หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์

ครั่ง....เบียนต้นไม้ แต่ไม่เบียดเบียนผู้เลี้ยง [6 ก.พ. 50 - 00:19]

แมลง.....หลายชนิดเป็นศัตรูพืช พอมันกัดกินน้ำเลี้ยงหรือส่วนต่างๆของต้นพืชสร้างความเจริญเติบโตให้กับมันแล้ว ซากแห่งความสุขได้สร้างความเสียหายให้แก่เรือกสวนไร่นา

แล้วมันก็หนีไปสืบสายเผ่าพันธุ์ตามวงจรชีวิต เหลือไว้เพียงเศษซากของพืช ที่ไม่สามารถแปลงกลับมาให้เป็นเม็ดเงินได้...คงเหลือไว้ให้เพียงหนี้ สินของเกษตรกร

ธรรมชาติไม่ได้ ใจร้ายเสมอไป...ยังมีแมลงบางชนิด ถึงแม้ว่าจะจัดเป็นศัตรูพืช แต่เกษตรกรก็ยังสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากมันได้ ด้วยนานัปคุณูประการ...นั่นคือแมลงครั่ง

นายประชัน บุญยืน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดเชียงใหม่ (ผึ้ง) ได้ พลิกฟื้นส่งเสริมแนะนำเกษตรกรให้รู้จักครั่ง เพื่อให้เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม...

ซึ่งบอกว่า.....ครั่ง เป็น แมลงเบียนของต้นไม้ จึงนับว่าเป็นศัตรูของไม้ที่อาศัย แมลงครั่งจะใช้ปากซึ่งเป็น งวงดูดน้ำเลี้ยง จากต้นไม้เพื่อใช้เลี้ยงชีวิต แล้วระบาย ยาง หรือ ชัน ชนิดหนึ่ง มีลักษณะนิ่มเหนียวสีเหลืองทองออกจากตัวมัน เมื่อถูกอากาศจะแข็งตัวกลายเป็นสีน้ำตาลเพื่อห่อหุ้มตัวป้องกันอันตรายจากสิ่งภายนอก เรียกสารตัวนี้ว่า ครั่ง

ครั่งตัวผู้ ลำตัวยาวรี ลำตัวสีแดง มี 2 ตา หนวด 2 เส้น มี 2 ชนิดคือ ตัวมีปีก กับ ไม่มีปีก ตัวมีปีกจะบินไปผสมกับครั่งบนกิ่งไม้ตัวอื่นได้ พวกไม่มีปีกจะคลานไปผสมกับครั่งตัวเมียที่เกาะกิ่งต้นเดียวกัน หลังผสมพันธุ์ตัวผู้ก็จะตาย ครั่งตัวเมีย ให้ลูกคราวละประมาณ 300 ตัว หลังฟักตัวอ่อน แม่ครั่งจะเหลือเพียงถุงเปล่าแล้วแห้งตายไป

ชิ้นส่วนของครั่งที่นำมาใช้ประโยชน์คือ.....สีครั่ง และ เนื้อครั่ง โดยใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น สีย้อมผ้า ทำครั่งแผ่น ทำฉนวนไฟฟ้า ฟอกยาง ใช้ทำแล็กเกอร์ สีทารถยนต์ สีทาเล็บ ขี้ครั่ง ยาขัดรองเท้าและน้ำมันขัดพื้น ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ น้ำมัน เครื่องห่อวัตถุระเบิด ทำหมึกพิมพ์กันน้ำ เคลือบผิวผลไม้ ทำกาวแผ่น พรมน้ำมัน เครื่องเล่นของเด็ก เครื่องประดับต่างๆ ใช้ในการแพทย์ติดฟันปลอม เคลือบยาเม็ดเวชภัณฑ์ ฯลฯ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (ผึ้ง) ได้รับมอบหมายจาก กรมส่งเสริมการเกษตร ในการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยง ผึ้ง จิ้งหรีด ชันโรง และ ครั่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และ แม่ฮ่องสอน

เกษตรกรที่สนใจเลี้ยงครั่ง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ฯ เลขที่ 428 หมู่ 1 ตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ หรือ โทร. 08-5343-1262, 08-5343-0762 ทุกวันเวลาราชการ.

ไชยรัตน์ ส้มฉุน