คอแลน                                              SAPINDACEAE

Xerospermum laevigatum Radlk.

        คอแลนเป็นไม้ต้น สูงถึง 36 . เปลือกเรียบ หรือร่อนเป็นสะเก็ดใหญ่ สีน้ำตาลเทา มีช่องระบายอากาศ ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ มีใบย่อย 1–2(–3) คู่ เรียงตรงข้าม บางครั้งเยื้องกัน แผ่นใบย่อยรูปไข่ถึงรูปรี กว้าง 2–10 ซม. ยาว 4–20 ซม. ปลายป้าน ถึงแหลม หรือเรียวแหลม โคนแหลม ถึงป้าน ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ดอก เล็ก สีขาว ออกเป็นช่อยาวถึง 12 ซม. ผล รูปกลม ถึงรูปกลมรี กว้าง 1.5–3 ซม. ยาว 2.5–4 ซม. เปลือกเป็นตุ่มยาวคล้ายหนามอ่อนปลายแหลมทั่วทั้งผล เมื่อสุกสีเหลือง สีส้ม หรือสีชมพู เมล็ดมีเยื่อหุ้ม

        คอแลนมีการกระจายพันธุ์ในป่าดิบ ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความสูงตั้งแต่ระดับทะเลปานกลางถึง 700 . ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม ผลแก่เดือนพฤษภาคม–ธันวาคม

เยื่อหุ้มเมล็ดรสหวานอมเปรี้ยวกินได้