ศึกษาข้อมูลผีเสื้อกลางวัน และพืชอาหาร

 

 

วงศ์ Nymphalidae

วงศ์ Libytheidae

วงศ์ Riodinidae

วงศ์ Satyridae

วงศ์ Danaidae

วงศ์  Pieridae

วงศ์  Papilionidae

วงศ์ Lycaenidae

วงศ์ Hesperiidae

วงศ์ Amathusiidae


ดัชนีภาพผีเสื้อ ดัชนีภาพหนอน ดัชนีพืชอาหาร

สารบัญชื่อผีเสื้อทั้งหมด สารบัญชื่อผีเสื้อมีวงจรชีวิต

 ผีเสื้อกลางวัน วงศ์ Amathusiidae Back


ผีเสื้อเจ้าป่าปีกพู่


ผีเสื้อไผ่ลายธรรมดา


ผีเสื้อไผ่ลายแถบ


ผีเสื้อไผ่ลายใหญ


ผีเสื้อเจ้าป่าสีตาลไหม้

 

 

 

  ผีเสื้อกลางวัน วงศ์ Danaidae Back

 


ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ

 


ผีเสื้อจรกาขีดเดียว

 


ผีเสื้อจรกาสีตาล

 


ผีเสื้อหนอนใบรักแถบกว้าง

 


ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าใหญ

 


ผีเสื้อหนอนใบรักขีดยาว

 


ผีเสื้อจหนอนใบรักสีตาล

 


ผีเสื้อจรกาเมียลาย

 


ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ

 


ผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดา

 


ผีเสื้อหนอนใบรักขีดสั้น

 


  


 

  ผีเสื้อกลางวัน วงศ์ Lycaenidae Back

 


ผีเสื้อขมิ้นกับปูนแถบ

 


ผีเสื้อขมิ้นกับปูนธรรมดา

 


ผีเสื้อขมิ้นกับปูนแถบทอง

 


ผีเสื้อขมิ้นกับปูนอินเดีย

 


ผีเสื้อกระดำขอบหยัก

 


ผีเสื้อหนอนกินเพลี้ยธรรมดา

 


ผีเสื้อหนอนกินเพลี้ยแถบขาด

 


ผีเสื้อดักแด้หัวลิง

 


ผีเสื้อฟ้าขีดหกหางกุด

 


ผีเสื้อฟ้าขีดหกลายแถบ

 


ผีเสื้อฟ้าขอบขนธรรมดา

 


ผีเสื้อฟ้าขีดหกขอบหนา

 


ผีเสื้อฟ้าขีดหกโนรา

 


ผีเสื้อฟ้าขีดหกปีกจาง

 


ผีเสื้อม่วงปีกแหลมใหญ่

 


ผีเสื้อฟ้าขีดหกลายเข้ม

 


ผีเสื้อฟ้าหนอนมะนาว

 


ผีเสื้อฟ้าลาย

 


ผีเสื้อฟ้าหิ่งห้อยสีคล้ำ

 


ผีเสื้อฟ้าดอกถั่วสีเงิน

 


ผีเสื้อฟ้าวาวสีคล้ำ

 


ผีเสื้อหนอนพุทราธรรมดา

 


ผีเสื้อหนอนพุทราแถบฟ้า

 


ผีเสื้อหนอนพุทราแถบหักศอก

 


ผีเสื้อหนอนถั่ว

 


ผีเสื้อฟ้าวาวปีกใส

 


ผีเสื้อฟ้าวาวสีต่างฤด

 


ผีเสื้อฟ้าวาวใหญ่

 


ผีเสื้อกามเทพดำ

 


ผีเสื้อกามเทพเหลือบฟ้า

 


ผีเสื้อฟ้าพุ่มธรรมดา

 


ผีเสื้อดำจุดขอบ

 


ผีเสื้อขอบไร้จุด

 


ผีเสื้อฟ้าเซลล์จุดป่าสูง

 


ผีเสื้อฟ้าจุดขอบ

 


ผีเสื้อฟ้าพุ่มลิมบาตา

 


ผีเสื้อฟ้าพุ่มขอบปีกแคบ

 


ผีเสื้อฟ้าพุ่มขอบปีกจาง

 


ผีเสื้อหางคู่จุดคู่

 


ผีเสื้อหนอนกล้วยไม่สีฟ้า

 


ผีเสื้อหนอนกล้วยไม้ป่า

 


ผีเสื้อมรกตธรรมดา

 


ผีเสื้อม่วงสยาม

 


ผีเสื้อหางคู่ขนขาว

 


