ศิลปหัตถกรรมจากแมลง  ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1

การทำแจกันดอกไม้แห้ง

 

พิมพร  การินทร์  กัลย์ธีรา  ทะแสนเทพ  ปาริชาติ  ธงธวัช

 

 

อุปกรณ์ ข้อแนะนำ  / ขั้นตอนการประดิษฐ์  

 

อุปกรณ์ที่ใช้  

  1. ดอกหญ้า  ไม้ดอก
  2. ตัวอย่างผีเสื้อหลายชนิด
  3. แจกัน
  4. ทรายแห้ง
  5. กาวลาเท็กซ์
  6. ปากคีมปลายแหลม

 

 

 

 

 

ข้อแนะนำ  กลับด้านบน

               พืชที่จะนำมาทำการประดิษฐ์ ควรใช้ พืชดอกหรือใบที่มีลักษณะแข็งไม่อ่อนเมื่อถูกลม ไม่เป็นพืชที่มีน้ำในลำต้นมาก  ควรจะเอามาลองใช้หลาย ๆ  ชนิด เพื่อทำการเปรียบเทียบสีของพืชก่อนอบและหลังอบแห้ง  ว่ามีความแตกต่างจากสีของธรรมชาติมากหรือน้อย  เช่น ดอกกุหลาบเมื่อทำการอบสีที่ได้นั้นจะเป็นสีน้ำตาล ไม่สวยงาม  ส่วนดอกบานไม่รู้โรยสีที่ได้นั้นแตกต่างจากธรรมชาติเล็กน้อย   ทำการเลือกชนิดของพืชที่จะนำมาจัดแจกันและจัดรูปแบบของพืชให้สวยงาม

จัดหาผีเสื้อที่ต้องการจะนำมาประดิษฐ์ ในการจัดรูปร่างของผีเสื้อเราควรจะสังเกตลักษณะการเกาะของผีเสื้อแต่ละชนิดและทำการบันทึกไว้ เนื่องจากผีเสื้อแต่ละชนิดมีลักษณะการเกาะแตกต่างกันดังนี้

การเกาะแบบกางปีก เช่น  ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา

การเกาะแบบปีกกึ่งหุบ เช่น ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายแปลก

การเกาะแบบหุบปีก เช่น ผีเสื้อวงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงิน

หรือบางชนิดชอบเกาะแบบเอาหัวลง เช่น ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดีย

หลังจากที่ได้ผีเสื้อมาแล้ว ให้ทำการจัดรูปร่างของผีเสื้อตามลักษณะที่ต้องการ หรือ ลักษณะการเกาะตามธรรมชาติ เช่น ผีเสื้อเณร ควรจัดรูปร่างแบบหุบปีก ซึ่งทำได้ง่ายเพียงใส่ผีเสื้อในซองที่พับเป็นรูปสามเหลี่ยม   ดังรูป

 

 

 

 เสร็จแล้วนำผีเสื้อไปอบในตู้อบแมลง หรือใส่ลงไปในปี๊ปแล้วตากแดด โดยไม่ให้แสดงแดดส่องถูกตัวผีเสื้อ ทำการอบให้แห้งประมาณ 2-3 วัน

                กาวที่ใช้ในการประดิษฐ์ ควรจะเป็นกาวลาเท็กซ์ เพราะหาได้ง่าย แห้งช้า และเมื่อแห้งจะเป็นสีใส หากใช้กาวตราช้างจะทิ้งคราบสีขาวให้เห็นชัดเจนเกินไป


ขั้นตอนการประดิษฐ์

1.  นำดอกหญ้าและผีเสื้อมาอบให้แห้ง  กรณีที่ไม่มีตู้อบแมลง สามารถนำปี๊ปใส่ขนมปังมาทำเป็นตู้อบได้ โดยใช้ตะปู 3 - 5 นิ้ว เจาะรูให้ความชื้นระเหยออกไป เมื่อวางแมลงที่ต้องการจัดรูปร่างแล้ว ต้องหาวัสดุเป็นทึบแสง มาปิดไว้เหนือตัวแมลง (อย่าให้ทับ)  เพื่อป้องกันไม่ให้แสดงแดดส่องถูกตัวแมลง ซึ่งจะทำให้สีซีด  ปกติแล้ว ผีเสื้อตัวเล็กๆ ใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน ก็เพียงพอ

      การอบแมลง ต้องระวังไม่ให้มดขึ้น จึงควรวางไว้บนโต๊ะที่มีถ้วยหล่อน้ำกันมด หรือใช้ช๊อกกันมดขีดกันไว้ก็ได้

 

 

ภาพแสดงโครงสร้างภายในกล่องอบแมลง

วิธีทำกล่องอบแมลงสามารถ คลิ๊ก ได้ตรงนี้

 

2.       นำทรายใส่แจกัน  จากนั้นนำดอกหญ้าอบแห้งมาจัดใส่ในแจกัน

 

 

 3.       นำเอาตัวอย่างผีเสื้อที่อบแห้งแล้วมาติดกาวตรงอกของตัวอย่างผีเสื้อ

 

 

 

4.       นำผีเสื้อที่ติดกาวแล้วไปติดบนดอกหญ้าอบแห้ง

 

 

5.       นำไปอบในตู้อบแมลงที่มีอุณหภูมิ ประมาณ 40-50 oC  หรือนำไปวางไว้ในห้องที่มีแสงแดดส่องถึงแต่ไม่ให้แดดส่องถูกตัวแมลง   ซึ่งจะอบร้อน และควรเป็นห้องที่ไม่มีลมพัดใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงเพื่อให้กาวแห้ง ก็จะได้แจกันที่สวยงาม

 

 

กลับด้านบน