วนอุทยานดงบังอี่


          วนอุทยานดงบังอี่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 ท้องที่ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2515 กรมป่าไม้ดำเนินการจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2538 มีเนื้อที่ 1,300 ไร่

สภาพภูมิประเทศ

           สภาพโดยทั่วไปเป็นเทือกภูเขาหิน ระดับความสูงประมาณ 500 - 600 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตามภูเขามีถ้ำอยู่หลายแห่ง มีไม้ขึ้นตามเชิงเขาเป็นลักษณะไม้ขนาดเล็กอยู่รอบเชิงเขา สำหรับบนเขาเป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขาอยู่เป็นบางกลุ่ม ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของห้วยดงบังอี่และมีสำนักสงฆ์วัดภูคำผักกูดเฝ้าคอยดูแลรักษาอยู่

อาณาเขต

          ทิศเหนือ จด พื้นที่นาของราษฎร

           ทิศใต้ จด พื้นที่นาของราษฎรและอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก

           ทิศตะวันออก จด แปลงปลูกป่าเอกชน

           ทิศตะวันตก จด อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก

ชนิดพรรณไม้และสัตว์ป่า

          ไม้ส่วนใหญ่จะมีขนาดกลาง - เล็ก พรรณไม้ที่สำคัญที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้มะค่า ไม้พยุง ไม้เข็ง ไม้ตะแบก ไม้โมก ไม้งิ้วป่า ไม้ตะเคียน ไม้สะตอป่า ไม้พื้นล่าง ได้แก่ ไผ่ลวก ไผ่โจท ไผ่ไร่ นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้ที่มีค่าทางสมุนไพรและเถาวัลย์ต่าง ๆ ขึ้นอยู่หนาแน่นตามแหล่งน้ำมีอยู่ทั่วไป

           สัตว์ป่าที่พอจะได้พบเห็นอยู่บ้างในปัจจุบันมีจำพวกนกตะขาบ นกอีจู้ นกปลอด นกกางเขนดง กระรอก กระแต พังพอน ตุ่น กิ้งก่า แย้ งู ส่วนสัตว์ใหญ่ในปัจจุบันได้ถูกล่าไปเป็นอาหารของชาวบ้านหมดแล้ว

การคมนาคม

           วนอุทยานตั้งอยู่ห่างตัวจังหวัดประมาณ 30 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 212 จังหวัดอำนาจเจริญ - มุกดาหาร แยกขวามือที่ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย ทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กเป็นถนนลาดยางประมาณ 3 กิโลเมตร

จุดเด่นที่น่าสนใ

    1. ถ้ำตามภูเขา ได้แก่ ถ้ำเม่น ถ้ำผาเงิน ถ้ำประทุน และถ้ำเล็กๆ ที่มีอยู่ทั่วไป
    2. จุดชมวิว มองเห็นทะเลสาบอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก
    3. สภาพป่าอันร่มรื่นบนยอดเขา บริเวณ สำนักสงฆ์ (วัดภูคำผักกูด) ซึ่งเคยมีเกจิ-อาจารย์หลายท่านเคยธุดงค์มาพักแรมระหว่างศึกษาธรรมชาติแห่งนี้

สิ่งอำนวยความสะดวก

              วนอุทยานดงบังอี่ ไม่มีบ้านพักหรือค่ายพักแรมบริการแก่นักท่องเที่ยว หากนัก ท่องเที่ยวมีความประสงค์จะไปพักแรมค้างคืนและพักผ่อนหย่อนใจ หรือศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติ โปรดนำเต้นท์ไปกางเอง โดยทางวนอุทยานได้จัดสถานที่ไว้ให้พร้อมกับห้องสุขา ส่วนเรื่องอาหารต้องจัดเตรียมไปเอง แล้วไปติดต่อขออนุญาตใช้สถานที่กับเจ้าหน้าที่วนอุทยานดงบังอี่โดยตรง รายละเอียดสอบถามได้ที่สำนักงานป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โทร. (042) 611757 หรือฝ่าย -จัดการวนอุทยาน ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทร. 5614292 - 3 ต่อ 719 ในวันและเวลาราชการ