อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

     
 

ประวัติความเป็นมา

        

         อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เรียกตามชื่อของภูเขาเทือกหนึ่งทางตอนใต้ของอุทยาน ที่มีหน้าผาสูงชันคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มองดูเหมือนกับผ้าม่านผืนใหญ่    แต่เดิมเคยเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด  ปัจจุบันผลจากการทำสัมปทานป่าไม้ ทำให้พื้นที่ป่าและจำนวนสัตว์ป่าลดลงอย่างรวดเร็ว    กรมป่าไม้จึงมอบหมายให้นายพนม พงษ์สุวรรณ นักวิชาการป่าไม้ 4 ทำการสำรวจ     พบว่าเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำลำธารและมีจุดเด่นทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะถ้ำและน้ำตก ทางราชการจึงมีประกาศกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2534    กำหนดให้รวมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูเปือย จังหวัดเลย เข้ากับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงลาน จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติภูผาม่านในปี พ.ศ. 2534 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 215 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2534 มีเนื้อที่โดยประมาณ 350 ตารางกิโลเมตร หรือ 218,750 ไร่ จัดเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 71 ของประเทศ

ที่ตั้ง

         ตั้งอยู่ที่บริเวณภูผักหนาม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   201  ถนนมะลิวัลย์   (ขอนแก่น - เลย) หลักกิโลเมตรที่ 112 เลี้ยวซ้ายผ่านถนนลูกรังเข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร

 
     

Back / ับ

                         จุดเด่นที่น่าสนใจ                          ลักษณะโดยทั่วไป                         การเดินทางและบริการ