การเดินทาง
         

          จากอำเภอเมือง จังหวัดสกลนครไปตามทางหลวงหมายเลข 213   ประมาณ 25 กิโลเมตร ผ่านพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ถึงบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติที่กิโลเมตร 25 ซึ่งอยู่ริมทางหลวง

สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 

           อุทยานแห่งชาติภูพาน   มี บ้านพักและสถานที่กางเต็นท์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปพักแรมค้างคืน นักท่องเที่ยวต้องนำเต็นท์ไปเอง หรือติดต่อสอบได้ที่ฝ่ายบริการบ้านพัก  ส่วนอำนวยการ   สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   กรมป่าไม้  โทร.5797223 , 5795734 หรือ โทร. 5614292-4 ต่อ 724,725    หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติโดยตรง

 
     

Back / ับ

                       ประวัติความเป็นมา                          จุดเด่นที่น่าสนใจ                           ลักษณะโดยทั่วไป