พััััััันธุ์ไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
    ได้ทรงโปรดพระราชทานกล้าไม้มงคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  นำไปปลูกเป็นศิริมงคลในวันเริ่มโครงการ
ในงานรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 


เคี่ยม(Cotylelobium lanceolatum   Craib.)

พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cotylelobium lanceolatum   Craib.

วงศ์ DIPTEROCARPACEAE

ชื่อสามัญ Resak  tembaga

ชื่ออื่น เคี่ยมขาว เคี่ยมแดง เคี่ยมดำ

ไม้ต้น  ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่   สูง 20 - 40 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ รูปเจดีย์ต่ำ ๆ ลำต้นตรง  

เปลือก  เรียบ สีน้ำตาลเข้ม มีรอยด่างสีเทาและเหลืองสลับ มีต่อมระบายอากาศกระจายทั่วไป 

ใบ  มนหรือรูปไข่ปลายใบสอบเรียว หรือหยักเป็นติ่งยาวโคนมน หลังใบเรียบเป็นมัน ท้องใบมีขนสีน้ำตาลปนเหลืองเป็นกระจุก 

ดอก  สีขาวมีกลิ่นหอม อ่อน ๆ ออกเป็นช่อยาวตามปลายกิ่งและง่ามใบ 

ผล  กลมเล็ก มีขนนุ่ม มีปีกยาว 2 ปีก ปีกสั้น 3 ปีก

นิเวศวิทยา พบขึ้นทั่วไปตามป่าดงดิบในภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ตามที่สูงจากระดับน้ำทะเล 10 - 100 เมตร

ขยายพันธุ์โดยเมล็ด   เด็ดปีกออกก่อนนำไปเพาะ

วิธีปฏิบัติต่อเมล็ดและการเพาะเมล็ด เด็ดปีกก่อนนำไปเพาะ

ข้อสังเกตและผลการทดลอง  
1.   เมล็ดจะงอกภายในระยะเวลาประมาณ 8 วัน
2.   ช่วงระยะเวลา 8 เดือน ต้นกล้าจะมีความสูงประมาณ 35 ซม. สามารถย้ายปลูกได้

ประโยชน์ เนื้อไม้ละเอียด แข็ง เหนียว หนัก ทนทานมาก ใช้ในน้ำทนทานดี ใช้ทำเรือ สะพานก่อสร้างที่ต้องการ ความแข็งแรงมาก ๆ   ไม้ที่ยังสดอยู่จะบิดและแตกง่ายการเลื่อยตบแต่งควรทำในขณะที่ยังสดอยู่ เปลือกใช้เป็นยา ชะล้างแผล ห้ามเลือดแผลสด ชันเป็นยาสมานแผล แก้ท้องร่วง ใช้ผสมน้ำยางทาไม้ และน้ำมันชักเงา