Thai Forest Fire Glossary

Thai ForestryGlossary
English ForestryGlossary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

คำศัพท์

ความหมาย

Area, allowable burned

เนื้อที่ยอมให้ไฟไหม้ได้

เนื้อที่ซึ่งยอมให้ไฟไหม้สูงสุดต่อปีในบริเวณหนึ่งๆเนื่องจากขีดจำกัดความสามารถของการป้องกันไฟป่าในท้องที่นั้น ใช้เพื่อเป็นมาตราฐานวัดความสำเร็จ หรือ ความล้มเหลวของการควบคุมไฟป่าของหน่วยงานนั้น
ไฟที่ปล่อยให้ไหม้ได้เพราะไฟต้องไหม้เช่นนั้นทุกปี
มาตราฐานหรือประสิทธิภาพของการป้องกันไฟป่า สำหรับเนื้อที่หนึ่งๆในแต่ละปี ซึ่งพิจารณายอมให้ไหม้
คำเหมือน Acceptable burn

Area blind

จุดบอด

บริเวณซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรงจากหอดูไฟ หรือ จากที่ซึ่งจัดไว้สำหรับตรวจหาไฟในขณะที่มีทัศนะวิสัยปกติ

Area closed

บริเวณหวงห้าม

บริเวณซึ่งห้ามมิให้บุคคลเข้าไป หรือ บริเวณหวงห้ามมิให้จุดไฟ เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันไฟป่า

Area visible

จุดมองเห็นได้

บริเวณพื้นที่ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากหอดูไฟ หรือ จากจุดที่เตรียมไว้เฉพาะสำหรับการตรวจหาไฟในขณะที่มีทัศนะวิสัยปกติ ความสามารถในการมองเห็นจะลดลงหากทัศนะวิสัยเลว
คำเหมือน Seen area

Area ignition

บริเวณเผาไฟ

บริเวณที่จะต้องจุดไฟให้ไหม้จนหมด อาจจุดมาจากที่เดียวกัน หรือหลายที่ก็ได้ เพื่อให้สามารถลุกไหม้ได้รวดเร็ว และหมดจดทั่วพื้นที่

Atlas fire

แผนที่ไฟป่า

แผนที่หรือแผนภูมิ ที่มีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับไฟป่า เพื่อนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนควบคุมไฟป่า

Actionable fire

ไฟที่ดับได้

ไฟที่น่าจะดับ ไฟที่ควรจะต้องดับ

Attack a fire

การดับไฟ

การปฏิบัติงานดับไฟ ทั้งดับทางตรง ทางอ้อมและดับไฟด้วยไฟ

Attack time

ระยะเวลาดับไฟ

ระยะเวลาตั้งแต่รับข่าวไฟไหม้ จนกระทั่งดับไฟได้หมด

Available fuel

เชื้อไฟ

เชื้อเพลิงส่วนที่สามารถไหม้ไฟได้

Alidade

เครื่องเล็งทิศทางไฟ

เครื่องมือใช้สำหรับติดตั้งบนหอดูไฟ สำหรับเล็งทิศทางที่เกิดไฟไหม้ป่า ประกอบด้วยแผนที่บนแผ่นเหล็กรูปทรงกลม มีเป้าศูนย์หน้าใช้สำหรับให้ศูนย์หลังเล็งหาทิศทางเป็นองศา เชื่อมโยงอย่างน้อย2 เครื่อง จากจุดต่างกัน เพื่อหาจุดตัดเป็นพิกัดในแผนที่

Anemometer

เครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้น ใช้สำหรับวัดความเร็วลม

Anemometer

 

Anchor point

จุดได้เปรียบ

จุดซึ่งเป็นที่โล่ง มีเชื้อเพลิงน้อย ไฟลุกลามมาไม่ได้ มักจะเป็นจุดเริ่มต้นใช้ทำเป็นแนวกันไฟ และเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เป็นที่หลบภัย

Air detection

การตรวจทางอากาศ

 

การสำรวจหาตำแหน่งไฟป่าจากเครื่องบินตรวจการ หรือจากบอลลูน และรายงานจุดตรวจพบไฟไปยังศูนย์ปฏิบัติการ

Air Stagnation Advisory (ASA)

คำเตือนภัยมลพิษทางอากาศ

คำแนะนำที่จัดทำโดยกรมอุตอนิยมวิทยา เพื่อชี้แจงว่าสภาพบรรยากาศหยุดนิ่งพอที่จะทำให้สามารถเกิดการรวมตัวของมลพิษได้

Aerial fuels

เชื้อเพลิงอากาศ

หมายถึง กิ่งไม้ ใบไม้ ผลไม้ กาฝาก ดิน มอส เฟิร์น เปลือกไม้ ทั้งที่ยังสดอยู่และตายแล้ว ที่อยู่บนเรือนยอดของต้นไม้ ซึ่งสามารถไหม้ไฟได้

Aerial ignition

คบเพลิงอากาศ

เครื่องมือจุดไฟ ซึ่งทิ้งลงมาจากเครื่องบิน โดยตั้งใจเพื่อการเผาป่าตามกำหนด

Air tanker

เครื่องบินดับไฟ

 

เครื่องบินปีกตรึง ซึ่งติดตั้งถังสำหรับบรรจุน้ำหรือสารเคมี เพื่อทิ้งลงไปดับไฟ

Air tanker

 

Aspect

ด้านรับแสง

ทิศทางของด้านลาดรับแสงอาทิตย์

Atmospheric stability

เสถียรภาพของบรรยากาศ

การวัดความต้านทานทางลมหมุนด้านตั้ง ในการเตรียมงานการเผาตามกำหนด จะต้องทราบว่าอากาศสงบปานกลาง หรือเปลี่ยนแปลงง่าย

Aramid

ผ้าทนไฟ

ชื่อของสารสังเคราะห์ ซึ่งมีความแข็งแรงสูงและทนไฟ ใช้สำหรับตัดเสื้อชุดดับเพลิง หรือตัดกางเกงยีนของนักดับไฟป่า