เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โตนงาช้าง  จังหวัดสงขลา
รหัสส่งผีเสื้อ   B-TNCH-11-01; 12-01; 01-01; 02-01
   
ลำดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
1 ผีเสื้อนิลกายธรรมดา The Chocolate Demon Ancistroides nigrita maura Snellen Hesperiidae
2 ผีเสื้อจิ๋วหนอนมะพร้าวธรรมดา The Chestnut Bob Iambrix salsala salsala Moore Hesperiidae
3 ผีเสื้อกระดำน้อย The Lesser Darkie Allotinus unicolor unicolor C. & R. Felder Lycaenidae
4 ผีเสื้อฟ้าขอบขนธรรมดา The Ciliate Blue Anthene emolus goberus (Fruhstorfer) Lycaenidae
5 สกุลผีเสื้อฟ้าไม้ก่อ The Oaklblue Arhopala pseudocentaurus nakula (C. & R. Felder) Lycaenidae
6 ผีเสื้อหนอนพุดซาแถบตรง The Straight Pierrot Caleta roxus pothus (Fruhstorfer) Lycaenidae
7 ผีเสื้อหนอนพุดซาแถบตรง The Straight Pierrot Caleta roxus roxana (de Niceville) Lycaenidae
8 ผีเสื้อหนอนพุดซาธรรมดา The Common Pierrot Castalius rosimon rosimon (Fabricius) Lycaenidae
9 ผีเสื้อกามเทพเหลือบฟ้า The Indian Cupid Everes lacturnus rileyi Godfrey Lycaenidae
10 ผีเสื้อพุ่มไม้ธรรมดา The Common Tit Hypolycaena erylus teatus Fruhstorfer Lycaenidae
11 สกุลผีเสื้อฟ้าวาว  The Cerulean Jamides parasaturatus paramalaccanus Riley & Corbet Lycaenidae
12 ผีเสื้อฟ้าวาวปีกใส The White Cerulean Jamides pura pura (Moore) Lycaenidae
13 ผีเสื้อฟ้าเฟลเตอร์ The Felder's  Hedge Blue Lycaenopsis haraldus haraldus (Fabricius) Lycaenidae
14 สกุลผีเสื้อฟ้าเซลจุด The Grass Blue Zizeeria karsandra (Moore) Lycaenidae
15 ผีเสื้อกระทกรกธรรมดา The Leopard Lacewing Cethosia cyane euanthes Fruhstorfer Nymphalidae
16 ผีเสื้อกระทกรกแดง The Red Lacewing Cethosia hypsea hypsina C. & R. Felder Nymphalidae
17 ผีเสื้อแผนที่แดงธรรมดา The Common Maplet Chersonesia risa risa (Doubleday) Nymphalidae
18 ผีเสื้อสีอิฐมลายู The Malay Yeoman Cirrochroa emalea emalea (Guerin - Meneville) Nymphalidae
19 ผีเสื้อลายขี้เมี่ยง The Rustic Cupha erymanthis lotis (Sulzer) Nymphalidae
20 ผีเสื้อแผนที่เส้นตรง The Straight-line Map Cyrestis nivea nivalis C. & R. Felder Nymphalidae
21 ผีเสื้อไผ่ลายธรรมดา The Common Duffer Discophora sandaicazal Westwood Nymphalidae
22 ผีเสื้อหนอนมะพร้าวธรรมดา The Common Palmfly Elymnias hypermnestra tinctoria Moore Nymphalidae
23 ผีเสื้อหนอนมะพร้าวลายเสือ The Tiger Palmfly Elymnias nesaea lioneli Fruhstorfer Nymphalidae
24 ผีเสื้อหนอนมะพร้าวปีกแหลม The Pointed Palmfly Elymnias penanga penanga Westwood Nymphalidae
25 ผีเสื้อจรกามลายู The Malayan Crow Euploea camaralzeman malayica Butler  Nymphalidae
26 ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ The Common Indian Crow Euploea core graminifera Moore Nymphalidae
27 ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ The Common Indian Crow Euploea core layardi Druce Nymphalidae
