หลุมพี

ชื่ออื่นๆ  -

ชื่อวิทยาศาสตร์    Eleiodoxa conferta

ชื่อวงศ์   PALMAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นปาล์มแตกกอขึ้นแช่น้ำในป่าพรุ

ใบ    ใบแบบขนนก ทางใบยาว 3-6 เมตร กาบใบและก้านใบมีหนามยาวแหลมเรียงเป็นแผง

ดอก        ช่อดอกสีน้ำตาล ออกระหว่างกาบใบ ยาว 1 เมตร

ผล          ผลรูปไข่กลับ กว้าง 2.5 เซนติเมตร ผลแก่สีน้ำตาล เปลือกเป็นเกล็ดเล็กๆเรียงเกยซ้อนกัน

ลักษณะทางนิเวศวิทยา

                พื้นที่ที่พบ             มีถิ่นกำเนิดในไทย มาเลเซีย