การประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าที่ใกล้
สูญพันธ์ ครั้งที่ 16
(
The 16th meeting of the Conference of
the Parties to CITES: CITES CoP16)
 
 

 

 
     
 

 

 ***** ไซเตส คือ อะไร ?
What is CITES ?
ประเทศสมาชิก
Member countries
การทำงาน
How CITES works
โครงสร้าง
Structure
CITES species
Nation contacts and information
CITES Secretariat
 
about CITES
 
 
 
 
 
 
ไม้พะยูง ชื่อวิทยาศาสตร์  Dalbergia cochinchinensis Pierre
ชื่อวงศ์              PAPILIONACEAE
ชื่อสามัญ           พะยูง                                                         
 
     
 
Thailand Tiger Action Plan 2010-2022
 
     
 
Southeast Asia Regional Tiger Conservation and Research Center