28 ผีเสื้อจรกาขีดฟ้า The Blue-branded King Crow Euploea eunice leucogonis Butler Nymphalidae
29 ผีเสื้อจรกาจุดฟ้า The Blue Spotted Crow Euploea midamus chloe Guerin - Meneville Nymphalidae
30 ผีเสื้อจรกาฟ้าป่าต่ำ The Plain Blue Crow Euploea modesta modesta Butler Nymphalidae
31 ผีเสื้อจรกาเมียลาย The Striped Blue Crow Euploea mulciber mulciber Cramer Nymphalidae
32 ผีเสื้อจรกาดำขาว The Magpie Crow Euploea radamanthus radamanthus Fabricius Nymphalidae
33 ผีเสื้อจรกาสองขีด The Double-branded Blue Crow Euploea sylvester harrisii C. &  R. Felder  Nymphalidae
34 ผีเสื้อจรกาแคระ The Dwarf Crow Euploea tulliolus dehaani Lucas Nymphalidae
35 ผีเสื้อจรกาแคระ The Dwarf Crow Euploea tulliolus ledereri C. & R. Felder Nymphalidae
36 ผีเสื้อมาควิสใหญ่ The Great Marquis Euthalia dunya dunya (Doubleday) Nymphalidae
37 ผีเสื้อมาควิสแถบโค้ง The Banded Marquis Euthalia teuta teuta (Doubleday) Nymphalidae
39 ผีเสื้อร่อนลมมลายู The Malayan Tree Nymph Idea hypermnestra linteata Butler Nymphalidae
38 ผีเสื้อร่อนลมน้อย The Smaller Wood Nymph Ideopsis gaura parakana Fruhstorfer Nymphalidae
40 สกุลผีเสื้อหนอนใบรักฟ้า The Blue Glassy Tiger Ideopsis vulgaris macrina Fruhstorfer Nymphalidae
41 ผีเสื้อแพนซีมยุรา The Peacock Pansy Junonia almana almana (Linnaeus) Nymphalidae
42 ผีเสื้อแพนซีมยุรา The Peacock Pansy Junonia almana javana C. Felder Nymphalidae
43 ผีเสื้อแพนซีเทา The Gray Pansy Junonia atlites atlites (Linnaeus) Nymphalidae
44 ผีเสื้อแพนซีตาลไหม้ The Chocolate Pansy Junonia iphita horsfieldi Moore Nymphalidae
45 ผีเสื้อแพนซีตาลไหม้ The Chocolate Pansy Junonia iphita iphita (Cramer) Nymphalidae
46 ผีเสื้อดงปีกใส The  Pallid Faun Melanocyma faunula faunula Westwood Nymphalidae
47 ผีเสื้อตาลพุ่มมลายู The Malayan Bushbrown Mycalesis fusca fusca C. & R. Felder Nymphalidae
48 สกุลผีเสื้อตาลพุ่ม The Bushbrown Mycalesis intermedia Moore Nymphalidae
49 สกุลผีเสื้อตาลพุ่ม The Bushbrown Mycalesis janardana sagittigera Fruhstorfer Nymphalidae
50 ผีเสื้อตาลพุ่มสี่จุดเรียง The Dark-brand Bushbrown Mycalesis mineus mineus Linnaeus Nymphalidae
51 ผีเสื้อตาลพุ่มพม่า The Burmese Bushbrown Mycalesis perseoides Moore Nymphalidae
52 สกุลผีเสื้อตาลพุ่ม The Bushbrown Mycalesis thailandica Aoki & Yamaguchi Nymphalidae
53 ผีเสื้อกลาสีมลายู The Malayan Sailor Neptis duryodana nesia Fruhstorfer Nymphalidae
54 ผีเสื้อกลาสีลายใต้เรียบ The Sullied Sailor Neptis soma shania Evans Nymphalidae
55 ผีเสื้อหนอนใบรักขีดยาว The Glassy Tiger Parantica aglea melanoides Moore Nymphalidae
56 ผีเสื้อหนอนใบรักเหลือง The Yellow Glassy Tiger Parantica aspasia aspasia Fabricius Nymphalidae
