เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) เป็นวันแรก (อบรม 15-19 พค 60) โดยได้รับเกียรติจากนายวิรัช จตุพนาพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 นายวิรัช จตุพนาพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ได้เดินทางออกตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำเนินหอม หน่วยจัดการต้นน้ำเขามดแดง หน่วยจัดการต้นน้ำตระคร้อ ปราจีนบุรี โดยมีนายบุรินทร์ สุดลาภา ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ และหน.หน่วยจัดการฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำตรวจฯ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 กลุ่มเสริมสร้างวินัย ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง จัดโครงการสัมมนาเรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รุ่นที่ 1 เป็นวันแรก (อบรม 26-28 พค 2560) โดยนายวิรัช จตุพนาพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 -16.00 น. นายวิรัช จตุพนาพร ผอ.สบอ. 1, นายชลธร ชำนาญคิด ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร สำนักอุทยานแห่งชาติ, นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หน.อช.ทับลาน และนายพนัชกร โพธิบัณฑิต หน.อช.ปางสีดา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบและส่งมอบคืนพื้นที่อนุรักษ์ ครั้งที่ 1/25560 เพื่อพิจารณาแนวทางการส่งมอบพื้นที่อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา(ห้วยโสมง) ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานฯ ณ ห้องประชุมต้นน้ำ สำนักงานก่อสร้าง 7 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่3 เมษายน. 2560 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2560 โดยมี ผอ.สบอ.1 (สาขาสระบุรี) ผอ.ส่วนทุกส่วน หน.กลุ่มทุกกลุ่ม หน.ฝ่ายทุกฝ่าย หน.หน่วยงานภาคสนามทุกหน่วย ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) และการมอบโล่เกียรติคุณ แด่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 27 มีนาคม.2560 เวลา 10.30 น.นายวิรัช จตุพนาพร ผอ.สบอ.1 (ปราจีนบุรี) พร้อมด้วยผอ.ส่วน/กลุ่ม และจนท.สบอ.1 ร่วมประชุม รับฟังการชี้แจง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th จากท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิจารย์ สิมาฉายา และที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.(น.ส.อรวรรณ นุ้ยภักดี) ที่อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ณ.ห้องประชุมมุมสร้างสรรค์ สบอ.1 (ปราจีนบุรี)

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 15 มีนาคม. 2560 เวลา 14.00 น.นายวิรัช จตุพรพนา ผอ.สบอ.1(ปราจีนบุรี) ให้การต้อนรับ นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ในท้องที่จังหวัด ปราจีนบุรี สระแก้ว และ ฉะเชิงเทรา ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560

สบอ.1ปราจีนบุรี

 

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิรัช จตุพนาพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1
ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายณรงค์ มหรรณพ) ได้ตรวจและติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิรัช จตุพนาพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 พร้อมด้วยผอ.ส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ และเจ้าหน้าที่ สบอ.1 ร่วมงาน "สารสื่อรักษ์ สู่ชุมชน" ซึ่งจัดโดยสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1(ปราจีนบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมการประกาศแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและต่อสาธารณชน "ต่อต้านการทุจริต ทุกภารกิจโปร่งใส"

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 13:00 น. ผอ.สบอ.1 ผอ.สอช ผอ.ส่วนอำนวยการ ผอ. ส่วนฟื้นฟู ผอ.ส่วนจักดการต้นน้ำ ผอ.ส่วนไฟป่า ผอ.ส่วนสัตว์ป่า ผอ.ส่วนประสานฯ พร้อมทั้ง หน.อช.เขาใหญ่ หน.อช. ทับลาน หน.อช. ปางสีดา หน.อช. ตาพระยา หน.อช.น้ำตกเจ็ดสาวน้อย หน.อช สามกลั่น ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง พิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานฯ ณ. ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้าถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)