แมลงกินได้ที่พบในเดือนมีนาคม

                            มดแดง

ชื่อสามัญ : มดแดง

ชื่อท้องถิ่น : มดแดง ไข่มดแดง แม่เป้ง
Common name : Red ant, Green tree ant ,Weaver ant
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oecophylla smaragdina Fabricius
Order : Hymenoptera
Family : Formicidae

ลักษณะทางกายภาพ
          1) มดแดง คือตัวเต็มวัยของมดงาน เป็นมดตัวเมีย ไม่มีปีก ลำตัวสีแดง รูปร่างยาวเรียว เอวคอดกิ่ว มีหน้าที่สร้างรัง เลี้ยงตัวอ่อนและราชินีมด ป้องกันรัง

           2) มดนาง คือตัวเต็มวัยของราชินีมด เป็นมดตัวเมียที่มีปีก รูปร่างยาวเรียว เอวคอดกิ่ว ส่วนท้องค่อนข้างใหญ่ ตัวสีเขียว ปีกใส มีหน้าที่ผสมพันธุ์และวางไข่ ตัวผู้จะมีปีก ตัวสีแดงเข้ม หลังผสมพันธุ์แล้วไม่นานก็ตาย

           3) มดเป้งหรือแม่เป้ง คือตัวอ่อนระยะตัวหนอนและดักแด้ของมดแดงที่จะเจริญเป็นราชินีมด มีขนาดใหญ่มาก ตัวสีชมพูอ่อน ตัวอ่อนไม่มีขา ระยะดักแด้มีขาและปีกไม่ติดกับลำตัว

         4) ไข่มดแดง คือตัวอ่อนระยะตัวหนอนและดักแด้ของมดงาน และมดตัวผู้ คล้ายมดเป้งแต่มีขนาดเล็กกว่ามาก

แหล่งที่อยู่อาศัย
              ทำรังอยู่บนต้นไม้หลายชนิด โดยนำใบไม้มาเชื่อมติดกัน
ด้วยเส้นใยที่ผลิตจากตัวหนอนให้เป็นก้อนกลม ส่วนต้นไม้ที่พบเห็นมดแดงใช้สร้างรังบ่อยๆ ได้แก่ มะม่วง ชมพู่ สะเดา หูกวาง ประดู่ ฯลฯ

รูปแบบการจับ
  
             ชาวบ้านจับมดแดงโดยใช้ไม้สอยรัง แล้วนำมาแยกชนิด

รูปแบบการนำไปบริโภค
         
 ชาวบ้านนิยมบริโภคทั้งตัวและไข่มด โดยนำมดแดงมาใส่ในอาหารประเภทยำ หรือต้มยำ เพราะมดแดงมีรสเปรี้ยวจากกรดฟอร์มิคที่ผลิตขึ้น สำหรับไข่มดนั้นนิยมนำมาใส่ แกง ยำ ทอดกับไข่เจียว ตัวแม่เป้งนิยมนำมาทำยำ คั่ว หรือทำเมี่ยง

 

ข้อมูลการนำเข้าในท้องที่จังหวัดสระแก้ว (มีนาคม 2550)

ปริมาณการนำเข้า ราคา/กิโลกรัม มูลค่า
ไข่มดแดง 50 กิโลกรัม 130 บาท 6,500 บาท