พััััััันธุ์ไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
    ได้ทรงโปรดพระราชทานกล้าไม้มงคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  นำไปปลูกเป็นศิริมงคลในวันเริ่มโครงการ
ในงานรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 


ตะเคียนหิน (Hopea ferrea Laness.)

พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Hopea ferrea Laness.

วงศ์ DIPTEROCARPACEAE

ชื่ออื่น ตะเคียนทราย   เหลาเตา ตะเคียนหนู

ไม้ต้น  ผลัดใบ สูง 15 - 30 เมตร 

เปลือก  สีน้ำตาลแก่ แตกล่อนเป็นสะเก็ด โคนต้นมักมีพูพอนต่ำเรือนยอดเป็นพุ่ม กลมหรือรูปกรวยแหลมมองเห็นสีแดงอ่อนในระยะที่ผลิใบใหม่ ๆ  กิ่งอ่อนเรียบมีขนประปราย 

ใบ  ใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่แกมรูปหอก กว้าง 2.5 - 3 เซนติเมตร ยาว 6 - 8.5 เซนติเมตร ปลายเป็นติ่งทู่ โคนมนกว้างค่อย ๆ เรียว ไปทางปลาย 

ดอก  ดอกเล็ก สีขาว หรือขาวปนเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อสั้น ๆ ตามง่ามใบและปลายกิ่ง 

ผล  ผลโตประมาณ 1.4 เซนติเมตร ปลายเป็นติ่งแหลม มีขนประปราย  มีปีกยาว 2 ปีก

     นิเวศวิทยา เป็นพันธุ์ไม้หลักของป่าดิบแล้ง ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 100 - 350 เมตร ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเฉียงใต้ การสืบพันธุ์ไม้ชนิดนี้ดีมากและเป็นพันธุ์ไม้ที่เข้าไปแทนที่ชนิดไม้เดิมของป่านั้น ๆ ทางภาคใต้พบขึ้นตามเขาหินปูนทั่ว ๆ ไป

ออกดอก กันยายน - ธันวาคม ผลแก่ ตุลาคม - มกราคม

ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด

ประโยชน์ ใช้ทำเครื่องเรือน เรือขุดเสา สะพาน หมอนรองรางรถไฟทนทานและแข็งแรงมากในกลางแจ้งการ แปรรูปควรทำขณะที่ไม้ยังสดอยู่ ดอกใช้เข้ายาเป็นเกสรร้อยแปด ต้มน้ำจากเปลือกใช้ล้างแผลผสมกับเกลืออมป้อง กันฟันผุ เนื้อไม้ใช้เป็นส่วนประกอบทำยารักษาโรคเลือดลมไม่ปกติ แก้กระษัย