ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1.จังหวัดลำปาง.......    

 

 

ดัชนีภาพผีเสื้อ ดัชนีภาพหนอน ดัชนีพืชอาหาร

สารบัญชื่อผีเสื้อทั้งหมด สารบัญชื่อผีเสื้อมีวงจรชีวิต

ผีเสื้อหนอนหญ้าแถบหยัก
The Zigzag-banded Dart
Potanthus mingo ajax Evans, 1932