แมลงใต้เปลือกไม้

 

                เมื่อกล่าวถึงแมลงทุกคนคงรู้จักเพราะว่าไม่มีที่ไหนเลยที่เราไปแล้วไม่เจอมัน เพราะว่ามันสามารถอยู่ได้ทุกที่ ที่อยู่ของแมลงก็จะแตกต่างกันออกไป ตั้งแต่อยู่ในน้ำ อยู่บนบก บางชนิดมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่ต้องอาศัยอยู่ในน้ำ แล้วก็มีชีวิตอยู่บนบก เช่น แมลงปอ เป็นต้น นอกจากนั้นยังอยู่ในดิน อยู่ในถ้ำ ในป่า ในสวน และที่ใกล้ตัวที่สุดคือ อยู่ในบ้าน

                เปลือกไม้ คือส่วนที่อยู่นอกสุดของต้นไม้ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ เปลือกนอก และเปลือกใน เปลือกนอกของไม้เกิดจาก Parenchyma ที่แก่หรือตายแล้ว ทำหน้าที่ป้องกันเปลือกใน เปลือกใน อยู่ชั้นถัดไปจากเปลือกนอก ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารและสะสมอาหาร เปลือกไม้ของต้นไม้แต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันออกไป เช่น บางชนิดมีเปลือกบาง เปลือกหนา เปลือกเรียบ เปลือกแตกเป็นเกล็ด เปลือกแตกเป็นร่อง เป็นต้น จากที่เปลือกไม้เป็นที่สะสมอาหาร และมีเปลือกนอกที่แตกต่างกัน ก็ทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของแมลง หรือเป็นที่แสดงพฤติกรรมของแมลงหลากหลายชนิด เปลือกไม้ที่ไม่เหมือนกันนี้ก็จะพบแมลงที่ไม่เหมือนกัน จากการศึกษาพบว่า ต้นไม้ที่มีเปลือกเรียบจะมีจำนวนชนิดของแมลงมาใช้ประโยชน์น้อยกว่าต้นไม้ที่เปลือกแตกเป็นแผ่นหรือเป็นร่องลึก

                ตัวอย่างแมลงที่พบบนเปลือกไม้ ได้แก่ มด ตั๊กแตนหนวดสั้น ตั๊กแตนหนวดยาว ตั๊กแตนตำข้าว มอดแป้ง จิ้งหรีด แมลงสามง่ามบ้าน ปลวก แมลงหางหนีบ เพลี้ยจักจั่น ชันโรง ตั๊กแตนกิ่งไม้ ด้วงหนวดยาว แมลงปั่นใย หนอนของผีเสื้อ แมลงทับ มอด แมลงสาบป่า ด้วงงวง จักจั่นงวง จักจั่น ครั่ง มวนนักกล้าม มวนลำใย เป็นต้น

พฤติกรรมของแมลงที่พบบนเปลือกไม้

                1. ใช้เป็นที่แหล่งอาหาร มีแมลงหลายกลุ่ม หลายชนิดที่หากินตามเปลือกไม้ ทั้งชั้นนอก และชั้นใน เช่น แมลงสามง่ามป่า มักพบอยู่ตามร่องเปลือกของต้นไม้ แมลงหางหนีบ อยู่ใต้เปลือกนอกที่มีโพรงหรือช่องว่างระหว่างเปลือกนอก เปลือกใน จิ้งหรีดหากินอยู่ตามร่องเปลือก ปลวกมักทำทางเดินด้วยดินไปตามเปลือกไม้ และกัดกินเปลือกเป็นอาหาร มอดมักพบอยู่ใต้เปลือกไม้หรือในเปลือกไม้ที่มีความหนา และจะอาศัยเป็นอาหาร ด้วงหนวดยาวบางชนิดจะหากินอยู่ในเปลือกนอก และตัวหนอนจะกินเปลือกในเป็นอาหาร ด้วงหนวดยาวบางชนิดกินเปลือกนอกเป็นอาหาร โดยจะกินบริเวณที่เปลือกยังมีชีวิตอยู่และไม่แก่มาก ด้วงงวงบางชนิด Ectatorrhinus sp.

