ภาพผีเสื้อกลางวันในพื้นที่สงวนชีวมณฑลห้วยทาก

Discophora  sondaica  zal  Westwood

Family : Amathusiidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อไผ่ลายธรรมดา

Danaus  genutia  genutia Cramer

Family : Danaidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนข้าวสารลายเสือ

Euploea  algea  limborgii  Mooer

Family : Danaidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อจรกาขีดเดียว

Euploea  core  godartii Lucas

Family : Danaidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ

Euploea  mulciber  mulciber Cramer

Family : Danaidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อจรกาเมียลาย

Parantica  aglea  melanoides Moore

Family : Danaidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อลายเสือขีดยาว

Parantica  agleoides  agleoides C.&.R Feldes

Family : Danaidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อลายเสือขีดสั้น

Tirumala  limniace  limniace  Cramer

Family : Danaidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อลายเสือฟ้าแถบกว้าง

Tirumala  septentrionis  septentrionis Butler

Family : Danaidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อลายเสือฟ้าเข้ม

Astictopterus  jama  olivascens  Moore

Family : Hesperiidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อนิลเล็กป่า

Badamia exclamationis  Fabricius

Family : Hesperiidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหน้าเข็มสีตาล

Baoris  farri  farri  Moore

Family : Hesperiidae

ชื่อไทย :ผีเสื้อหนอนไผ่ปีกพู่

Caprona  alida  alida  de Niceville

Family : Hesperiidae

ชื่อไทย :ผีเสื้อต่างฤดูจุดเหลือง

Erionota  torus torus  Evans

Family : Hesperiidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อบินเร็วยักษ์

Hasora  chromus chromus  Cramer

Family : Hesperiidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหน้าสวนแถบยาว

Iambrix  salsala  salsala Moore

Family : Hesperiidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อจิ๋วหนอนมะพร้าว

Iton  semamora  semamora  Moore

Family : Hesperiidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อแต้มขาวธรรมดา

Matapa  aria  Moore

Family : Hesperiidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อตาแดงธรรมดา

Notocrypta  curvifascia  curvifascia  C.&.R Felder

Family : Hesperiidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อนิลวรรณปีกแถบยาว

Notocrypta  paralysos  asawa  Fruhstorfer

Notocrypta paralysos  varians  Plotz

Family : Hesperiidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อนิลวรรณธรรมดา

Odontoptilum  angulatum  angulatum  C.Felder

Family : Hesperiidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อตาลแดงโคนขีด

Pelopidas  assamensis  de  Niceville

 Family : Hesperiidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อบินเร็วอัสสัม

 

 

 

 

Potanthus ganda ganda Frushstorfer

Family : Hesperiidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนหญ้ากานดา

Pseudocoladenia  dan  dhyana  Fruhstorfer

Pseudocoladenia  dan  fabia  Euans

Family : Hesperiidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อลายด่างตาลแดง

Psolos  fuligo  subfasiatus  Moore

Family : Hesperiidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อน้ำตาลจุดจาง

Sarangesa  dasahara  dasahara  Mooer

Family : Hesperiidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อปีกราบเทาจุดเลือน

Suada  swerga  suava  Evans

Family : Hesperiidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อจิ๋วหญ้า

Suastus  gremius  gremius  Fabricius

Family : Hesperiidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนปาล์มอินเดีย

Tagiades  gana  meetama  Moore

Family : Hesperiidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อป้ายขาวใหญ่

Tagiades   japetus  ravi  Moore

Family : Hesperiidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อป้ายขาวธรรมดา

Thoressa  masoni Moore

Family : Hesperiidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อจุดเหลี่ยมสีทอง

Udaspes  folus Cramer

Family : Hesperiidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อนางพญาทุ่งหญ้า

Zographerus  satwa  de Niceville

Family : Hesperiidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อม่วงทองธรรมดา

Libythea   myrrha  sanguinalis  Frugstorfer

Family : Libytheidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหัวแหลมกระบอง

Acytoleprs  puspa  gisca  Fruhstorfer

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อฟ้าพุ่มธรรมดา

Arhopala  pseudocenaurus  nakula  C.&.R Feldes

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อฟ้าก่อมดเลี้ยง

Bindahara  phocides  phocides

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อกำมะหยี่หางยาว

Castalius  rosimon  rosimon  Fabricius

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนพุทธาธรรมดา

Cheritra  freja    freja   Fabricius

Cheritra  freja  evansi Cowan

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อขาวหางริ้ว

Chilades  lajus  lajus  Stoll

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อฟ้าหนอนมะนาว

Chilades  pandava  pandava  Horsfield

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อฟ้าหิ่งห้อยสีคล้ำ

Chliaria  othona  othona  Hewitson

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนกล้วยไม้ป่า

Curetis  dentata  dentata Moore

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อสีหมากสุกมุมหัก

Discolampa  ethion  ethion  Westwood

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนพุทธาแถบฟ้า

Freyeria  putle  Kollar

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อฟ้าขอบประกายเล็ก

Hypolycaena  erylus  himavantus

Fruhstorfer

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อพุ่มไม้ธรรมดา

 

