รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับพื้นที่ ตาม คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1293/2552 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2552

1 นายรัตน์ สังข์สุวรรณ อัยการอาวุโส ประธาน
2 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพ กรรมการ
3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กรรมการ
4 ธนารักษ์พื้นที่ระยอง กรรมการ
5 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง กรรมการ
6 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ กรรมการ
7 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง กรรมการ
8 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเพ กรรมการ
9 นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กรรมการ
10 หัวหน้าสถานีอนามัยเกาะเสม็ด กรรมการ
11 กำนันตำบลเพ กรรมการ
12 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเพ กรรมการ
13 ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร กรรมการ
14 นายสุทธิ อัชฌาศัย นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา กรรมการ
15 นายพิศณุ เขมะพรรค์ ประธานชมรมร้านอาหารและที่พักเกาะเสม็ด กรรมการ
16 นางสาวจันทร์จิรา สังข์สุวรรณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนเกาะเสม็ด กรรมการ
17 นายจรินทร์ สุขกับหลง ผู้แทนสื่อมวลชนประจำจังหวัดระยอง กรรมการ
18 นายสุภัทธ์ แกล้วกล้า ผู้แทนผู้ประกอบกิจการเรือนำเที่ยว กรรมการ
19 นางสายธาร ปิตุเตชะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กรรมการ
20 นายวัททพร เกสรแพทย์ กรรมการการเลือกตั้งจังหวัดระยอง กรรมการ
21 พ.ต.ท บุญศรี จันทร์วิเชียร หัวหน้างานสืบสวนสอบสวนคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดระยอง กรรมการ
22 นายสุวัฒน์ พวงย้อยแก้ว เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร กรรมการ
23 นายเจษฎินทร์ สมจิตต์ อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง กรรมการ
24 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง กรรมการ
25 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด เลขานุการ