ประโยชน์ของต้นราชพฤกษ์มีอยู่มากมาย ราชพฤกษ์เป็นไม้ประจำชาติไทย ถือเป็นไม้มีค่ามีมงคลนานมาแต่โบราณ ใช้ประกอบพิธีสำคัญต่างๆ เช่น เสาไม้หลักเมือง คฑาจอมพล ยอดธงชัยเฉลิมพลของกองทหาร และประโยชน์อย่างอื่นดังนี้

๑. ด้านการปลูกเป็นไม้ประดับตามสถานที่ต่างๆ เช่น บริเวณสองข้างทาง สถานที่ราชการ และที่อื่นๆ
๒. เนื้อไม้ ใช้ทำเสา สากตำข้าว ล้อเกวียน คันไถ เสาบ้าน เสาสะพาน ด้ามเครื่องมือต่างๆ นอกจากนี้ในส่วนของแก่นไม้ยังมีสรรพคุณทางยา ใช้ขับพยาธิไส้เดือนและแก้โรครำมะนาด
๓. ราก ฝนทารักษากลากเกลื้อน เป็นยาระบาย ยาบำรุงแก้ไข โรคเกี่ยวกับหัวใจหรือ ถุงน้ำดี
๔. ใบ ฆ่าเชื้อโรคผิวหนังได้ทุกชนิด ต้มรับประทานเป็นยาระบาย
๕. ดอก แก้ไข้เป็นยาระบาย รักษาแผลเรื้อรัง
๖. เนื้อในฝัก ใช้เป็นยาระบาย วิธีใช้ เนื้อในฝักประมาณ 4 กรัม หรือทั้งฝัก ต้มใส่เกลือเล็กน้อยรับประทานตานเช้าหรือก่อนนอน
๗. เปลือก นำไปบดผสมกับใบทาฝี เม็ดผื่นตามร่างกาย
                     

ข้อมูลทั่วไปl การเก็บรักษาเมล็ดและการเพาะเมล็ด l การปลูกและดูแลรักษา l การใช้ประโยชน์ l ปัญหาแมลงศัตรู