ผีเสื้อ Month วงศ์ Nymphalidae วงศ์ Libytheidae วงศ์ Riodinidae วงศ์ Satyridae วงศ์ Danaidae
วงศ์  Pieridae วงศ์  Papilionidae วงศ์ Lycaenidae วงศ์ Hesperiidae วงศ์ Amathusiidae

 

ดัชนีภาพผีเสื้อ ดัชนีภาพหนอน ดัชนีพืชอาหาร สารบัญชื่อผีเสื้อทั้งหมด

 

หมายเหตุ รายชื่อผีเสื้อที่มีเครื่อง * คือผีเสื้อที่มีวงจรชีวิตที่ยังไม่สมบูรณ์


ผีเสื้อกลางวัน วงศ์ Amathusiidae Back
ผีเสื้อไผ่ลายธรรมดา
 
 
 
 
 
 
ผีเสื้อกลางวัน วงศ์ Danaidae Back
ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ
ผีเสื้อจรกาเมียลาย
ผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดา
ผีเสื้อหนอนใบรักขีดยาว
ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าใหญ
 
 
ผีเสื้อกลางวัน วงศ์ Lycaenidae Back
ผีเสื้อหนอนพุทราธรรมดา
ผีเสื้อม่วงสามหาง *
ผีเสื้อหนอนกล้วยไม้ป่า
ผีเสื้อขาวหางริ้ว
ผีเสื้อหนอนไม้ผลธรรมดา *
ผีเสื้อฟ้าหนอนมะนาว
ผีเสื้อดำจุดขอบ
ผีเสื้อหนอนพุทราแถบฟ้า
ผีเสื้อขอบไร้จุด
ผีเสื้อฟ้าหิ่งห้อยสีคล้ำ *
ผีเสื้อหนอนไม้ผลแดงธรรมดา *
ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อมดเลี้ยง *
ผีเสื้อฟ้าอะเคเซียธรรมดา
ผีเสื้อสีหมากสุก *
ผีเสื้อกลางวัน วงศ์ Satyridae Back
ผีเสื้อตาลพุ่มสามจุดเรียง
ผีเสื้อตาลพุ่มคั่นกลาง
ผีเสื้อเลอะเทอะป่าไผ่
ผีเสื้อสายัณห์สีตาลใหญ *
ผีเสื้อหนอนมะพร้าวธรรมดา
ผีเสื้อหนอนมะพร้าวลายจุด
 
ผีเสื้อกลางวัน วงศ์ Papilionidae Back
ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพ
ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง (เมีย)
ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง เพศผู้
ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา (เมีย)
ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา เพศผู้
ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา
ผีเสื้อสะพายฟ้า
ผีเสื้อหนอนมะนาว
ผีเสื้อถุงทองธรรมดา
ผีเสื้อหนอนจำปีจุดแยก
ผีเสื้อหนอนจำปีธรรมดา
 
 
 
ผีเสื้อกลางวัน วงศ์ Nymphalidae Back
ผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา
ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา
ผีเสื้อแถบขาวธรรมดา
ผีเสื้อแพนซีสีเหลือง
ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดีย
ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา
ผีเสื้อแผนที่แดงลายประ *
ผีเสี้ออาชดุ๊คธรรมดา
ผีเสื้อสะพายขาวปีกโค้ง
ผีเสื้อเคาท์เทา *
ผีเสื้อเหลืองหนามแถบฟ้า *
ผีเสื้อช่างร่อน *
ผีเสื้อโยม่า
ผีเสื้อเหลืองหนามประดับเพชร
ผีเสื้อปาซาธรรมดา *
ผีเสี้อบารอนหนอนมะม่วง
ผีเสื้อแพนซีตาลไหม
ผีเสื้อแพนซีมยุรา
ผีเสื้อใบไม้เล็ก
ผีเสื้อหนอนละหุ่งลายหยัก
ผีเสื้อหนอนละหุ่งธรรมดา
ผีเสื้อตาลหนามดำ *
ผีเสื้อแพนซีสีตาล
ผีเสื้อปีกไข่ใหญ่ *
ผีเสื้อแพนซีเทา
 
 
 
ผีเสื้อกลางวัน วงศ์ Pieridae Back
ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา
 f.hilaria
ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา
 f.alcmeone
ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา
f. jugurtha
ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา
f. crocale
ผีเสื้อหนอนคูนเหลือง
ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนธรรมด
ผีเสื้อหนอนใบกุ่มขอบตาลไหม้
ผีเสื้อหนอนกะหล่ำอินเดีย
ผีเสื้อหนอนกะหล่ำเล็ก
ผีเสื้อเหลืองสยามลายขีด
ผีเสื้อขาวแคระ
ผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นดำ
ผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่
ผีเสื้อหนอนกาฝากธรรมดา *
ผีเสื้อหนอนกาฝากบนปีกแดง *
ผีเสื้อหนอนกาฝากใต้ปีกแดง *
ผีเสื้อเณรธรรมดา
ผีเสื้อเณรภูเขา
ผีเสื้อเณรสามจุด
 
 
ผีเสื้อกลางวัน วงศ์ Hesperiidae Back
ผีเสื้อนิลกายธรรมดา
ผีเสื้อหน้าเข็มสีตาล *
ผีเสื้อลายใต้เลอะ *
ผีเสื้อปาล์มแถบเพศแคบ *
ผีเสื้อหนอนหญ้าแถบหยัก
ผีเสื้อหนอนมะพร้าวใต้จุดธรรมดา *
ผีเสื้อบินเร็วยักษ
ผีเสื้อลายด่างตาลแดง
 
 
 
 
 
 
ผีเสื้อกลางคืนBack
Trabala pallida *
Tinolius eburneigutta *
Pericyma cruegeri *
Eutectona machaeralis *
Archips micaceana *
Asota producta
Fam. Noctuidae *
Hypena laceratalis *
Hyblaea puera *
Pericyma cruegeri 1 *
Macroglossum heliophila
Macroglossum sitiene *
Daphnis placida placida *
Acherontia styx styx *
Antheraea frithi pedunculata *
ผีเสื้อมอธเหยี่ยวบอนเขียว *
ผีเสื้อมอธเหยี่ยวขอบตัวดำ *
ผีเสื้อจรวดลายพราง *
ผีเสื้อจรวดเขียวปีกใส *
ผีเสื้อมวนหวาน *
ผีเสื้อมอธมหากาฬลายขีด *
ผีเสื้อหางยาวตาเคียวปีกลายหยัก Actias maenas
ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง Actias selene
ผีเสื้อหนอนไหมอีรี่ย์
ผีเสื้อหนอนบุ้งเล็ก *
ผีเสื้อยักษ์
ผีเสื้อทองเฉียงพร้า