57 ผีเสื้อหนอนใบรักสีตาล The Chocolate Tiger Parantica melaneus plataniston Fruhstorter Nymphalidae
58 ผีเสื้อช่างร่อน The Clipper Parthenos sylvia gambrisius (Fabricius) Nymphalidae
59 ผีเสื้อช่างร่อน The Clipper Parthenos sylvia lilacinus Butler Nymphalidae
60 สกุลผีเสื้อไวสเคาท์ The Viscount Tanaecia aruna aruna (C. & R. Felder) Nymphalidae
61 ผีเสื้อไวสเคาท์ขอบฟ้า The Common Earl Tanaecia flora andersonii (Moore) Nymphalidae
62 ผีเสื้ออไซเรี่ยนเล็ก The Royal Assyrian Terinos terpander robertsia  Butler Nymphalidae
63 ผีเสื้อเจ้าป่าปีกพู่ The Tufted Jungleking Thauria aliris pseudaliris Butler Nymphalidae
64 ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าใหญ่ The Dark Blue Tiger Tirumala septentrionis septentrionis Butler Nymphalidae
66 สกุลผีเสื้อตาลหางแหลม The Cruiser Vindula dejone erotella (Butler) Nymphalidae
67 ผีเสื้อแถบเหลือง The Pan Xanthotaenia busiris busiris Westwood Nymphalidae
68 ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้า The Common Five-ring Ypthima baldus baldus Fabricius Nymphalidae
69 สกุลผีเสื้อสีตาลจุดตา The Ring Butterfly Ypthima horsfieldii Moore Nymphalidae
70 ผีเสื้อสีตาลจุดตาธรรมดา The Common Five-ring Ypthima huebneri Kirby Nymphalidae
71 ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู The Common Rose Pachliopta aristolochiae goniopeltis Rothschild Papilionidae
72 ผีเสื้อหางตุ้มหางกิ่ว The Common Clubtail Pachliopta coon doubledayi Wallace Papilionidae
73 ผีเสื้อหางตุ้มก้นเหลือง The Yellow-bodied Clubtail Pachliopta neptunus neptunus Guerin-Meneville Papilionidae
74 ผีเสื้อหางติ่งนางระเวง The Great Mormon  Papilio memnon agenor Linnaeus Papilionidae
75 ผีเสื้อหางติ่งชะอ้อน The Black and White Helen Papilio nephelus annulus Pendlebury Papilionidae
76 ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา The Common Mormon Papilio polytes romulus Cramer Papilionidae
77 ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา The Common Mormon Papilio polytes romulus Cramer  f. polytes Papilionidae
78 ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา The Lemon Emigrant Catopsilia pomona  pomona Fabricius f. hilaria Pieridae
79 ผีเสื้อหนอนคูนลายกระ The Mottled Emigrant Catopsilia pyranthe pyranthe Linnaeus Pieridae
80 ผีเสื้อหนอนคูนเหลือง The Orange Emigrant Catopsilia scylla cornelia Fabricius Pieridae
81 ผีเสื้อเหลืองสยามธรรมดา The Orange Gull Cepora iudith malaya Fruhstorfer Pieridae
82 ผีเสื้อหนอนกาฝากใต้ปีกแดง The Red-base Jezebel Delias pasithoe thyra Fruhstorfer Pieridae
83 สกุลผีเสื้อเณร The Grass Yellow Eurema spp.* Pieridae
84 ผีเสื้อขาวแคระ The Psyche Leptosia nina malayana Fruhstorfer Pieridae
85 ผีเสื้อขาวแคระ The Psyche Leptosia nina nina Fabricius Pieridae