อุทยานแห่งชาติแม่เงา

 
                       
                                                ที่ทำการอุทยานฯ
 
           อุทยานแห่งชาติแม่เงา   ตั้งอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน    ตาก   เชียงใหม่ มีพื้นที่โดยประมาณ  257,650  ไร่ หรือ  412.24  ตารางกิโลเมตร   จัดตั้งขึ้นเนื่องจาก  อุทยานแห่งชาติแม่โถ   จังหวัดเชียงใหม่   เสนอกรมป่าไม้ให้สำรวจ    จัดตั้งอุทยานใหม่   ในส่วนของพื้นที่ที่ติดกับอุทยานแห่งชาติแม่โถในเขตขังหวัดแม่ฮ่องสอน   ซึ่งเดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ป่าท่าสองยาง  จังหวัดตาก
         มีอาณาเขตติดต่อกับ  
   ทิศเหนือ             จด   น้ำแม่ริด
                                          ตำบลแม่สวด      อำเภอสบเมย       จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   ทิศใต้                จด   น้ำแม่โขง
                                          ตำบลแม่วะหลวง    อำเภอท่าสองยาง    จังหวัดตาก
   ทิศตะวันออก        จด   ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย
                                          อำเภออมก๋อย      จังหวัดเชียงใหม่
   ทิศตะวันตก         จด   น้ำแม่ยวม
                                          ตำบลแม่สวด   อำเภอสบเมย    จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
     

Back / ับ

                        จุดเด่นที่น่าสนใจ                          ลักษณะโดยทั่วไป                   การเดินทางและบริการที่พัก