ศูนย์วิจัยกีฎวิทยาป่าไม้ที่ 2

กลุ่มวิจัยกีฎวิทยาป่าไม

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์พืช

 
      ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 เป็นหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ       สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงป่าไม้       การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ผีเสื้อกลางวันและแมลงบางชนิดที่มีความน่าสนใจ       จัดทำสวนผีเสื้อ และเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชม จัดทำพิพิธภัณฑ์และฐานข้อมูล       ศูนยวิจัยแมลงและจุลขีววิทยาป่าไม้ที่ 2 ตั้งอยู่ ถนนหมายเลข 201 หลักกม.ที่110-111       ขอนแก่น-เลย หรือ ตรงข้ามศูนย์ปฎิบัติการควบคุมไฟป่าขอนแก่น                      

 

แนะนำศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2
ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 เป็นหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงป่าไม้ การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ผีเสื้อกลางวันและแมลงบางชนิดที่มีความน่าสนใจ จัดทำสวนผีเสื้อ และเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชม จัดทำพิพิธภัณฑ์และฐานข้อมูล ศูนยวิจักีฏวิยาป่าไม้ป่าไม้ที่ที่ 2 ตั้งอยู่ ถนนหมายเลข 201 หลักกม.ที่110-111 (ขอนแก่น-เลย)  ตรงข้ามศูนย์ปฎิบัติการควบคุมไฟป่าขอนแก่น ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290
เรื่องเด่นวันนี้

แมลงช้าง (Antlion).....คลิ๊กที่นี่
ผีเสื้อรูปหน้าคนในข่าว.......คลิ๊กที่นี่
 

แมงมุมชักใยคลุมต้นไม้.......คลิ๊กที่นี่

แมลงหน้าเหมือนเปาปุ้นจิ้น......คลิ๊กที่นี่.
  การระบาดด้วงเจาะลำต้นสน (Ips spp.)ที่หน่วยจัดการต้นน้ำทุ่งลุยลาย.... รายละเอียด
อยากรู้จักแมลง...คลิ๊กที่นี่
 
   
บริการเชิงวิชาการ

 

 

 

ความสำคัญของแมลงในระบบนิเวศ

เชิญชมสวนผีเสื้อและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

สวนผีเสื้อ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นห้องเรียนธรรมชาติ และแหล่งศึกษาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผีเสื้อกลางวัน ซึ่งผีเสื้อกลางวันเป็นแมลงที่มีความสวยงามที่สุดในโลก ปีกที่มีสีสรรสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วิทยา สำหรับเป็นที่วางไข่ ของผีเสื้อ และพืชอาหาร ของตัวหนอน จัดนิทรรศการ วงจรชีวิตของผีเสื้อที่นี่มีผีเสื้อประมาณ 15พันธุ์ ส่วนใหญ่ จะเป็นผีเสื้อในท้องถิ่น ซึ่งได้มาจากการเพาะเลี้ยง การเก็บไข่ผีเสื้อ ตัวหนอน ดักแด้ ซึ่งจำนวนผีเสื้อเหล่านี้ จะขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล ดังนี้การเข้าชมแต่ครั้ง จะได้เห็นผีเสื้อพันธุ์หลากหลาย ที่แตกต่างกัน


  • แมลงย่อยสลาย
 

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
 

การท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์โดยเฉพาะในพื้นที่ธรรมชาติได้รับความนิยมมากขึ้น และการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับ ธรรมชาติเกี่ยวกับแมลงในประเทศไทยมีไม่มากนัก ดังนั้นศูนย์วิจัยแมลงฯ 2 ได้เริ่มดำเนินการทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับแมลง สำหรับเยาวชนผู้คนที่มาเยี่ยมชมงานศูนย์ โดยเฉพาะเยาวชนที่สนใจทางด้านแมลง ที่นี่จะเป็นแหล่งศึกษาที่น่าสนใจ การค้นคว้าหาข้อมูลในอนาคต สำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีสถานีที่น่าสนใจ เช่น พันธุ์ไม้ดอกสำหรับผีเสื้อ ไม้โบราณ ด้วงแมลงกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด แมลงช้างตัวห้ำที่น่าสนใจ นอกจากนี้ประกอบด้วยไม้โบราณที่น่าสนใจ ไม้ลานไม้พื้นเมืองที่หายาก เป็นต้น

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ท่านเข้าชมเป็นลำดับที่

เริ่มวันที่


ศูนย์วิจัยกีฎวิทยาป่าไม้ที่ 2

ถนนมะลิวัลย์ ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290

Email : insectkhonkaen@yahoo.com