หน้าแรก / การบริหาร / แฟ้มข่าว / ประชาสัมพันธ์ / เรื่องน่าสนใจ           

                     News                                                                                                กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 

 

 - หน้าแรกข่าวสาร

 - โครงการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระ

   เกียรติฯระยะที่ 3 ปี 2546-2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)

 

                                นายวิทูร  เริ่มวิรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 5  เป็นประธานเปิดอบรมราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)  ประจำปี  2547  รุ่นที่  1  ณ. โรงเรียนบ้านปลายนาสวน  อ. ศรีสวัสดิ์จ. กาญจนบุรี  มีราษฏรสมัครเข้ารับการอบรม  ประมาณ  100  คน  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ราษฏรที่มีภูมิลำเนาใกล้พื้นที่ป่าไม้  ได้มีจิตสำนึกรักหวงแหนป่าไม้  และเป็นส่วนสำคัญในการดูแลรักษาป่าไม้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป  สำหรับการจัดอบรม รสทป.  ประจำปี  2547  มีจำนวนทั้งสิ้น  4  รุ่น  โดยแต่ละรุ่นมีราษ เข้ารับการอบรม รายละเอียดดังนี้

รุ่นที่  1  จัดอบรม  รสทป.  ณ.โรงเรียนปลายนาสวน  อ. ศรีสวัสดิ์  จ. กาญจนบุรี 

ในวันที่  6 9  เมษายน  2547 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 98 คน

รุ่นที่  2   จัดอบรม  รสทป.  ณ. อบต.หนองประดู่  อ. เลาขวัญ  จ. กาญจนบุรี 

ในวันที่  20 23  เมษายน  2547 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 83 คน

รุ่นที่  3  จัดอบรม  รสทป.  ณ. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ  อ. ศรีสวัสดิ์  จ. กาญจนบุรี 

ในวันที่  11 14  พฤษภาคม  2547 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 115 คน

รุ่นที่  4    จัดอบรม  รสทป.  ณ. บ้านหนองตาดั้ง  อ. สวนผึ้ง  จ. ราชบุรี 

ในวันที่  25 28  พฤษภาคม  2547 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 91 คน

 

 

ออกแบบโดย ::: ศูนย์ข้อมูลและวิทยุสื่อสาร ::: นายสมศักดิ์ แย้มเยื้อน