ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดไม้

by สุทิน  สิงห์แก้ว : มานพ  วิยานันท์ : สุพรรณี  จิตรมณี : นพดล  นิสุง

อุปกรณ

 

 1. เมล็ดไม้ชนิดต่างๆ
 2. ลวดสี
 3. ลูกปัดสี
 4. แลคเกอร์
 5. กาวช้าง
 6. หัวเข็มหมุด (ตัดปลายเข็มออกเอาเฉพาะหัวเข็มหมุด)
 1. กรรไกร
 2. คีมตัดลวด
 3. แปรงทาสี
 4. เปลือกไม้, กิ่งไม้
 5. สว่าน
 6. ไกด์เดอร์

   

   

ข้อแนะนำ

  

         เมล็ดไม้ที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นของที่ระลึก เป็นรูปแมลงต่างๆ  ควรเป็นเมล็ดไม้ที่ทำความสะอาดแล้ว แห้งหรือผ่านการอบแห้งมาแล้ว  ไม่มีความชื้น ซึ่งจะทำให้เกิดเชื้อราได้ภายหลัง  และมีหลากหลายขนาดและชนิด  การทำรูปร่างแมลงจากเมล็ดไม้  จะต้องดูจากเมล็ดไม้แต่ละชนิดว่าเหมาะสมจะทำแมลงชนิดไหน หรือใช้ทำส่วนไหนของแมลง เช่น ทำส่วนลำตัว  หัวหรือก้นของแมลง  ตัวอย่างแมลงที่จะประดิษฐ์แมลง เช่น

 • การประดิษฐ์มด  เมล็ดไม้ที่ใช้  เช่น เมล็ดเกาลัด  เมล็ดยาแก้  เมล็ดมะฮอกกานี  เมล็ดมะค่าโมง

 • การประดิษฐ์ตั๊กแตนตำข้าว  เมล็ดไม้ที่ใช้  เช่น  เมล็ดบานบุรีต้น  เมล็ดพุทรา เมล็ดมะฮอกกานี  เมล็ดมะกอกน้ำ

 • การประดิษฐ์แมงมุม  เมล็ดไม้ที่ใช้  เช่น  เมล็ดกระบก

 • การประดิษฐ์มดแดง  เมล็ดที่ใช้  เช่น  เมล็ดมะค่าโมง  เมล็ดบานบุรีต้น เมล็ดมะฮอกกานี  เมล็ดมะกล่ำตาหนู

         วัสดุที่จะทำเป็นฐานหรือองค์ประกอบอื่นๆ ก็จะใช้เปลือกไม้ หรือ กิ่งไม้รูปร่างแปลกๆ นำมาประดับตกแต่งด้วย เมล็ดไม้ เห็ดป่าบางชนิด และ กิ่งไม้เล็กๆ  อาจจะนำกิ่งไม้ที่มีรูเพื่อทำที่เสียบปากกาหรือเขียนข้อความติดไว้ที่ฐานก็ได้

 


 

ตัวอย่างขั้นตอนการทำของที่ระลึก ประเภทมด  จากเมล็ดไม้ เกาลัด, ยาแก้

 
 1. นำเส้นลวดแข็งพอประมาณตัดให้ยาว  ประมาณ  6 เซนติเมตร   นำเมล็ดยาแก้มาเจาะตรงกลางให้ทะลุทั้งสองด้าน จำนวน 2 เมล็ด จากนั้นนำลวดที่ตัดไว้สอดเข้าตรงรูที่เจาะ

 1. นำลวดสีมาตัดให้ขนาดพอเหมาะจากนั้นนำมาพันกับเส้นลวดที่สอดเข้ากับเมล็ดยาแก้พันไว้หน้าเมล็ดผาแก้ 1 เส้น ระหว่างเมล็ดยาแก้ทั้งสองเมล็ด 1 เส้น และท้ายเมล็ดยาแก้ 1 เส้น

 1. ใช้กาวช้างเป็นตัวยึดเส้นลวดให้ติดกับเมล็ดยาแก้ทิ้งไว้ให้แห้งสักครู่  พอกาวแห้งให้ตัดเส้นลวดสีให้ได้ขนาดตามขาของมด  นำลูกปัดสีมาติดตรงปลายเท้าของมด  พร้อมทั้งตัดเส้นลวดสีได้ให้ได้ท่าทางต่างๆ ของมด

 1. นำเมล็ดเกาลัดมาเสียบหัวและท้ายเส้นลวดแข็งเพื่อใช้ทำหัวและก้นของมด จากนั้นใช้กาวช้างยึดติดกับเส้นลวดเจาะตาโดยใช้ลูกปัดสีทำเป็นลูกตา และใช้ลวดสีมาทำเป็นหนวด 1 คู่ โดยปลายหนวดติดลูกปัดสีเช่นกัน

 1. นำมดที่ได้มาทาแลคเกอร์ และทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นนำมาตกแต่งบนเปลือกไม้ที่ทาแลคเกอร์เตรียมไว้ก่อนแล้ว  อาจนำกิ่งไม้หรือเห็ดป่าที่ตากแห้ง มาประดับ ก็จะได้ของที่ระลึกที่ทำจากเมล็ดไม้ป่าเป็นรูปมดสวยๆ


รวมภาพผลงาน