หน้าแรก        
 
ข้อมูลศูนย์วิจัย
บริการวิชาการ
ห้องเรียนธรรมชาติ
กิจกรรม
ถาม-ตอบ

New Document


ผีเสื้อเลอะเทอะป่าไผ่
หนอนไหม.คนกินอาจถึงตาย
หนอนบุกแพร่
แตนเบียนสาว ศัตรูตัวฉกาจของ แมลงวันผลไม้
หนอนตะกู
กับดักกาวเหนียว
ผีเสื้อรูปหน้าคน
แมงมุมชักใยคลุมต้นไม้
แมลงหน้าเปาบุ้นจิ้น
ด้วงชนิดใหม่ของโลก
แมลงหน้าเปาบุ้นจิ้น
หวั่นไข้เลือดออก-ชิคุนกุนยาระบาด!!!
ร่วมใจเพิ่มประชากรแมลงทับคืนสู่ป่า
d ทำไมแมลงสาบถึงหงายท้องตาย?

 

เมนูหลัก > บริการวิชาการ > พิพิธภัณฑ์แมลง  > รายชื่อแมลงในพิพิธภัณฑ์ > ผีเสื้อกลางวัน (ฺButterflies)

 

ผีเสื้อหางติ่งนางระเวง
Great Mormon
Papilio memnon
Fam.Papilionidae

ผีเสื้อหางพลิ้ว
Fluffy Tit
Zeltus amasa
Fam.Lycaenidae

ผีเสื้อหางติ่งปารีส
Paris Peacock Papilio paris
Fam.Papilionidae

ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา
The Common Mormon Papilio polytes
Fam.Papilionidae

ผีเสื้อถุงทองธรรมดา
Golden Birdwing
Troides aeacus

Fam.Papilionidae

ผีเสื้อหางตุ้มจุดสีชมพู
Common Rose
Pachliopta aristolochiae
Fam.Papilionidae

ผีเสื้อแผนที่ธรรมดา
Common Map
Cyrestis thyodamas
Fam.Nymphalidae

ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก
Tawny Coster
Acraea violae
Fam.Nymphalidae

ผีเสื้อแพนซีมยุรา
Peacock Pansy
Junonia almana
Fam.Nymphalidae

ผีเสื้อแพซีเทา
Grey Pansy
Junonia atlites
Fam.Nymphalidae

ผีเสื้อปีกไข่ใหญ่
Great Egg-fly Hypolimnas bolina
Fam.Nymphalidae

ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อมดเลี้ยง
Common Centaur Oakblue Arhopala pseudocentaurus
Fam.Lycaenidae

ผีเสื้อหนอนคูณธรรมดา
Lemon Emigrant Catopsilia pmona
Fam.Pieridae

ผีเสื้อฟ้าหิ่งห้อยสีคล้ำ
Plain cupid
Chilades pandava
Fam.Lycaenidae

ผีเสื้อหนอนคูณธรรมดา
Lemon Emigrant Catopsilia pmona
Fam.Pieridae

ผีเสื้อหนอนคูณ
The Common Emigrant Catopsilia pomona
Fam.Pieridae

ผีเสื้อฟ้าขอบขนธรรมดา
Common Cilliate Blue
Anthene emolus
Fam.Lycaenidae

ผีเสื้อเณรแอนเดอร์สัน
Anderson's Grass Yellow
Eurema andersonii
Fam.Pieridae

ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าใหญ่
Dark Blue Tiger
Tirumala septentrionis
Fam.Nymphalidae

ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ Common Tiger
Danaus genutia
Fam.Nymphalidae

ผีเสื้อหางติ่งลายเดือน
The Pitman’s Helen
Papilio hipponous
Fam.Papilionidae

ผีเสื้อหนอนมะพร้าวธรรมดา
Connon Palmfly
Elymnias hypermnestra
Fam.Nymphalidae

ผีเสื้อกะลาสีแถวสั้น
Short banded Sailor
Neptis columella
Fam.Nymphalidae

ผีเสื้อหนอนคูณธรรมดา
Lemon Emigrant Catopsilia Pomona
Fam.Pieridae

ผีเสื้อเหลืองสยามธรรมดา
Orange Gull
Cepora iudith
Fam.Pieridae

ผีเสื้อกะลาสีแถบสั้น
Short banded Sailor Neptis columella
Fam.Nymphalidae

ผีเสื้อเณรธรรมดา
Common Grass Yellow
Eurema hecabe
Fam.Pieridae

ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดีย
Orange Oakleat
Kallima inachus
Fam.Nymphalidae

ผีเสื้อปีกไข่ใหญ่
Great Egg-fly
Hypolimnas bolina
Fam.Nymphalidae

ผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง
The club silverline
Spindasis syama

Fam.Lycaenidae


 

ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2
ตู้ ปณ.3 ปท.โนนหัน อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น 40290
เบอร์โทร. 083-3554545  E-mail :: insectkhonkaen@yahoo.co.th