ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงสารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) สามารถส่งผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/ThaiForestBulletin ไม่มีกำหนดเวลาการส่ง (no submission deadline) กรุณาอ่านคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับที่ guidelines for authors

 

ฐานข้อมูลพืช

 

  • สารานุกรมพืชในประเทศไทย
  สารานุกรมพืชในประเทศ (ฉบับย่อ) ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลใหม่ และทยอยเผยแพร่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559
 

ข้อมูลใหม่: กลางหิน กลาย กลีบเทียน ก่วม ก่วมขาว ก่วมเชียงดาว ก่วมแดง ก่วมภูคา กวางดูถูก กอกแดง ก่อขี้ริ้ว ก่อขี้หนู ก่องข้าวดอย ก่องข้าวหลวง ก่อแจง ก่อดำ ก่อเดือย ก่อแดง ก่อตลับ ก่อตาหมูหลวง ก่อเต้าปูนนก ก่อปริวรรต ก่อพวง ก่อภูวัว กอมขม ก่อสามเหลี่ยม ก่อหมวก ก่อหลับเนื้อริ้ว ก่อหิน กะฉอดไข่ กะฉอดแรด กะฉอดแรดใบขน กะตังใบ กะตังใบเตี้ย กะทกรก กะทกรกสยาม

 

 

 

 


 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน Web Site สำนักงานหอพรรณไม้

 

 

 

 

ก่อหมวก Quercus oidocarpa Korth.

ไม้ต้น แยกเพศบนช่อเดียวกัน หูใบรูปแถบ ขอบใบจัก ช่อดอกเพศผู้แบบช่อหางกระรอกห้อยลง ออกเป็นกระจุก ดอออกเป็นกระจุก 1-3 ดอก กลีบรวม 5-6 กลีบ ไม่มีรังไข่ที่เป็นหมัน ช่อดอกเพศเมียแบบช่อเชิงลด ออกเดี่ยว ๆ ตั้งขึ้น ดอกออกเดี่ยว ๆ ผลมีกาบหุ้มไม่เกินกึ่งหนึ่ง ผิวมีนวล เกล็ดเรียง 6-12 วง พบที่พม่า เวียดนาม คาบสมุทรมลายู สุมาตรา บอร์เนียว ในไทยพบทางภาคใต้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตามป่าดิบเขา และป่าดิบชื้น ความสูง 800-1700 เมตร

หนังสือใหม่

 

 
  Thai Forest Bulletin (Botany)
No. 43, December, 2015
Flora of Thailand
Vol. 13 part 1
     
 


Herbarium News
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

 

สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)

 

เวปไซต์พันธมิตร

 

- Thai Euphorbiacea

 

- Ferns of Thailand

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)