 

 

 

Iraota  timoleon  timoleon  Stoll

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อฟ้าขีดเงินแถบสั้น

Jamides  bochus  bochus  Stoll

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อฟ้าวาวสีคล้ำ

Jamides  celeno  celeno Cramer

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อฟ้าวาวสีต่างฤดู

Jamides  pura  pura  Moore

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อฟ้าวาวปีกใส

Lampides  boeticus  Linnaeus

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนถั่ว

Loxura  atymnus  continentalis  Fruhstorfer

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อแสดหางยาว

Miletus  ancon  ancon  Doherty

Miletus  ancon  siamensis Godfrey

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนกินเพลี้ยแถบขาด

Nacaduba  kurava  euplea  Fruhstorfer

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อฟ้าขีดหกปีกจาง

 

Neopithecops  zalmore  zalmora  Butler

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อขอบไร้จุด

 

 

 

 

 

Pithecops  corvus  correctus  Cowan

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อดำจุดขอบ

 

Rapala  iarbus  iarbus  Fabricius

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนไม้ผลแดงธรรมดา

Spindasis  syama  peguanus  Mooer

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง

Surendra  quercetorum  quercetorum  Moore

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อฟ้าอะเคเซียธรรมดา

Syntarucus  plinius  Fabricius

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อฟ้าลาย

Tongeia  potanini  potanini  Alpheraky

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อกามเทพดำ

Zizeeria  maha  maha  Kollar

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย :ผีเสื้อฟ้าเซลล์จุดป่าสูง

Zizina  otis  sangra  Moore

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อฟ้าดอกหญ้า

Zizula  hylax  hylax  Fabricius

Family : Lycaenidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อฟ้าจุดขอบ

Ariadne  ariadne  pallidior Fruhstorfer

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนละหุ่งลายหยัก

Ariadne  merione  ginosa Fruhstorfer

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนละหุ่งธรรมดา

Athyma  nefte  asita  Moore

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อจ่าเมียสีส้ม

Athyma  perius  perius  Linnaeus

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อจ่ากระบองหักสาม

Cethosia  biblis  biblis  Drury

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อกระทกรกแดง

Cethosia  cyane  euanthe Fruhstorfer

 

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อกระทกรกธรรมดา

Charaxes  aristogiton  peridoneus  Fruhstorfer

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อม้าแดงสองจุด

Charaxes  bernardus  hierax  C.&.R Felder

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อม้าแดงธรรมดา

Charaxes  solon  sulphureus  Rothschild & Jordan

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อราชาดำ

Cirrochroa  tyche  mithila  Moore

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อสีอิฐธรรมดา

 

Cupha  erymanthis  erymanthis  Drury Cupha  erymanthis  lotis  Sulzer

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสือลายขี้เมี่ยง

Euthalia  aconthea  garudu  Moore

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วง

Euthalia  anosia  anosia  Moore

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อบารอนเทา

Euthalia  evelina  compta Fruhstorfer

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อดุ๊กจุดแดง

Euthalia  evelina  vallona Moore

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อดุ๊กจุดแดง

Herona  marathus  marathus  Doubleday

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อปาชา

Hypolimnas  bolina jacintha  Drury

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อปีกไข่ใหญ่

Junonia  almana  almana  Linnaeus

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อแพนซีมยุรา

Junonia  atlites  atlites  Linnaeus

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อแพนซีเทา

Junonia  hierta  hierta  Fabricius

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อแพนซีเหลือง

Junonia  iphita  iphita Cramer

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อแพนซีตาลไหม้

Junonia  lemonias  lemonias Linnaeus

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อแพนซีสีตาล

Junonia  orithya  ocyale  Linnaeus

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อแพนซีฟ้า

Kallima  inachus  siamensis Fruhstorfer

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดีย

Kaniska  canace canace  Linnaeus

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อปีกแหว่ง

Lebadea martha  martha  Fabricius

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อสะพายขาวปีกโค้ง

Lexias  pardalis  jadeitina Fruhstorfer

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้ออ๊าดดุ๊คธรรมดา

Moduza  procris  procris Cramer

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อแถบขาวเรียงธรรมดา

Neptis  columella  martabana  Moore

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อกะลาสีเทาแถบสั้น

Neptis  hordonia  hordonia  Stoll

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อกะลาสีแดงธรรมดา

Neptis  hylas kamarupa Moore

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา

Neptis  viraja  viraja  Moore

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อกะลาสีแดงอินเดีย

Parthenos  sylvia  apicalis  Moore

Parthenos  sylvia  gambrisius  Fabricius

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อช่างร่อน หรือ ผีเสื้อขลิบมรกต