ผีเสื้อมรกตเขียวอ่อน

 


ผีเสื้อประกายฟ้าเงิน

 


ผีเสื้อประกายฟ้า

 


ผีเสื้อม่วงสามหาง

 


ผีเสื้อหางคู่สีตาลไหม้

 


ผีเสื้อกำมะหยี่หางยาว

 


ผีเสื้อขมิ้นหางริ้ว

 


ผีเสื้อขาวหางริ้ว

 


ผีเสื้อหางพลิ้ว

 


ผีเสื้อหางริ้วขาวใหญ่

 


ผีเสื้อแต้มแสดธรรมดา

 


ผีเสื้อหนอนกลอยสีตาล

 


ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อมดเลี้ยง

 


ผีเสื้อฟ้าไม้ก่ออะกาบ้า

 


ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อเคลือบสีเทา

 


ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อแถบขวางยาว

 


ผีเสื้อฟ้าหางสาม

 


ผีเสื้อขอบเว้าเรียบ

 


ผีเสื้อฟ้าอะเคเซียธรรมดา

 


ผีเสื้อหนอนไม้ผลสีเลียน

 


ผีเสื้อหนอนไม้ผลธรรมดา

 


ผีเสื้อหนอนไม้ผลแดงธรรมดา

 


ผีเสื้อพุ่มไม้ธรรมดา

 


ผีเสื้อหนอนไม้ผลสีน้ำเงืน

 


ผีเสื้อหางคู่สีเงิน

 


ผีเสื้อฟ้าขีดเงินแถบสั้น

 


ผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง

 


ผีเสื้อลายขีดเงินลายขอใหญ

 


ผีเสื้อลายขีดเงินลายขอเล็ก

 


ผีเสื้อแวววาวเทา

 


ผีเสื้อแวววาวเหลือง

 


ผีเสื้อลายขีดเงินกะเหรี่ยง

 


ผีเสื้อฟ้าลายแปลกแฉกเดียว

 


ผีเสื้อแสดหางยาว

 


ผีเสื้อสีหมากสุก

 


ผีเสื้อฟ้าดอกหญ้า

       
  ผีเสื้อกลางวัน วงศ์ Riodinidae Back

 


ผีเสื้อบินตลกธรรมดา

 


ผีเสื้อปีกกึ่งหุบดำ

 


ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายแปลก

 


ผีเสื้อภูเขาลายขีด

 


ผีเสื้อภูเขาสะพายขาว

   
ผีเสื้อกลางวัน วงศ์ Libytheidae Back

 


ผีเสื้อหัวแหลมกระบอง

           

 

  ผีเสื้อกลางวัน วงศ์ Satyridae Back

 


ผีเสื้อตาลพุ่มสามจุดเรียง

 


ผีเสื้อตาลพุ่มคั่นกลาง

 


ผีเสื้อตาลพุ่มไทย

 


ผีเสื้อตาลพุ่มพม่า

 


ผีเสื้อตาลพุ่มเมืองจีน

 


ผีเสื้อตาลพุ่มเลฟช่า

 


ผีเสื้อตาลพุ่มวูดเมสัน

 


ผีเสื้อตาลพุ่มเหลือบม่วง

 


ผีเสื้อตาลพุ่มสี่จุดเรียง

 


ผีเสื้อสีตาลจุดตาสีจาง

 


ผีเสื้อสีตาลจุดตาสี่ธรรมดา

 


ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าธรรมดา

 


ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้ามาเลย์

 


ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าเมืองสิงห์

 


ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าสีจาง

 


ผีเสื้อเลอะเทอะป่าไผ่

 


ผีเสื้อเลอะเทอะกลางปีกดำ

 


ผีเสื้อเลอะเทอะธรรมดา

 


ผีเสื้อเลอะเทอะลายหัก

 


ผีเสื้อเลอะเทอะจุดดำ

 


ผีเสื้อเลอะเทอะลายสองขีด

 


ผีเสื้อเลอะเทอะลายตรง

 


ผีเสื้อเลอะเทอะลายแถบ

 


ผีเสื้อเลอะเทอะแดง

 


ผีเสื้อเลอะเทอะเมขลา

 


ผีเสื้อหนอนมะพร้าวธรรมดา

 


ผีเสื้อหนอนมะพร้าวลายจุด

 


ผีเสื้อหนอนมะพร้าวปีกหลังขา

 


ผีเสื้อสายัณห์สีตาลใหญ่

 


ผีเสื้อสายัณห์สีตาลไหม้

 


ผีเสื้อสายัณห์สีตาลธรรมดา

 


