แมลงในมูลสัตว์

                 มูลสัตว์   เพียงแค่ได้ยินชื่อหลายคนอาจมีความรู้สึกขยะแขยง  ไม่ชอบขึ้นมาทันใด  แต่ถ้าอยู่บางท้องถิ่นในภาคอีสาน  เพียงได้ยิน หรือรู้ว่ามี  วัว  ควาย หรือช้างมาทิ้ง มูลไว้ที่ไหน  เขาก็จะไปที่นั่นทันที่    เพราะที่ตรงนั้นจะมีแหล่งโปรตีน ที่พวกเขานำมาเป็นอาหารได้  นั่นก็คือ แมลงนั่นเอง   ชาวอีสานจะเรียกแมลงที่อยู่ในมูลสัตว์ว่า กุดจี่

                  แมลงในมูลสัตว์ที่พบเป็นแมลงปีกแข็งส่วนหนึ่งในอันดับของด้วง (Coleoptera )  วงจรชีวิตส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับมูลสัตว์ เริ่มตั้งแต่ตัวเต็มวัย บินมายังมูลของสัตว์ที่ทิ้งไว้ จับคู่ผสมพันธุ์  หลังจากนั้นก็จะช่วยกันสร้างรัง  รังที่สร้างอาจอยู่ใต้มูลนั้นหรืออยู่ใกล้ๆ  ทั้งตัวผู้และตัวเมียช่วยกันขุดรูให้ลึกลงไปใต้ดิน   แล้วช่วยกันขนมูลของสัตว์ลงไปในโพรงดินที่ขุดไว้  จากนั้นก็จะวางไข่  เมื่อตัวอ่อนฟักออกมาเป็นตัว ก็จะอาศัยมูลสัตว์ที่ขนลงไปในรูนั้นเป็นอาหาร  แมลงบางชนิด วางไข่ไว้ในมูลสัตว์ที่ปั้นเป็นก้อนกลมๆ  ตัวอ่อนก็จะกินอาหาร เจริญเติบโต และเข้าดักแด้อยู่ในนั้น   จนกว่าจะเป็นตัวเต็มวัย  ถึงจะมุดโผล่ขึ้นมาจากดิน เพื่อไปจับคู่ และหามูลสัตว์เพื่อทำรังต่อไป

                 มูลของสัตว์ที่แมลงเหล่านี้อาศัยอยู่ พบได้ในมูลของสัตว์กินพืช (herbivore)  สัตว์กินเนื้อ (carnivore)  สัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้อ  (omnivore)  หรือแม้แต่ในอุจจาระของคน ข้อสังเกตว่ามูลสัตว์กองไหนมีแมลงอาศัยอยู่ ดูจากขุยดินที่อยู่ขอบๆ หรือตรงกลางของมูลสัตว์  หรือบางครั้งอาจพบตัวเต็มวัยกำลังเดิน หรือมุดอยู่ในมูลเหล่านั้น  แมลงในมูลสัตว์บางชนิด เวลาที่บินอาจได้กลิ่นสาบของมูลสัตว์ติดตัวสัตว์มาด้วย

                   ตัวอย่างแมลงในมูลสัตว์ที่พบได้แก่ แมลงที่อยู่ในวงศ์ด้วงขี้ควาย  (Histeridae)  ซึ่งเป็นแมลงที่มีลำตัวสั้น  ค่อนข้างกลม มักมีสีดำหรือสีน้ำตาลเป็นมัน  ปีกมีหลุมเล็กๆละเอียด  และปลายปีกมีลักษณะเป็นรอยตัดทำให้ปิดส่วนท้ายของลำตัวไม่มิด เห็นส่วนท้องยื่นออกมาประมาณ  2  ปล้อง  หนวดมีลักษณะหักงอ ตรงปลายเป็นตุ้ม  (capitate)   แมลงบางชนิดในวงศ์ Scarabaeidae  เช่น  ด้วงขี้หมู  (Catharsius molossus) ด้วงคางคกผา  (Copris magicus)  ด้วงคางคกขายาว  (Garreta ruficornis) แมลงกุดจี่แดงหรือด้วงขี้ควาย  (Heliocopris bucephadus) ด้วงขี้ช้าง  (Heliocopris dominus) ด้วงคางคกหัวแหลม  (Onitis siva) ด้วงคางคกขวาง  (Onitis virens) ด้วงขี้เขารอยเขียว  (Onthophagus imperator) ด้วงคางคกมันฟันเดียว  (Synapsis birmanicus) ด้วงคางคกสามฟัน  (Synapsis tridens) กุดจี่หมุ่ม  (Paragymnopleurus aethiops)   เป็นต้น