ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1.จังหวัดลำปาง.......    

ดัชนีภาพผีเสื้อ ดัชนีภาพหนอน สารบัญชื่อผีเสื้อทั้งหมด สารบัญชื่อผีเสื้อมีวงจรชีวิต

 

กาฝาก

กล้วย

กุ่มน้ำ

การบูร

การเวก

กะทกรก

กระพี้จั่น

กระท้อน

กัลปพฤกษ์

กระท่อมหม

กระถินณรงค์

กระเช้าถุงทอง

ขมิ้น

ข่อย

เขยตาย

ขี้เหล็กบ้าน

คูน

คะน้า

จำปา

จิกนา

เฉียงพร้านางแอ

ชิงช้าชาล

ชะอม

แดง

ดอกรัก

ดอกเข็ม

ดอกพิกุล

โด่ไม่รู้ล้ม

ดอกดาหลา

ดอกพุดช้อน

ต้อยติ่ง

เต่าร้าง

ติ้วหนาม

ตะแบกเกรียบ

เถาหัวใจมียาง

เถาน้ำนมราชสีห์

ถั่วเหลือง

ทรงบาดาล

นมวัว

นนทรี

น้อยหน่า

นางเหนียว

บอนสี

ประดู่ป่า

ปรู มะต๋าปรู๋

ปาล์มสิบสองปันนา

ไผ่บง

ไผ่รวก

ไผ่หม่าจู๋

ผักเผ็ด

ผักแครด

ผักปราบ

ผักกาดขาวปลี

ฝรั่ง

โพธิ์

พุทรา

แพงพวย

พญาปล้องทอง

พญาสัตบรรณ

มะตูม

มะนาว

มะม่วง

มะกรูด

มะค่าโมง

มะเขือพวง

มะกล่ำต้น

เมเปิ้ลหอม

มันสำปะหลัง

มะเดื่อปล้อง

มะเดื่ออุทุมพร

ยี่โถ

ยอป่า

ยอบ้าน

รางจืด

ละหุ่ง

สัก

ส้มโอ

สารภี

ส้มป่อย

ส้มเสี้ยน

เสลาเปลือกบาง

หนาม

แหนต้น

หมี่เหม็น

หญ้ากาบไผ่

หมากเหลือง

หญ้ากกตุ้มหู

หญ้ามาเลเซีย

หญ้าพันงูขาว

หญ้าเกล็ดปลา

อินทนิลบก