กองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทย

 

Thailand's Wild Elephant Food Security Fund (TEFS)

 

                นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำการเกษตร จนกลายเป็นความขัดแย้งในการอยู่ร่วมกันของคนกับช้างป่า และกรณีที่ช้างป่าถูกฆ่าตายที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จึงมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เร่งดำเนินการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทยขึ้น โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ที่ทรงแนะนำให้ชาวบ้านปลูกสับปะรดเพื่อใช้เป็นอาหารช้าง และช่วยกันดูแลพืชอาหารช้าง พร้อมกับให้ตั้งกองทุนอาหารช้าง เพื่อรับบริจาคอาหารสดหรือนำเงินไปซื้ออาหารให้ช้าง เพื่อช้างกับคนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา  
 
              นายดำรงค์ พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า "การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทยนั้น กรมจะเป็นเพียงผู้เริ่มต้นเท่านั้น หลังจากจัดตั้งแล้วจะให้เป็นองค์กรการกุศล โดยเชิญชวนบุคคลในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีชื่อเสียงมาเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเงินจะมาจากการรับบริจาคทั้งในและต่างประเทศ ในการที่จะนำไปชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากการที่ช้างป่าเข้าไปกินและทำลายพืชผล ซึ่งทำให้เกษตรกรขาดรายได้ โดยใช้วิธีประกันราคาสินค้าพืชผลทางการเกษตรเท่ากับราคาตลาดเป็นหลัก และได้ร้องขอให้เกษตรกรไม่ทำร้ายช้างป่า โดยการทำรั้วไฟฟ้าแรงสูง หรือการนำตะปูเรือใบดักทำร้ายช้าง ทำให้เกิดความบาดเจ็บล้มตาย จึงขอเชิญชวนผู้ประสงค์จะช่วยเหลือช้างป่า ร่วมบริจาคได้ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทย (Thailand's Wild Elephant Food Security Fund: TEFS)
 
 
 
 
 

 Free HTML Online Counter
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้

 

     
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation)
http://www.dnp.go.th/

 
 
 
 
  หน่วยงานรับผิดชอบ: ชมรมฅนรักษ์ช้างป่า

ที่ตั้ง:  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
         61  ชั้น 7 อาคารไพโรจน์สุวรรณากร  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจุตุจักร
         กรุงเทพมหานคร  10900

เบอร์โทรศัพท์:  02 579 6666 หรือ 02 561 0777 ต่อ 1677