ผีเสื้อแมนดาริน

 


ผีเสื้อนิโกร

 


ผีเสื้อไกเซอร์น้ำเงิน

 

  ผีเสื้อกลางวัน วงศ์ Papilionidae Back

 


ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพ

 


ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง (เมีย)

 


ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา (เมีย)

 


ผีเสื้อหางตุ้มอดัมสัน

 


ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา เพศผู้

 


ผีเสื้อหางติ่งชะอ้อน

 


ผีเสื้อหางติ่งอิศวร

 


ผีเสื้อหางติ่งปารีส

 


ผีเสื้อถุงทองธรรมดา

 


ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง เพศผู้

 


ผีเสื้ออกแดง

 


ผีเสื้อหางตุ้มธรรมดา

 


ผีเสื้อหางตุ้มใหญ่

 


ผีเสื้อหางติ่งเฮเลน

 


ผีเสื้อหนอนมะนาว

 


ผีเสื้อหนอนจำปีจุดต่อขอบ

 


ผีเสื้อหนอนจำปีจุดแยก

 


ผีเสื้อหนอนจำปีธรรมดา

 


ผีเสื้อสะพายฟ้า

 


ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา

 


ผีเสื้อหางดาบลายขีด

 


ผีเสื้อหางดาบลายจุด

 


ผีเสื้อหางดาบธรรมดา

 


ผีเสื้อหางดาบภูเขา

 


ผีเสื้อหางมังกรขาว

 


ผีเสื้อหางมังกรเขียว

 

 

 

  ผีเสื้อกลางวัน วงศ์ Nymphalidae Back

 


ผีเสื้อหนอนหนามปีกเหลือง

 


ผีเสื้อกะทกรกแดง

 


ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา

 


ผีเสื้อตาลหางแหลมธรรมดา

 


ผีเสื้อสีอิฐธรรมดา

 


ผีเสื้อตาลจิ๋ว

 


ผีเสี้ออาชดุ๊คธรรมดา

 


ผีเสื้ออ๊าชดุ๊คเล็ก

 


ผีเสื้อธารมรกต

 


ผีเสื้อองครักษ

 


ผีเสื้อปีกเว้าแต้มแดง

 


ผีเสื้อปีกเว้าธรรมดา

 


ผีเสื้อเจ้าชายม่วง

 


ผีเสื้อปาซาธรรมดา

 


ผีเสื้อแมวลาย

 


ผีเสื้อลายขี้เมี่ยง

 


ผีเสื้อลายเขาสูง

 


ผีเสื้อเสือดาวใหญ่

 


ผีเสื้อหนอนละหุ่งลายหยัก

 


ผีเสื้อหนอนละหุ่งธรรมดา

 


ผีเสื้อจ่าเซลล์ทึบ

 


ผีเสื้อจ่าคาม่า

 


ผีเสื้อจ่าเมียส้ม

 


ผีเสื้อกะลาสสีแดงธรรมดา

 


ผีเสื้อกะลาสีแดงปรัค

 


ผีเสื้อกะลาสีเหลืองนาคา

 


ผีเสื้อกะลาสีเหลืองใหญ่

 


ผีเสื้อจ่าเส้นปีกดำ

 


ผีเสื้อจ่ากระบองจุดใน

 


ผีเสื้อจ่าจุดขีด

 


ผีเสื้อจ่ากระบองหักสาม

 


ผีเสื้อกะลาสีแถบสั้น

 


ผีเสื้อกะลาสีลายใต้เรียบ

 


ผีเสื้อแถบเขียวอ่อน

 


ผีเสื้อสะพายขาวปีกโค้ง

 


ผีเสื้อแถบขาวธรรมดา

 


ผีเสื้อช่างร่อน

 


ผีเสื้อบารอนแดงมลาย

 


ผีเสื้อบารอนเขียวแดง

 


ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา

 


ผีเสื้อบารอนลายขีด

 


ผีเสี้อบารอนหนอนมะม่วง

 


ผีเสื้อบารอนมลายู

 


ผีเสื้อดุ๊กจุดแดง

 


ผีเสื้อบารอนม่วงดำ

 


ผีเสื้อบารอนเหลือง

 


ผีเสื้อบารอนปลายปีกจาง

 


ผีเสื้อไวท์เค้าท์ขอบฟ้า

 


ผีเสื้อเคาท์เทา

 


ผีเสื้อขี้โอ่น้ำเงิน

 


ผีเสื้อลายขี้โอ่ลายแถบ

 


ผีเสื้อลายตลกธรรมดา

 


ผีเสื้อลายตลกหิมาลัย

 