Phalanta  alcippe  alcippoides  Moore

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อเสือดาวเล็ก

Phalanta  phalantha  phalantha  Drury

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อเสือดาวใหญ่

 

Polyura  arja  arja  C.&.R Felder

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อม้าเขียวแถบจาง

Polyura athamas  athamas  Drury

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อม้าเขียวธรรมดา

Polyura  jalysus  ephebus  Fruhstorfer

Polyura  jalysus  jalysus C.&.R Felder

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อม้าเขียวแถบกว้าง

Symbrenthia  lilaea  luciana  Fruhstorfer

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อลายตลกธรรมดา

Tanaecia  cocytus  cocytus  Fruhstorfer

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อเคาท์ขอบม่วง

Tanaecia  jahnu  Mooer

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อบารอนม่วงดำ

Tanaecia  julii  odilina Fruhstorfer

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อไว้ส์เคาท์ขอบฟ้า

Tanaecia  lepidea  cognata Moore

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อเคาท์เทา

Vindula  erota  erota  Fabricius

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อตาลหางแหลมธรรมดา

Yoma  sabina  vasuki Doherty

Family : Nymphalidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อโยม่า

Chilasa  clytia  clytia  Linnaeus

Family : Papilionidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา

Graphium  agamemnon  agamemnon  Linnaeus

Family : Papilionidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนจำปีธรรมดา

Graphium  antiphates  itamputi  Butler

Family : Papilionidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหางดาบใหญ่

Graphium  aristeus hermocrates C.&.R Felder

Family : Papilionidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหางดาบลายขีด

Graphium  doson  axino  C.&.R  Felder

Graphium  doson  evemonides  Honrath

Family : Papilionidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนจำปีจุดแยก

Graphium  nomius  swinhoei  Moore

Family : Papilionidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหางดาบลายจุด

Graphium  sarpedon  luctatius  Fruhstorfer

Family : Papilionidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อสะพายฟ้า

Lamptoptelera  curius  curius  Fabricius

Family : Papilionidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหางมังกรขาว

Pachliopta aristolochiae asteris  Rothschild

Pachliopta aristolochiae goniopeltis

Rothschild

Family : Papilionidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู

Papilio  demoleus  malayanus  Wallace

Family : Papilionidae

ชื่อไทยผีเสื้อหนอนมะนาว

Papilio  helenus  helenus  Linnaeus

Family : Papilionidae

ชื่อไทยผีเสื้อหางติ่งเฮเลน

Papilio  memnon  agenor Linnaeus

Family : Papilionidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหางติ่งนางระเวง

Papilio  nephelus  chaon  Westwood

Family : Papilionidae

ชื่อไทยผีเสื้อหางติ่งชะอ้อน

Papilio  paris  paris  Linnaeus

Family : Papilionidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหางติ่งปารีส

Papilio  polytes  romulus Cramer

Family : Papilionidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา

Troides  aeacus  thomsoni Bates

Family : Papilionidae

ชื่อไทยผีเสื้อถุงทองธรรมดา

Appias  albina  darada  C.&.R Felder

Family : Pieridae

ชื่อไทยผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมดา

Appias  libythea  olferna  Swinhoe

Family : Pieridae

ชื่อไทยผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นดำ

Appias  lyncida  eleonora  Boisduwal

Appias  lyncida  vasava Fruhstorfer

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนใบกุ่มขอบตาลไหม้

Artogeia  canidia indica Evans

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนกะหล่ำอินเดีย

Catopsilia  pomona  pomona Fabricius

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนคูณธรรมดา

Catopsilia  pyranthe pyranthe  Linnaeus

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนคูณลายกระ

Catopsilia  scylla  cornelia  Fabricius

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนคูณเหลือง

Papilio  memnon  agenor Linnaeus

Family : Papilionidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหางติ่งนางระเวง

Papilio  nephelus  chaon  Westwood

Family : Papilionidae

ชื่อไทยผีเสื้อหางติ่งชะอ้อน

Papilio  paris  paris  Linnaeus

Family : Papilionidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหางติ่งปารีส

