายหยาก3 หนามก้านช้าง หนามขี้แรด หนามไข่กุ้ง หนามไข่ปู หนามแดง หนามพรหม หนามพุงดอ หม้อแกงค่าง หม้อแกงลิงเขา หม้อแกงลิงเล็ก หม้อข้าวหม้อแกงลิง หมักม่อ หมันทะเล หมากขี้อ้น หมากว้อ หมากสะครั่ง หมากหมก หมาตายทากลาก หมามุ่ย หมามุ่ยช้าง หมามุ่ยลาย หมามุ่ยใหญ่ หมี่ หมี่ลูกแดง หยั่งสมุทร หยาดนภา หยาดเนตร หยาดม่วง หยาดสะอาง หลุมพอทะเล ห้วยชินสีแดง หว้า หว้านา หวายลิง ห่อข้าวสีดา ห้อมช้าง หอมหมื่นลี้ หัวร้อยรู หัวร้อยรูหนาม หัวละแอนส้ม หัวอ้ายเป็ด หางกะลิง หางแมงเงา หานแตน หุน หูเสือ หูเสือกาบใหญ่ หูเสือน้ำตก หูเสือหินปูน หูหมี หูหมี2 หูหมีขน หูหมีเขา เหง้าน้ำทิพย์

 

 

 

 


 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน website สำนักงานหอพรรณไม้


 

 

 

เหง้าน้ำทิพย์ Agapetes saxicola Craib
ไม้พุ่มอิงอาศัยมีรากสะสมอาหาร มีขนต่อมกระจาย ใบขนาดเล็ก เรียงเวียน ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น ยาว 2-4 ซม. ดอกรูประฆัง สีขาวอมชมพู ปลายกลีบม้วนออก เกสรเพศผู้ 10 อัน เรียงเป็นหลอด อับเรณูมีเดือย 2 อัน รังไข่ใต้วงกลีบ ผลสดมีหลายเมล็ด สุกสีดำ พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตามป่าดิบเขาที่เป็นหินทราย ความสูง 1200-1500 เมตร

หนังสือใหม่

 

 
  Flora of Thailand
Vol. 13 part 4, 2017
Flora of Thailand
Vol. 13 part 3, 2017
     
 

  Thai Forest Bulletin (Botany)
Vol. 44 No. 1-2, 2016

Herbarium News

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

 

 

เวปไซต์พันธมิตร

 

- Thai Euphorbiaceae

 

- Ferns of Thailand

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)