ผีเสื้อปีกไข่ใหญ

 


ผีเสื้อปีกแหว่ง

 


ผีเสื้อแพนซีตาลไหม

 


ผีเสื้อใบไม้เล็ก

 

 


ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดีย

 

 


ผีเสื้อโยม่า

 


ผีเสื้อแผนที่แดงลายประ

 

 


ผีเสื้อแพนซีเทา

 


ผีเสื้อแพนซีสีตาล

 


ผีเสื้อแพนซีมยุรา

 


ผีเสื้อแพนซีสีเหลือง

 

 


ผีเสื้อแพนซีฟ้า

 


ผีเสื้อตาลหนามสองจุด

 


ผีเสื้อตาลหนามสามจุด

 


ผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา

 


ผีเสื้อเหลืองหนามแถบจาง

 


ผีเสื้อเหลืองหนามแถบฟ้า

 


เหลืองหนามโคนขีดดำ

 


ผีเสื้อเหลืองหนามแคว้นฉาน

 


ผีเสื้อเหลืองหนามประดับเพชร

 


ผีเสื้อตาลหนามแดง

 


ผีเสื้อเหลืองหนามแถบกว้าง

 


ผีเสื้อตาลหนามดำ


 


 


 

  ผีเสื้อกลางวัน วงศ์ Pieridae Back

 


ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา
 f.hilaria

 


ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา
 f.alcmeone

 


ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา
f. jugurtha

 


ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา
f. crocale

 


ผีเสื้อหนอนคูนลายกระ

 


ผีเสื้อหนอนคูนเหลือง

 


ผีเสื้อหนอนใบกุ่มขอบตาลไหม้

 


ผีเสื้อหนอนกะหล่ำอินเดีย

 


ผีเสื้อหนอนกะหล่ำเล็ก

 


ผีเสื้อเหลืองสยามลายขีด

 


ผีเสื้อขาวแคระ

 


ผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นดำ

 


ผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่

 


ผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก

 


ผีเสื้อเณรยอดไม้

 


ผีเสื้อเณรจิ๋วลายขีด

 


ผีเสื้อเณรธรรมดา

 


ผีเสื้อเณรภูเขา

 


ผีเสื้อเณรสามจุด

 


ผีเสื้อเณรแอนเดอร์สัน

 


ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนธรรมด

 


ผีเสื้อหนอนกาฝากบนปีกแดง

 


ผีเสื้อหนอนกาฝากใต้ปีกแดง

 


ผีเสื้อขอบปีกเลื่อยลายจุด

 


ผีเสื้อหนอนกาฝากธรรมดา

 


ผีเสื้อกาฝากจุดแดง

 


ผีเสื้อหนอนกาฝากเหลืองขอบดำ

 

  ผีเสื้อกลางวัน วงศ์ Hesperiidae Back

 


ผีเสื้อหน้าเข็มสยาม

 


ผีเสื้อหน้าเข็มปีกมนแถบขาว

 


ผีเสื้อหน้าเข็มแถบขาวเหลือบเขียว

 


ผีเสื้อหน้าเข็มสวนแถบขาว

 


ผีเสื้อหน้าเข็มธรรมดา

 


ผีเสื้อหน้าเข็มปีกมนสีอิฐ

 


ผีเสื้อหน้าเข็มปีกมนเขียวเล็ก

 


ผีเสื้อหน้าเข็มปีกมนส้มธรรมดา

 


ผีเสื้อหน้าเข็มปีกมนตัวเขียว

 


ผีเสื้อคาดแสดแถบกว้างยาว

 


ผีเสื้อคาดแสดแถบสั้น

 


ผีเสื้อจิ๋วหญ้า

 


ผีเสื้อจิ๋วขนจุดขาว

 


ผีเสื้อจิ๋วดงสวินโฮร์

 


ผีเสื้อหนอนผักขม

 


ผีเสื้อจิ๋วหอนมะพร้าวธรรมดา

 


ผีเสื้ออกขาว

 


ผีเสื้อหนอหญ้าสีคล้ำ

 


ผีเสื้อหนวดพู่จุดเหลือง

 


ผีเสื้อหนอนม้วมใบข้าวธรรมดา

 


ผีเสื้อหนอนไผ่หนวดสั้น

 


ผีเสื้อจิ๋วลายเสือ

 


ผีเสื้อจุดเหลี่ยมสีทอง

 


ผีเสื้อม่วทองธรรมดา

 


ผีเสื้อบินเร็วอินเดีย

 


ผีเสื้อจุดเหลี่ยมนายมัวร์

 


