หน้าหลัก วิสัยทัศน์ โครงสร้างกองนิติการ ระเบียบและกฎหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารกองนิติการ
 
     
 
  ยินดีต้อนรับสู่กองนิติการ  
   
  "เอ็งกินเหล้า เมายา ไม่ว่าหรอก 
       แต่อย่าออก นอกทางไป ให้เสียผล
จงอย่ากิน สินบาท คาดสินบน
  เรามันชน ชั้นปัญญา ตุลาการ"
>> แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กองนิติการ
       กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
      
กระบวนงานการฟ้องคดีแพ่ง   คลิก
>> การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น
       ประจำปี 2557
   คลิก
 
 
             หากท่านมีปัญหาด้านกฎหมาย เราคือคำตอบให้ท่าน กองนิติการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย คดีความ เรื่องร้องเรียน กรณีพิพาทระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ความเป็นธรรม ความยุติธรรม ยุติข้อขัดแย้งระหว่างบุคคลและหน่วยงาน แนะนำวิธีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ที่รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด้วยกลุ่มงานต่างๆ
 
   
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานกฎหมาย

กลุ่มงานสืบสวนสอบสวน

กลุ่มงานคดี

 
 
 
 

             ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อำนวยการกองนิติการ นายบุญเกิด ร่องแก้ว และหัวหน้ากลุ่มงานทุกคน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองนิติการ พร้อมให้บริการงานด้านกฎหมายทุกเรื่อง เพื่อให้กรมอุทยานแห่งชาสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ รักษาพื้นที่ป่า และทวงพื้นที่ป่ากับมาเป็นของรัฐ เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินและของประชาชน เป็นภาพลักษณ์ใหม่ของกองนิติการ

 
 
     
     
 

Copyright 2009 กองนิติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช