ลักษณะเส้นทางคมนาคม

              การเดินทางไปยังพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป สามารถเดินทางไปได้ทั้งทางรถยนต์และรถไฟ การเดินทาง    โดยรถยนต์ให้เดินทางตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4055 นราธิวาส-อำเภอระแงะ    แล้วเลี้ยวขวาผ่านตลาดตันหยงมัส   และเมื่อมาถึงสามแยก ให้ตรงไปตามถนนกรมโยธาธิการกระทรวงมหาดไทย เส้นทางสายบ้านซากอ – อำเภอระแงะ ตั้งแต่ กม.0-กม.2 จะมีทางตรงใช้เส้นทางถนน รพช. นธ3011 บ้านทาเนาะ – บ้านบาลูกา ระยะทาง 7 กม. ถึงหมู่บ้านซีโป หลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปโดยใช้เส้นทางสายหมู่บ้านซีโป – อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป    ประมาณ 2 กิโลเมตร   ก็ถึงเขตจะกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป ส่วนการเดินทางโดยรถไฟ ให้เดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) โดยขบวนรถด่วนพิเศษและขบวนรถเร็วกรุงเทพฯ – สุไหงโกลก  มาลงที่สถานีรถไฟตันหยงมัส แล้วเดินทางต่อไปโดยรถจักรยานยนต์รับจ้างจากสถานีรถไปตันหยงมัส – บ้านซีโป หลังจากนั้นก็เดินทางตามเส้นทางสายบ้านซากอ – อำเภอระแงะ และใช้เส้นทางถนน รพช. นธ3011 บ้านทาเนาะ – บ้านซีโป จนกระทั่งถึงเขตพื้นที่ที่จะกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป

               อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป เป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่าโครงการไม้กระยาเลย ป่าโครงการฝั่งขวาแม่น้ำสายบุรี (นธ1) อีกผืนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ของจังหวัดนราธิวาสที่ควรอนุรักษ์คุ้มครอง ดูแลป้องกันรักษาไว้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นสมบัติมรดกของมหาชนและประเทศยั่งยืนถาวรตลอดไป

 
     

Back

ประวัติความเป็นมา

จุดเด่นที่น่าสนใจ

ลักษณะโดยทั่วไป