ผีเสื้อยักษ์ ผีเสื้อกระท้อน

          ชื่อสามัญอื่น        :    Atlas moth, Giant moth
         
ชื่อวิทยาศาสตร์   :    Attacus atlas  
         
วงศ์                     :    หนอนไหมป่า (Saturniidae)
        
 อันดับ                 :     ผีเสื้อ (Lepidoptera)

ผีเสื้อออกจากดักแด้ จับคู่ผสมพันธุ์

ตัวหนอน

ตัวหนอน และปลอกดักแด้

ตัวหนอนกินใบเทพธาโร

       พืชอาหาร:     ตัวหนอน กินใบกระท้อน ฝรั่ง เทพธาโร มะเยา อบเชย การบูร ทองโหลง ยี่เข่ง อินทนินน้ำ เป็นต้น
   
 ตัวเต็มวัยไม่กินอาหาร

       ความสำคัญ:

                      เป็นผีเสื้อกลางคืนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีสีสัน รูปร่างสวยงาม เหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงเพื่อการค้า และการจัดแสดงในสวนผีเสื้อ
       ตัวหนอนเป็นศัตรูพืช โดยเฉพาะในสวนผลไม้ เช่นกระท้อน ซึ่งเคยพบว่ามีรายงานการระบาดในบางปี เส้นใยของปลอกดักแด้สามารถใช้ทอผ้าได้ 

       ลักษณะทั่วไป:

                     เป็นผีเสื้อขนาดใหญ่ กางปีกเต็มที่ 25-30 ซม. โดยเพศผู้มีขนาดเล็กว่าเพศเมีย หนวดของผีเสื้อเป็นแบบขนนก (เพศผู้มีขนาดใหญ่กว่าเพศเมีย)
       ตัวเต็มวัยไม่มีปาก ปีกมีขนาดใหญ่สีน้ำตาล-ส้ม และสีดำ ปลายปีกคู่หน้ายื่นยาวออก มีจุดรูปร่างสามเหลี่ยมโปร่งแสงขนาดใหญ่ที่ปีกคู่หน้าและ
       ปีกคู่หลังข้างละ 1 จุด

       การเจริญเติบโตและวงจรชีวิต:

                     ผีเสื้อเมื่อออกจากดักแด้สามารถผสมพันธุ์ได้ทันที และวางไข่สีขาวอมชมพูไว้ตามใบของพืชอาหาร ตัวหนอนมีสีขาว-เขียวอ่อน ปกคลุมด้วย
      
ฝุ่นผงสีขาวบาง ๆ ตัวหนอนมี 5 ระยะ ใช้เวลา 39-42 วัน ตัวหนอนจะเข้าดักแด้โดยการชักใย 2 ชั้น โดยชั้นนอกค่อนข้างบางมีสีน้ำตาลใช้ยึดใบไม้
       สำหรับห่อหุ้มตัว ส่วนชั้นในสีขาวหนาสำหรับห่อหุ้มตัวดักแด้ โดยดักแด้ใช้เวลา 20-23 วัน ตัวเต็มวัยชอบเล่นไฟ