รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับพื้นที่ ตาม คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1363/2552 ลงวันที่ 07 ต.ค. 2552

1 นายอำเภอบาเจาะ ประธาน
2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบองอ รองประธาน
3 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ กรรมการ
4 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบาเจาะ กรรมการ
5 เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอบาเจาะ กรรมการ
6 เกษตรอำเภอบาเจาะ กรรมการ
7 พัฒนาการอำเภอบาเจาะ กรรมการ
8 ประมงอำเภอบาเจาะ กรรมการ
9 ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 32 (ประปา) กรรมการ
10 หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ. 4 (สุไหงปาดี) กรรมการ
11 กำนันตำบลบาเจาะ กรรมการ
12 ผู้ใหญ่บ้านมะยูง กรรมการ
13 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง กรรมการ
14 ผู้ใหญ่บ้านปาโจ กรรมการ
15 ผู้ใหญ่บ้านไทยสุข กรรมการ
16 โต๊ะอีหม่ามบ้านสะแต กรรมการ
17 ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
18 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว–เขาตันหยง กรรมการ
19 ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
20 ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เขต 3 จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
21 นายรอมือลี โล๊ะดิง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ กรรมการ
22 นายมะเซ็ง มูซอโอะ พนักงานพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี กรรมการ
23 ผู้ใหญ่บ้านตะโละตา หมู่ที่ 3 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ กรรมการ
24 นายมานิตย์ ลือบา เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี กรรมการ
25 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี กรรมการและเลขานุการ