นางพญาเสือโคร่ง

1. ชื่อพันธุ์ไม้                                  นางพญาเสือโคร่ง

2. ชื่อสามัญ (ไทย)                           ฉวีวรรณ (ภาคเหนือ) เส่คาแว่   เส่แผ่  แส่ลาแหล (กะเหรี่ยง  เชียงใหม่ ซากุระดอย 

                                                          (เชียงใหม่)

                      (อังกฤษ)                      -

3. ชื่อวิทยาศาตร์                               Prunus  cerasoides  D.  Don

4. ชื่อวงศ์                                           Rosaceae

5. การกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ

                         นางพญาเสือโคร่ง     เป็นพรรณไม้ที่มีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน  ญี่ปุ่น  ไต้หวัน  พบอยู่กในป่าที่ระดับความสูง   500-1,500  เมตร  จากระดับน้ำทะเล

                         ในประเทศไทย         พบขึ้นตามภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเล  1,00-2,000   เมตร  เช่น  บนดอยอินทนนท์   ดอยเชียงดาว ฯลฯ

6. ลักษณะทางวัฒวิทยา

                       นางพญาเสือโคร่งเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ   ขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 10-15 เมตร

ใบ เป็นชนิดใบเดี่ยว ลักษณะรูปรีแบบไข่ หรือไข่กลับ ออกสลับกัน ใบมีความกว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 5 -12 เซนติเมตร  ปลายใบเรียวแหลม โคนใบกลมหรือสอบแคบ ขอบจักปลายก้านใบมีต่อม 2-4 ต่อม หูใบแตกแขนงคล้ายเขากวาง ใบร่วงง่าย

ดอก สีขาว  ชมพู หรือดง ออกเป็นช่อกระจุกใกล้ปลายกิ่ง ก้านดอกยาว 0.7-2 เซนติเมตร ขอบริ้วประดับจักไม่เป็นระเบียบ กลีบเลี้ยงติดกันเป็นรูปกรวย กลีบดอกมี 5 กลีบ เมื่อบานขนาดโตเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 เซนติเมตร

ผล  รูปไข่หรือกลม ยาว 1-1.5 ฌวนติเมตร  เมื่อสุกสีแดง

ระยะเวลาออกดอก  ออกดอระหว่างดือนธันวาคมจนถึงกุมภาพันธ์ โดยจะทิ้งใบก่อนออกดอก

7. การขยายพันธุ์

   ขยายพันธุ์โดยเมล็ด

8. การปลูก การเจริญเติบโตและการปรับปรุงพันธุ์

                ได้มีการปลูกนางพญาเสือโคร่งบนพื้นที่ต้นน้ำลำธารมาเป็นเวลา 10 ปี แล้วปรากฎว่าได้ผลดี เป็นไม้ที่มีความเหมาะสมในการที่จะขึ้นอยู่ในพื้นที่ผ่านการทำไร่เลื่อนลอยบนพื้นที่สูงแต่ไม่ควรปลูกบนพื้นที่ซึ่งมีลมพัดจะทำให้กิ่งก้านหัหได้ง่าย

9. วนวัฒนวิธีและการจัดการ

                 ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับวนวัฒนวิธีและการจัดการที่เหมาะสม

10. กรใช้ประโยชน์

                ผลของพญาเสือโคร่งสามารถนำมารับประทานได้ มีรสเปรี้ยว  ส่วนเนื้อไม้และการใช้ประโยชน์ ด้านอื่นยังไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้  นอกจากการนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ เนื่องจากมีดอกสวยงาม