จุดเด่นที่น่าสนใจ

           น้ำตกคำหอม    เป็นน้ำตกที่น่าสนใจมากและเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปของชาวจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง     ในบริเวณน้ำตกแห่งนี้ทางราชการได้จัดงานสัปดาห์การท่องเที่ยวเพื่อชี้แจง ให้ราษฎรได้รู้จักความสำคัญของป่าไม้ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นประจำทุกปี น้ำตกแห่งนี้อยู่ใกล้เคียงกับน้ำตกตาดโตนซึ่งอยู่ใกล้กับเขตพระราชฐาน

             

           พระธาตุภูเพ็ก        เป็นพระธาตุเก่าแก่สมัยขอมเรืองอำนาจ อยู่บนเทือกเขาภูพาน สูงจาก ระดับน้ำทะเลประมาณ 544 เมตร    สร้างด้วยศิลาแลงในลักษณะของเทวาลัยภายในวัดยังมีพระพุทธรูปโบราณที่เพิ่งขุดพบ

          น้ำตกปรีชาสุขสันต์   มีลักษณะเป็นลานหินลาดเอียงประมาณ 30-40 องศา ยาวประมาณ 12 เมตร      บนลานหินที่ลาดเอียงนี้มีน้ำไหลผ่านบนผิวเสมอกัน    ทั้งแผ่นเหมือนกระดานลื่นที่มีน้ำคอยหล่อเลี้ยงอยู่เรียกได้ว่าเป็นลานสไลด์เดอร์ธรรมชาติ

                       

          สะพานหินธรรมชาติ (ทางผีผ่าน)   มีลักษณะเป็นสะพานหินที่เชื่อมต่อระหว่างหินสองกลุ่ม ขนาดกว้างบนสะพานประมาณ 1.5 เมตร ยาวประมาณ 8 เมตร   ด้านใต้เป็นเวิ้งถ้ำกว้างใช้เป็นที่หลบแดดหลบฝนได้ นับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างหนึ่ง

          ถ้ำเสรีไทย เป็นแหล่งสะสมอาวุธยุทธภัณฑ์ไปต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของขบวนการเสรีไทย    ซึ่งมีนายเตียง ศิริขันธ์    เป็นหัวหน้าขบวนการสายสกลนครบริเวณใกล้เคียงยังมีร่องรอยการขุดแต่งเพื่อเป็นสนามบินลับ และที่สะสมกำลังพลอีกด้วย

           

         ผานางเมิน   เป็นแนวหินผาที่ทอดตัวออกหัวหน้าไปทางทิศตะวันตก สามารถชมทิวทัศน์ออกไปไกลแสนไกล เหมาะแก่การตั้งค่ายพักแรมและดูพระอาทิตย์ตก

         ผาเสวย     อยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะเป็นหน้าผาที่หันหน้าไปทางทิศใต้ณ ที่แห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เคยเสด็จและประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน จึงได้ชื่อว่า ผาเสวย มาแต่บัดนั้น

         เทือกเขาภูพาน    เป็นขุนเขาแห่งประวัติศาสตร์ที่มีผู้รู้จักมากที่สุด    แต่เป็นดินแดนที่น้อยคนนักที่ได้เข้าไปสัมผัสความงดงามตามธรรมชาติ     โดยเฉพาะรอยต่อระหว่างจังหวัดสกลนคร - กาฬสินธุ์ สภาพป่า ภูเขา น้ำตกยังบริสุทธิ์ ท้าท้ายต่อการพิสูจน์เสมอ

 
     

Back / ับ

                         ประวัติความเป็นมา                          ลักษณะโดยทั่วไป                       การเดินทางและบริการ