FAQ แมงป่อง

แมงป่อง ที่มักจะมีประเด็นและคำถามยอดฮิตที่เหมือน ๆ กันทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทย ดังนั้นเราจึงได้เริ่มต้นจัดทำ FAQ สำหรับสัตว์ที่น่าสนใจนี้ขึ้น.
 1. แมงป่องมีกี่ชนิด
 2. ในเมืองไทย ปัจจุบันพบแมงป่อง 11 ชนิด แต่คาดว่าน่าจะมีมากกว่านี้ แมงป่องที่รู้จักกันทั่วไปน่า จะเป็น " แมงป่องช้าง " ทั่วโลกพบประมาณ 1,100 ชนิด

 3. ถิ่นอาศัยเป็นแบบไหน
 4. ถิ่นอาศัยของแมลงป่องมีตั้งแต่ในทะเลทรายถึงป่าเขตร้อนชื้น สามารถพบแมงป่องในสถานที่หลากหลายเช่นกัน เช่น ใต้ขอนไม้ ใต้เศษไม้ใบหญ้า และฝั่งตัวอยู่ใต้ดิน เป็นต้น

 5. แมงป่องกินอะไร (อาหารของแมงป่อง)
 6. อาหารของแมงป่องจะขึ้นอยู่กับชนิดของแมงป่อง แต่เนื่องจากแมงป่องส่วนใหญ่เป็นสัตว์ประเภท "นักล่า" อาหารโดยทั่วไปจึงเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าตัวมันเอง ที่สามารถจับได้ แต่อย่างไรก็ตามแมงป่องบางชนิดจะมีพฤติกรรมการล่าที่จำเพาะเจาะจง เช่น แมงป่องอาฟริกาชอบกินกิ้งกือ

 7. พฤติกรรมของแมงป่อง
 8. เป็นการยากที่จะระบุลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมปกติของแมงป่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด และแต่ละตัว โดยทั่วไปสามารถบอกได้ว่าแมงป่องมีนิสัยเป็นนักล่า แมงป่องหลายชนิดชอบล่าในเวลากลางคืน

  แมงป่อง ป้องกันตัวโดยใช้เหล็กไนที่ปลายหาง แทงศัตรู ทำให้เกิดการเจ็บปวด

  ในธรรมชาติ แมลงป่องจะอาศัยอยู่เดี่ยว ๆ แต่มีบางชนิดที่นำมาเลี้ยงรวมกันได้ โดยไม่กินกันเอง

 9. การสืบพันธุ์เพิ่มปริมาณแมงป่อง
 10. แมงป่องเป็นสัตว์ที่มีเพศผู้และเพศเมีย (เช่นเดียวกับสัตว์ชนิดอื่น ยกเว้นบางชนิด) การสืบพันธุ์เพิ่มจำนวนต้องมีการจับคู่ผสมพันธุ์ ของตัวผู้และตัวเมีย การจับคู่ผสมพันธุ์ของแมงป่องเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากซึ่งมีลักษณะเฉพาะในการเกี้ยวพาราสีระหว่างตัวผู้กับตัวเมีย (courtship dance) ตัวผู้จะปล่อยน้ำเชื้อลงดิน และเคล้าเคลีย ชักนำตัวเมียมาที่บริเวณนั้น เพื่อนำน้ำเชื้อ ต่อมาอาจใช้เวลาเป็นปีในบางชนิด ตัวเมียจะให้กำเนิดลูกเป็นตัวอ่อนแล้วจะเลี้ยงลูกโดยให้ลูกแมงป่องตัวเล็ก ๆ จำนวนมากเกาะอยู่บนหลังเต็มเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่ลูกแมงป่อง เหล่านั้นเคลื่อนย้ายกระจายออกไป


แม้ว่า เราได้รับคำถามในลักษณะนี้จากผู้สนใจในหลายวาระด้วยกัน สุดท้ายจากคุณสยมพร สาลิตุล ซึ่งนำเราสู่การจัดทำ เว็บเพจ โดยประเดิมจากคำถามนี้ ขอขอบคุณคุณสยมพร สาลิตุล

last updated: 2001.07.11, Robert Cunningham