ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1.จังหวัดลำปาง.......    

ดัชนีภาพผีเสื้อ ดัชนีภาพหนอน ดัชนีพืชอาหาร

สารบัญชื่อผีเสื้อทั้งหมด สารบัญชื่อผีเสื้อมีวงจรชีวิต

ผีเสื้อหางติ่งปารีส
The Paris Peacock
Papilio paris paris Linnaeus, 1758