Papilio  polytes  romulus Cramer

Family : Papilionidae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา

Troides  aeacus  thomsoni Bates

Family : Papilionidae

ชื่อไทยผีเสื้อถุงทองธรรมดา

Appias  albina  darada  C.&.R Felder

Family : Pieridae

ชื่อไทยผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมดา

Appias  libythea  olferna  Swinhoe

Family : Pieridae

ชื่อไทยผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นดำ

Appias  lyncida  eleonora  Boisduwal

Appias  lyncida  vasava Fruhstorfer

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนใบกุ่มขอบตาลไหม้

Artogeia  canidia indica Evans

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนกะหล่ำอินเดีย

Catopsilia  pomona  pomona Fabricius

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนคูณธรรมดา

Catopsilia  pyranthe pyranthe  Linnaeus

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนคูณลายกระ

Catopsilia  scylla  cornelia  Fabricius

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนคูณเหลือง

Cepona  nadina  nadina  Lucas

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อเหลืองสยามขอบดำ

Cepona  nerissa  dapha  Moore

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อเหลืองสยามลายขีด

 

 

 

 

Cepora  iudith  malaya Fruhstorfer

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อเหลืองสยามธรรมดา

Eurema  andersonii  andersonii  Moore

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อเณรแอนเดอร์สัน

Eurema  blanda  silhetana  Moore

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อเณรสามจุด

Eurema  hecabe contubernalis Moore

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อเณรธรรมดา

Eurema  laeta  pseudolaeta  Moore

Eurema  laeta  sikkima  Corbet & pendlebury

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อเณรไร้จุดลายขีด

Eurema  sari  sodalis  Moore

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อเณรส่าหรี่

Gandaca  harina  burmana  Moore

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อเณรยอดไม้

Hebomoia  glaucippe glaucippe Linnaeus

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่

Ixias  pyrene  verna H.Druce

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก

 Leptosia  nina  nina  Fabricius

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อขาวแคระ

Pareronia  anais  Lesson

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนธรรมดา

Pieris  rapae  Linnaeus 

Family : Pieridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนกะหล่ำเล็ก

Elymnias  hypermnestra  tinctoria  Moore

Elymnias  hypermnestra meridionalis Fruhstorfer

Family : Satyridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนมะพร้าวธรรมดา

Elymnias  malelas  ivena  Fruhstorfer

Family : Satyridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนมะพร้าวลายจุด

Lethe  europa  niladana  Moore

Family : Satyridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อเลอะเทอะป่าไผ่

 Lethe  mekara zuchara  Fruhstorfer

Family : Satyridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อเลอะเทอะเมขลา

Lethe  minerva  tritogeneia Fruhstorfer

Family : Satyridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อเลอะเทอะแดงแถบเพศ

Melanisis  leda  leda Linnaeus

Family : Satyridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อสายัณห์สีตาลธรรมดา

Melanitis  phedima  abdullae  Distant

Melanitis  phedima  ganapati  Fruhstorfer Family : Satyridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อสายัณห์สีตาลไหม้

Melanitis  zitenius  zitenius  Herbst

Family : Satyridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อสายัณห์สีตาลใหญ่

Mycalesis  francisca sanatana Mooer

Family : Satyridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อตาลพุ่มเหลือบม่วง

Mycalesis  intermedia Moore

Family : Satyridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อตาลพุ่มคั่นกลาง

Mycalesis  mineus  macromalayana  Fruhstorfer

Mycalesis  mimeus mimeus  Linnaeus

Family : Satyridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อตาลพุ่มสี่จุดเรียง

Mycalesis  nicotia  Doubleday & Hewitson

 Family : Satyridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อตาลพุ่มจุดตาใส

Mycalesis  perseoides  Moore

 Family : Satyridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อตาลพุ่มพม่า

Mycalesis  perseus  blasius  Fabricius

Family : Satyridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อตาลพุ่มธรรมดา

Mycalesis  perseus cepheus  Butler

Family : Satyridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อตาลพุ่มธรรมดา

Mycalesis  thailandica  Aoki & Yamaguchi Family : Satyridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อตาลพุ่มไทย

Orsotriaena  medus  med Fabricius

 Family : Satyridae

ชื่อไทยผีเสื้อนิโกร

Ypthima  baldus baldus Fabricius

 Family : Satyridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าธรรมดา

Ypthima  horsfieldii  Moore

Ypthima  humei  Elwes & Edwards

Family : Satyridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้ามาเลย์

Ypthima  huebneri  Kirby

Family : Satyridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อสีตาลจุดตาสี่ธรรมดา

Ypthima  savara  savara  Grose  Smith

Family : Satyridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าแกมเขียว

 

 

 

  

Ypthima  similis  similis  Elwes & Edwards

Family : Satyridae

ชื่อไทย : ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าสีจาง

 

 

 
ภาพ:

สุทัศน์ วิยานันท์ พนักงานราชการ ประจำศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1

วรวุฒิ  วรคุตตานนท์ ปฏิบัติงานวิชาการเกษตร ประจำศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1