แมลงดานา (Giant water bug)

ชื่อวิทยาศาสตร์    Lethocerus  indicus 

Order                    Hemiptera

Family                  Belostomatidae

 แมลงดานา  เป็นพวกมวนที่มีขนาดใหญ่สุด  ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย  ขาคู่หน้าเป็นขาแบบจับ  ขาคู่กลางและหลังเป็นแบบขาว่ายน้ำ  ปากเป็นแบบเจาะดูด  ส่วนใหญ่อยู่ในน้ำ จัดเป็นแมลงตัวห้ำ อาหารส่วนใหญ่ คือสัตว์น้ำเล็กๆที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ     มักออกหาอาหารในเวลากลางวัน  แมลงดาตัวผู้จะผลิตสารฟีโรโมนส์ซึ่งมีกลิ่นฉุนเพื่อใช้ดึงดูดให้เพศเมียเข้ามาผสมพันธุ์   จึงมีผู้นิยมใช้แมลงดานาตัวผู้ซึ่งมีกลิ่นฉุนนี้มาทำอาหาร