ภาพผีเสื้อในคุ้มผีเสื้อ

Catopsilia pomona

 

Chilades pandava

ฟ้าหึ่งห้อยสีคล้ำ

Danaus genutia genutia

 

Discolampa ethion ethion

 หนอนพุดซาแถบฟ้า

Discophora sondaica

ไผ่ลาย

 

Elymnias hypermnestra tinctoria

Euploea core

Hypolycaena erylus

พุ่มไม้ธรรมดา

 

Imbrix salsala

หนอนมะพร้าวธรรมดา

 

Lethe europa niladana

 

Loxuara atymnus

 

Mycalesis mineus mineus1


 

Neptis hylas

Orsotriaena medus

นิโกร

Papilio polytes romulus

 

parantica aglea

รักขีดยาว

Pseudocoladenia dan fabia

 

Tirumara septentrionis

หนอนใบรักฟ้าใหญ่

 

Udaspes folus

ดำทุ่งหญ้า

Ypthima baldus

 

Cethosia cyane euanthe Fruhstorfer

กระทกรก

Leptosia nina nina Fabricius

ขาวแคราะ

 

ฟ้าวาวสีต่างฤดู

 

จรกาเมียลาตัวผู้

จรกาเมียลาตัวผู้

(ด้านบน)

Pareronia anais Lesson

ฟ้าเมียเลียนธรรมดา

Palantica melaneus

หนอนใบรักสีตาล

Mycalesis perseus blasius

ตาลพุ่มสามจุดเรียง

Junonia lemonias lemonias

แพนซีสีตาล

 

Hebomoia glaucippe glaucippe Linnaeus

ปลายปีกส้มใหญ่

Ariadne merione ginosa Fruhstorfer

หนอนละหุ่ง

 

Junonia iphita iphita Cramer

แพนซีสีตาลใหม้

Junonia hierta hierta

แพนซีเหลือง

 

หนอนจำปีธรรมดา

 

Polyura athamas athamas

เหลืองหนามธรรมดา

 

Troides aeacus thomsoni

ผีเสื้อถุงทองธรรมดา

 

 

ผีเสื้อแถบขาว

 

Papilio memnon agenor Linnaeus

หางติ่งนางละเวง

Pachliopta aristolochiae asteris Rothschild

หางตุ้มจุดชมพู

Eurema  hecabe

ผีเสื้อเณรธรรมดา