ยื้อ...เพื่อชีวิต 

ในภาพมดแดงกำลังประลองกำลังกับหนอนผีเสื้อเฉียงพร้านางแอ

     

ภาพคราบตั๊กแตน แมลงจะมีการลอกคราบเมื่อมันเจริญเติบโตใหญ่ขึ้น

แตนกำลังช่วยเรากำจัดหนอนศัตรูพืช มันก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์

มดจอมพลัง 

ในภาพมดดำเพียงตัวเดียวกำลังลากผีเสื้อไปยังรังของมัน

 

   

ปกติ ดักแด้ถุงทองจะไปเข้าดักแด้ตามกิ่งไม้ หรือผนังกล่องที่เลี้ยง โดยมีเส้นใย สองเส้น ยึดดักแด้ดังภาพแรก และมีการชักใยยึดที่ส่วนล่างของดักแด้

 แต่บางครั้งซึ่งก็พบได้บ่อยๆว่า ในกล่องเลี้ยง มันเข้าดักแด้ที่พื้นกล่องเฉยๆ ไม่ยึดกับอะไรเลย ทำให้ตัวเต็มวัยพิการ

พวกเราจึงได้ทดลองทำการช่วยเหลือดักแด้ถุงทองที่เพาะเลี้ยงอยู่และเข้าดักแด้เมื่อเดือนกรกฏาคมจำนวน 4 ตัวที่ไม่ยอมยึดตัวเอง ผลคือ ตาย 1 พิการ 1 และ สมบูรณ์ 2 ตัว

สันติ  กิตติบรรพชา คิด -(แต่ให้ คนอื่นทำ)-  ภาพ

 ภาพชุดนี้ เราให้ชื่อชุดว่า

 "หน่วยกู้ชีพถุงทอง"

 

 

 

    มีความเชื่อกันว่า ผีเสื้อที่โตเต็มวัย เมื่อออกไข่แล้ว โอกาสเพียงร้อยละไม่ถึง 10 ที่ไข่เหล่านั้นจะโตเป็นผีเสื้อเต็มวัย ในภาพ หนอนผีเสื้อหางตุ้ม กัดกินกันเองในกล่องเลี้ยงที่แออัด และมีอาหารไม่พอ  ในธรรมชาติ พวกหนอนก็ถูกแตนเบียฬ แอบมาหยอดไข่ฝังไว้ในตัวมัน แล้วเจริญเติบโตไปพร้อมๆกัน เมื่อหนอนใกล้เจริญเติบโตเต็มที่ พวกตัวอ่อนของแตนเบียฬก็เจริญเป็นตัวเต็มวัยก่อน ในภาพ ซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยาก คือ ตัวอ่อนของแตนเบียฬออกมาจากตัวหนอนแล้วเข้าดักแด้อยู่กับด้านนอกของตัวหนอน  

 

 

 

                               ใครจะรู้บ้างว่านี่คือ..."หิ่งห้อย"  

              หิ่งห้อย (Firefly) เป็นแมลงพวกด้วงปีกแข็งจัดอยู่ในอันดับ Coleoptera วงศ์ Lampyridae ลักษณะลำตัวยาวรี ขนาดลำตัวตั้งแต่ 4-160 มิลลิเมตร แล้วแต่ชนิด ส่วนหัวสอดอยู่ใต้อกปล้องแรก  และส่วนท้องในปล้องที่ 5-6 เป็นที่ตั้งของอวัยวะทำแสง หิ่งห้อยตัวเต็มวัยมีอวัยวะทำแสง ในประเทศไทยพบได้ประมาณ 10 สกุล คาดว่ามีจำนวนชนิดพันธุ์เกินกว่า100 ชนิด ซึ่งขณะนี้ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้แน่นอน

                ในภาพ น่าจะเป็นหิ่งห้อยในสกุล Lamprigera ส่วนตัวเต็มวัยเพศเมียมีลักษณะคล้ายหนอนยักษ์เรืองแสง ตัวเต็มวัยเพศเมียบางชนิดเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดลำตัวยาวถึง 100 มม. ในขณะที่ตัวเต็มวัยเพศผู้มีขนาดลำตัวยาว 18 มม. กว้าง 6 มม. อาหารของตัวอ่อนได้แก่ หอยทาก และไส้เดือนดิน

 วรวุฒิ วรคุตตานนท์   หา - เลี้ยง - ภาพ

       

 

หนอนแตนเบียฬกำลังออกจากตัวหนอนของผีเสื้อหางตุ้ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนอนแตนเบียฬกำลังเข้าดักแด้บนตัวหนอนผีเสื้อหางตุ้ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนอนแตนเบียฬตัวเต็มวัย

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    เป็นที่คาดกันว่า ไข่ของผีเสื้อแต่ละชนิด  จะมีโอกาสรอดพ้นความตายในช่วงต่างๆไม่ถึง 10 % หากตัวหนอนใดผ่านพ้นอันตรายในช่วงตัวหนอน ราว 2 - 3 สัปดาห์ มันก็จะบรรลุเป้าหมายแห่งการดำรงเผาพันธุ์

 

ปรีย์อาทร  จึงสถาปัตย์ชัย หา-เลี้ยง   วีรศักดิ์  ทิชัย ภาพ