สภาพภูมิอากาศ

         สภาพดิน ฟ้า อากาศ ในท้องที่ป่าเขาพระวิหาร ป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่ท้องที่อำเภอกันทรลักษ์    จังหวัดศรีสะเกษ    และอำเภอน้ำยืน    จังหวัดอุบลราชธานีสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ

                    ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
                    ฤดูฝน         เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
                    ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า

        พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาลาดชันเป็นเนินเขา สภาพป่าส่วนมากเป็นป่าเบญจพรรณประกอบด้วยไม้สำคัญ ๆ ได้แก่ ประดู่ ตะเคียนหิน  ตะแบก  เต็ง   รัง  พะยุง  นนทรี พยอม แดงฯลฯ มีไม้ตั้งแต่ขนาดกลางถึงใหญ่ พื้นที่บางส่วนผ่านการทำไม้มาแล้ว นอกจากนี้ยังมีไม้พื้นล่าง ได้แก่ ไผ่ หวาย กล้วยไม้ดิน ที่มีขึ้นตามลานหินและหญ้าต่าง ๆ   และเนื่องจากสภาพป่าของป่าเขาพระวิหารและป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่ บนเทือกเขาพนมดงรักยังมีความอุดมสมบูรณ์จึงมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ทั่วไป เช่น หมูป่า กวาง เก้ง กระต่าย กระรอก ชะนี ชะมด และนกต่าง ๆ     ซึ่งสัตว์ป่าเหล่านี้ควรมีการเคลื่อนย้ายถิ่น   เพื่อเป็นการหลบหลีกภัยไปมาระหว่างพื้นที่ป่าของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ยังมีสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลาน เช่น ค้างคาว แมลงจำพวกผึ้ง ผีเสื้อ จักจั่น และงูต่าง ๆ

 
     

Back / ับ

                        ประวัติความเป็นมา                         จุดเด่นที่น่าสนใจ                         การเดินทางและบริการ