                2. เป็นแหล่งอาหารของผู้ล่า แมลงที่เป็นผู้ล่าได้แก่ มด มดที่พบตามเปลือกไม้มีทั้งอยู่เป็นกลุ่ม หรืออยู่เดี่ยวๆ มดที่พบ เช่น มดแดง  (Decophylla amaragdina) มดตะนอย  (Tetraponera sp.) มดเหม็น  (Tapinoma sp.) มดน้ำผึ้ง  (Anopolepis sp.) มดมีหนาม  (Polyrachis sp.) มดง่าม  (Phedologen sp.) มดก้นหัวใจ  (Crematogaster sp.) มด Catanlaeus sp. มด Tetramorium sp. มดไม้  (Camponotus sp.) มด Paratrechina sp. มด Dolichoderus sp. มด Technomyrmex sp. มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาต แตนเบียน ตั๊กแตนตำข้าว แมลงวันก้นขน แมลงวันหัวบุบ

                3. ใช้เป็นที่ผสมพันธุ์และวางไข่ แมลงหลายชนิดใช้พื้นที่บริเวณเปลือกไม้เป็นที่ผสมพันธุ์ เช่น ด้วงหนวดยาวบางชนิด แมลงวัน ด้วงงวง ตั๊กแตนหนวดสั้น เป็นต้น ส่วนแมลงที่วางไข่ เช่น ตั๊กแตนหนวดยาวบางชนิดใช้อวัยวะวางไข่  (Ovipositer ) แทงเข้าไปในเปลือกไม้เพื่อทำการวางไข่   ผีเสื้อบางชนิด เช่น ผีเสื้อมอดป่าเจาะต้นสัก  (Xyleutes ceramicus) มอดแป้ง  เป็นต้น

                4.ใช้เป็นที่หลบซ่อนตัว แมลงหลายชนิดใช้เปลือกไม้เป็นที่หลบซ่อนตัว พลางตัวเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกผู้ล่ามากิน บางชนิดอยู่ตามซอกของเปลือก บางชนิดอยู่ใต้เปลือก บางชนิดพบอยู่ตามเปลือกแต่ใช้วิธีพลางตัว คือมีสีที่คล้ายกับสีของเปลือกไม้ เช่น ผีเสื้อใบไม้เล็ก  (Doleschallia bisaltile)  ผีเสื้อใบไม้ใหญ่  (Kallima inachus ) ตั๊กแตนกิ่งไม้   ตั๊กแตนตำข้าว เป็นต้น

เปลือกไม้นอกจากจะใช้ป้องกันและห่อหุ้มเนื้อไม้ ยังมีประโยชน์ คือเป็นที่อยู่อาศัยของแมลง เป็นแหล่งอาหาร

แมลงที่กินเปลือกและเจาะเปลือกไม้บางชนิด

Family    Metarbelidae             1. Indarbela sp.                  2. Indarbela quadritata

                                                  3. Indarbela tetraonis            4. Arbeka phaga

                 Ceranbycidae        1. Niphona sp.                    2. Aristobia approximator

                                    3. Chlorophora sp.               4. Celosterna carissima

Scarabaeidae              1. Xylotrupes gideno

                 Curculionidae        1. Ectatorrhinus sp.

                 Termitidae             1. Microcerotermes crassus

                 Tenebrionidae       1. Beadymerus sp.

                 Buprestidae           1. Agrilus sp.                  2. Chrysobothis sp.

                 Scolytidae              1. Cryphalus kesiyae         2. Ips acuminatus

                                                 3. Ips sexdentatus          4. Polygraphus aterrimus

                                                 5. Polygraphus major       6. Xyleborus pinicola

                                                 7. Phloeosinus kesiya        8. Splaaerotrypes assamensis

 

 

 

 

 

 

 

 


ภาพ    ตัวอย่างแมลงที่อาศัยอยู่ตามเปลือกไม้