ผีเสื้อจุดเหลี่ยมแต้มจาง

 


ผีเสื้อหนอนมะพร้าวใต้จุดธรรมดา

 


ผีเสื้อดำทุ่งหญ้า

 


ผีเสื้อแต้มขาววัทสัน

 


ผีเสื้อแต้มขาวธรรมดา

 


ผีเสื้อนิลวรรณปีกแถบยาว

 


ผีเสื้อนิลวรรณปีกแถบธรรมดา

 


ผีเสื้อนิลวรรณปีกจุด

 


ผีเสื้อจุเหลี่ยมแถบบาง

 


ผีเสื้อหนอนหญ้าไต้หวัน

 


ผีเสื้อจิ๋วป่าพุ่มธรรมดา

 


ผีเสื้อหนอนปาล์มเส้นฝุ่นดำ

 


ผีเสื้อหนอนหญ้ากานดา

 


ผีเสื้อหนอนหญ้าจีน

 


ผีเสื้อหนอนหญ้าจุดช้อน

 


ผีเสื้อหนอนหญ้าจุดแยก

 


ผีเสื้อหนอหญ้าพุ่มไม้

 


ผีเสื้อหนอนหญ้าลายเชื่อม

 


ผีเสื้อหนอหญ้าสิกขิม

 


ผีเสื้อหนอนหญ้าใหญ่

 


ผีเสื้อหนอนหญ้าแถบหยัก

 


ผีเสื้อปาล์มแถบเพศแคบ

 


ผีเสื้อเล็กนิลป่า

 


ผีเสื้อตาแดงธรรมดา

 


ผีเสื้อหนอหญ้าจุดวงกลม

 


ผีเสื้อหน้าเข็มสีตาล

 


ผีเสื้อบินเร็วยักษ

 


ผีเสื้อนิลกายธรรมดา

 


ผีเสื้อน้ำตาล

 


ผีเสื้อปาล์มใหญ่

 


ผีเสื้อเหลืองปีกไข

 


ผีเสื้อใกล้รุ่ง

 


ผีเสื้อลายใต้เลอะ

 


ผีเสื้อปีกราบแถบทองสีคล้ำ

 


ผีเสื้อเขาสูงใต้ลาย

 


ผีเสื้อปีกราบจุดเบงกอล

 


ผีเสื้อปีกรายลายจุดธรรมดา

 


ผีเสื้อลายด่างจุดเชื่อม

 


ผีเสื้อลายซีกแซก

 


ผีเสื้อลายด่างสามสี

 


ผีเสื้อสีต่างฤดูประจุด

 


ผีเสื้อตาลแดงโคนขีด

 


ผีเสื้อเชิงเหลือง

 


ผีเสื้อท้ายขาวขนปุย

 


ผีเสื้อป้ายขาวใหญ่

 


ผีเสื้อป้ายลายจุด

 


ผีเสื้อป้ายขาวลำธาร

 


ผีเสื้อปีกราบขาวกว้าง

 


ผีเสื้อท้ายขาวใหญ่ตัวปล้อง

 


ผีเสื้อปีกราบอกเหลืองธรรมดา

 


ผีเสื้อปีกราบขาวสีมัว

 


ผีเสื้อเทาจุดเลือน

 


ผีเสื้อลายด่างตาลแดง

 


ผีเสื้อป้ายขาวธรรมดา

 


ผีเสื้อปีกมุมป้าน

 


ผีเสื้อสีต่างฤดูจุดเหลือง

   
Back


Trabala pallida


Tinolius eburneigutta


Pericyma cruegeri


Eutectona machaeralis


Archips micaceana


Asota producta


Fam. Noctuidae


Hypena laceratalis


Hyblaea puera


Pericyma cruegeri 1


Macroglossum heliophila


Macroglossum sitiene


aphnis placida placida


Acherontia styx styx


Antheraea frithi pedunculata


ผีเสื้อมอธเหยี่ยวบอนเขียว


ผีเสื้อมอธเหยี่ยวขอบตัวดำ


ผีเสื้อจรวดลายพราง


ผีเสื้อจรวดเขียวปีกใส


ผีเสื้อมวนหวาน


ผีเสื้อมอธมหากาฬลายขีด


ผีเสื้อหางยาวตาเคียวปีกลายหยัก
Actias maenas


ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง
Actias selene


ผีเสื้อหนอนไหมอีรี่ย์


ผีเสื้อหนอนบุ้งเล็ก


ผีเสื้อยักษ์


ผีเสื้อทองเฉียงพร้า


Back

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